Beşiktaş Jimnastik Kulübü

10.11.2016 - Ulu Önder Atatük'ün Hayatı


10.11.2016 - Ulu Önder Atatük'ün Hayatı

Ulu Önder Atatük'ün Hayatı

ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN HAYATI


Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlığında) göreve başladı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.

Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş, Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921)

I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.

23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu.

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Abdurrahim Tunçak'ı manevi evlat edindi. Mustafa ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.

1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı.

Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.

Kaynak: Anıtkabir Sitesi

En Büyük Beşiktaşlı Atatürk

EN BÜYÜK BEŞİKTAŞLI ATATÜRK

 

"EFENDİLER,

SİZLERİN VE SPORCULARINIZIN CİDDİ ÇALIŞMALARINI, ÇEVİKLİK VE MAHARETLERİNİ UZUN ZAMANDAN BERİ BÜYÜK BİR ZEVKLE AYRICA DİKKATLE İZLİYORUM.
SPORDAN YOKSUN BİR GENÇLİK, NASIL Kİ VATAN MÜDAFAASI SIRASINDA ETKİLİ OLAMIYORSA, İNSAN DENEN VARLIĞIN KAFA YAPISI DA NE DERECE TEKAMÜL EDERSE ETSİN, BEDENİ İNKİŞAFI NOKSAN VE YETERSİZ OLURSA, O VÜCUT O KAFAYI İLERİYE GÖTÜREMEZ, TAŞIYAMAZ.
BUGÜN BÜNYENİZDE TOPLAYIP İLMİ METODLARLA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ BU GENÇLER, TAM ANLAMDA BEDENEN VE FİKREN GELİŞTİKLERİ ZAMAN VATAN MÜDAFAASINDA, İLMİ SAHALARDA OLDUĞU GİBİ, SPOR ALANLARINDA DA AVRUPALI HASIMLARINA TÜRK’ÜN ÖLMEZ GÜCÜNÜ İSPAT EDECEKLERDİR.
SİZİ CANDAN KUTLAR, BAŞARILARINIZI HER ZAMAN DUYMAK İSTERİM.”

ATATÜRK - 1915

Altı yüz küsür yıl, üç kıtada hüküm süren “Osmanlı İmparatorluğu”nun çöküşü ile, tüm emperyalist Avrupa Devletleri’nin üstümüze çullandığı ve topraklarımızı paylaşmaya başladıkları bir dönemde, hızır gibi ortaya çıkarak, harp dehası, cansızı dirilten moral kaynağı, kişiliği ve politik stratejisiyle halkını yönlendiren, onları yeniden istiklaline kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk, bu mucizenin ardından “Demokratik Türkiye Cumhuriyeti”ni kurmuş, ayrıca her alandaki inkılaplarıyla ülkesine modern bir görünüm sağlamıştır...
Ulu Önder Atatürk, o karanlık dönemde bu olmazı gerçekleştirirken, Beşiktaş Kulübü de kendisine destek sağlamıştır.

İstiklal mücadelesinde öncelikle görevlendirdiği sporcular ise, Beşiktaş Kulübü’nün gözü pek, fedakar bireylerinden oluşmuştur daima... FUAT BALKAN ile MEHMET ALİ FETGERİ, Batı Trakya’da oluşturdukları “Milis Kuvvetleri”yle ,Yunanlılar’a karşı çete harbi yaparlarken, AHMET FETGERİ, DANİŞ KARABELEN, HÜSEYİN BEREKET, CAMİ BAYKURT ve SIRIKÇI İZZET gibi Siyah-Beyaz kökenli yüzlerce sporcu da, Anadolu’ya İstanbul’dan yapılan gizli silah sevkıyatında “lokomotif” görevler üstlenmişlerdi... Büyük özverilerle sürdürülen bu faaliyetler, Atatürk ve iki yakın silah arkadaşı Fevzi Çakmak ile İsmet İnönü’nün bilgileri doğrultusunda sürdürülüyordu...

Beşiktaş’ın sadece ilk Futbol Takımı’ndan 8’inin Çanakkale ve Kafkasya Cepheleri’nde şehit düşmesi, Hokeyci Refik’in Sakarya Savaşı’nda bir top mermisiyle gövdesinin yarısını kaybetmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın sevgisini pekiştiren yüzlerce olaydan sadece bir iki örnektir...

İşte bu nedenledir ki, Beşiktaş Kulübü, Ulu Önder Atatürk’ün öncelikle sevgi ve ilgi duyduğu, kader birliği ettiği ilk spor cemiyeti olma onuru taşımaktadır ülkemizde....

ATATÜRK ile BEŞİKTAŞ’ın birlikteliği, 1915 yılında başlar. 1915 ile 1920 yılları arasında, Akaretler Spor Caddesi’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne komşu olan Mustafa Kemal Atatürk, görevleri icabı sık sık İstanbul dışına çıktığı günlerde, birlikte oturduğu annesi ile kız kardeşini Siyah-Beyazlı sporcu ve idarecilere emanet eder, gözü arkada kalmazdı... Taraflar arasında asker kökenli olmanın getirdiği saygı ve sevgi ile pekişen bağlılık, Ulu Önder’in kurtuluşu sağlayacak ilk gizli teşkilatlanmayı, Beşiktaşlı sporculara verdiği çok önemli görevlerle başlattığı belgelerle sabittir.

Bir Kısım Azınlıkların Teşvikiyle, Yunanlı Subaylar Beşiktaş Kulübü Lokalini Yağma Etmişlerdi...

1918 yılında “Birinci Cihan Harbi” sona ermiş ve Mondoros Mütarekesi’nin tabii sonucu olarak 13 Kasım 1918 günü Müttefikler, İstanbul’u işgal etmişlerdi... O günlerde Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Akaretler’deki lokali elinden alındığı için, Beşiktaş çarşısı içindeki bir kilise binasında ikamet etmek mecburiyetinde kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, burada çok acı bir felakete uğradılar ve 1903 ile 1918 yılları arasında elde ettikleri tüm şild, kupa, madalya, flama gibi şampiyonluk göstergelerini, çok önemli belgelerle, fotoğraflarını kaybettiler... Ata’nın Beşiktaş Kulübü’ne yaptığı ziyaretleri ve 56 sahasında gerçekleştirdiği sohbetleri gösteren (Fuat Balkan tarafından çekilmiş) fotoğraflar da maalesef bu yağma sırasında telef oldular...

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Atatürk’ün Beşiktaş ile ilgisi, “Yıldırım Orduları Kumandanlığı” görevine başlamadan önce ve 1915’te “Çanakkale Müdafii” olarak adını dünya tarihine yazdırdığı günlerde başlamıştır...

Bunu kanıtlayan belgelerden biri olarak, Akaretler yokuşu üzerinde oturduğu 76 no’lu binanın dış kapısı yanındaki “MERMER KİTABE” de şu satırlar yer almaktadır :

“ATATÜRK, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA DÜŞMANA KARŞI İSTANBUL’U KORUYUP KURTARAN, ÇANAKKALE MÜDAFİİ, ANAFARTALAR KOMUTANI, MİRİLİVA MUSTAFA KEMAL PAŞA İKEN, BU EVDE KİRACI OLARAK KALMIŞTIR...”

“Çanakkale Savaşı” 19 Şubat-1 Aralık 1915 tarihleri arasında cereyan ettiğine göre, ATATÜRK-BEŞİKTAŞ diyaloğunun 1915 yılında başladığı bu belge ile açık seçik ortadadır...

Uzun lafın kısası, bu belge de göstermektedir ki, Ulu Önder Atatürk’ün ilk göz ağrısı, başka bir deyişle gençlik ateşini yaktığı ilk spor kulübü, BEŞİKTAŞ’tır...

Beşiktaş kurucularından, eskrimci FUAT BALKAN, Mustafa Kemal Atatürk’ün yakınlık duyduğu asker sporculardan biriydi. Milli mücadele yıllarında, Makedonya ve Batı Trakya’daki kahramanlıklarından sonra, emrindeki “ÜÇ MİLİS TABURU”nu, 17 Eylül 1917 günü Drama’dan hareketle Türkiye’ye getiren FUAT BALKAN’ı, “Umumi karargah”, paha biçilemez bir hediye şeklinde “Türk Ordusu”na kavuşturduğundan kendisini, nasıl tebrik edeceğini bilememişti.

Beşiktaşlı Fuat Balkan, sporcu kişiliğinin yanı sıra, gerçekten de yakın tarihimizin bir numaralı komitacısıydı... 1908 ile 1923 yılları arasında ve fasılasız olarak en önemli ayrıca gizli görevlerde bulunmuş, “İmparatorluk Dönemi”nde Makedonya’da komitacılık yapmış, daha sonra “Büyük Millet Meclisi” tarafından Yunanistan içlerine sokulmuştur... Fuat Balkan’ın buradaki görevi, Anadolu’ya geçmeye hazırlanan Yunan Kuvvetleri’ni bu ülkede karışıklık çıkararak alıkoymaktı... Bunun için kendisine hudutsuz yetkiler verilmişti... Lozan Antlaşması ile Türkiye istiklaline ve sükuna kavuşunca, Atatürk’ün de rızasıyla Mareşal Fevzi Çakmak, Fuat Balkan’a bir takdirname göndermiş ve “sonsuz hizmetleri”nden dolayı kendisine ayrıca mahiyetindeki komitacılara teşekkür etmiştir... FUAT BALKAN’ın yaşamı boyunca aldığı takdirnamelerin sayısı hayli kabarıktır...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı görevine başlamadan önce, 1916 yılının ilk günlerinde, Akaretler’deki evinin arka kapısından, Beşiktaş Jimnastik Kulübü idman sahasına inmiş (şimdiki plazaların bulunduğu alan), Ahmet Fetgeri ile Fuat Balkan Beyler’i yanına çağırıp, kendileriyle şu konuşmayı yapmıştır :

“EFENDİLER,
SİZLERİN VE SPORCULARINIZIN CİDDİ ÇALIŞMALARINI, ÇEVİKLİK VE MAHARETLERİNİ UZUN ZAMANDAN BERİ BÜYÜK BİR ZEVKLE AYRICA DİKKATLE İZLİYORUM.
SPORDAN YOKSUN BİR GENÇLİK, NASIL Kİ VATAN MÜDAFAASI SIRASINDA ETKİLİ OLAMIYORSA, İNSAN DENEN VARLIĞIN KAFA YAPISI DA NE DERECE TEKAMÜL EDERSE ETSİN, BEDENİ İNKİŞAFI NOKSAN VE YETERSİZ OLURSA, O VÜCUT O KAFAYI İLERİYE GÖTÜREMEZ, TAŞIYAMAZ.
BUGÜN BÜNYENİZDE TOPLAYIP İLMİ METODLARLA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZ BU GENÇLER, TAM ANLAMDA BEDENEN VE FİKREN GELİŞTİKLERİ ZAMAN VATAN MÜDAFAASINDA, İLMİ SAHALARDA OLDUĞU GİBİ, SPOR ALANLARINDA DA AVRUPALI HASIMLARINA TÜRK’ÜN ÖLMEZ GÜCÜNÜ İSPAT EDECEKLERDİR.
SİZİ CANDAN KUTLAR, BAŞARILARINIZI HER ZAMAN DUYMAK İSTERİM.”

1961 yılında kendisiyle “Beşiktaş Tarihi” adına yaptığım bir söyleşide Beşiktaş Kurucusu,Türkiye’nin ilk Güreş Federasyonu Başkanı ve Yazar AHMET FETGERİ AŞENİ’den aldığım bu Ata’ya ait söylev, gerçekte Siyah-Beyazlı Camia’ya Atatürk’ün bir vasiyeti olmuştur...

 

Kaynak: Türk Sporu’nda Bir Asır Beşiktaş/Vala Somalı

19 Mayıs ve Beşiktaş

19 MAYIS VE BEŞİKTAŞ

 

19 Mayıs 1919, Ulu Önderimiz Atatürk’ün Samsun’da Milli Mücadele’yi başlatarak, Türk Milleti’ne Bağımsızlığı için yeşil ışık yaktığı en önemli gündür. İşte her yıl yurdumuzun çeşitli kentlerinde büyük bir istek ve coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu nedenle ulusumuz için apayrı bir önem taşımaktadır. Bugünün, Beşiktaş için de çok büyük anlamı vardır. Çünkü 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk’tür. 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.

Atatürk Spor Günü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te “Atatürk Günü” adı altında yapılmıştır. Ebedi Şef Atatürk’e gençliğin beslediği sevgi ve saygıyı dile getirebilmek amacıyla bir “Atatürk Spor Günü” düzenlemeye karar veren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1935 Mayıs ayı içinde Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri ile bir toplantı tertipleyerek, bu fikri ortaya atmıştır.
24 Mayıs 1935 günü bu bayram nedeniyle, Fenerbahçe Stadı’nda yapılacak hareketleri izlemek üzere 20 binden fazla seyirci toplanmıştır.

O gün yarışmalardan önce yapılan resmi geçitte, başta 100’ü aşkın sporcu kadrosuyla Beşiktaş, onu takiben Fenerbahçe ve Galatasaraylı sporcular, bir örnek kıyafetleriyle başları dimdik, gözleri ilerde, göğüsleri kabararak sert adımlarla yürürken, çılgınca alkışlanmışlardır. Bu çok güzel olaydan kısa bir zamandan sonra, Türk Spor Teşkilatı ileri gelenleri, 1924’ten beri her yıl yapılmakta olan Spor Kongresi için, Ankara’da bir araya gelmişlerdir.

Sporun ve Beşiktaş’ın Bayramı

Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey, ilk gün kürsüye çıkmış ve şu öneriyi getirmişti kongreye: “Muhterem Kongre üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun zamandan beri tasarlanmakta olduğu bir spor projesini, kardeş kulüpler olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile nihayet tatbik mevkiine koymuş ve 24 Mayıs 1935 günü Kadıköy sahasında bir “Atatürk Spor Günü” düzenlemiştir.

Türk spor basını ve spor kamuoyunda çok geniş yankılar uyandıran bu gençlik hareketi, gerçekte Türk Gençliği’nin Ulu Önder Atatürk’e olan sevgi ve saygısını gösterebilmesi için bir vesile olmuştur. Amacımız şudur; İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu “Atatürk Günü”nün tüm Türk Gençliği’ne mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında ve her yıl yapılmasını teklif ediyorum. Kabul edilmesi halinde bu karar, Beşiktaş Kulübü’nden çok, kongrenin onuru olacaktır. Saygılarımla.”

Ahmet Fetgeri Bey, alkışlar arasında kürsüden indikten sonra, tasarı oylamada kabul edilmiş ve Atatürk’e arz edilmiştir. Ebedi Şef, bu güzel tasarıyı düşünmeden kabul etmiş ve kanunlaşması için ilgililere gerekli son emirleri de vermiştir.

İşte 1935 yılının Mayıs ayı içinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından ortaya atılıp, gerçekleştirilen bu gençlik hareketi kanunlaştıktan sonra, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” olarak büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam ediyor.

Atatürk, Gençlik, Spor...

Atatürk Türk gençliğini seviyor, onlara güveniyor ve Türkiye’nin geleceğini onların ellerine bırakmaya çekinmiyordu. Gençliğe bıraktığı bu önemli görevi söylevinde şöyle dile getiriyordu Atatürk: “Ey Türk Gençliği! Birinci ödevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini sonsuzluğa değin korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel senin en değerli güven kaynağındır.”

Atatürk, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!” sözü ile başarılı olabilmenin bir koşulunun da sağlıklı olmak olduğunu, sağlıklı olmak için de spor yapmak gerektiğini vurgulamıştır. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır.

19 Mayıs; 1981 yılından bu yana “Atatürk’ü Anma Günü” olarak da kutlanmaktadır. Bunun nedeni Atatürk’ün bir söyleşi sırasında: “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” demiş olmasıdır.

19 Mayıs; Türkiye’nin, gençliğin, sporun ve en çok da BEŞİKTAŞ’ın Bayramı’dır.

 

 

Kaynak: Türk Sporu’nda Bir Asır Beşiktaş/Vala Somalı

Ulu Önder Atatürk'ün Beşiktaş Hatıraları

ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN BEŞİKTAŞ HATIRALARI

 

Beşiktaş’ın Kuruluşu Mustafa Kemal’e Güç Verdi

“Mustafa Kemal, Erkanıharbiye’nin 3. sınıfına gelmişti. Bazen sabahlara kadar uyumuyor, “Hürriyet ve İstibdadı düşünüyordu. Bu arada Mektebi bitirdikten sonra kurmayı düşündüğü Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ağır ağır kafasında şekilleniyor, mezun olacak arkadaşlarını bu doğrultuda hazırlıyordu. İşte tam bu günlerde bir haber aldı. Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü (1903) kurulmuştu. Subay ve Saray’a yakın kişilerden oluşan bu kuruluş, Mustafa Kemal’in ilgisini iyice çekti. Nasıl olmuştu da Yıldız Sarayı’na yüz metre mesafedeki Osman Paşa Konağı’nda gençler biraraya gelmiş; Saray hafiyelerinin gözlerinin önünde sportif faaliyetlerine girişmişlerdi? Mustafa Kemal’i o günlerde sportif çalışmalardan çok, Saray’a karşı oluşturdukları fikirler ilgilendiriyordu. Mustafa Kemal, kurucularının Zabit, yaptıkları sporların güreş, eskrim, gülle, aletli jimnastik, boks, halter, barfiks olmasından dolayı da Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü ile ilgilenmişti. Fakat O’nu daha çok ilgilendiren, bu gençlerin istibdadı yenerek biraraya gelmeleriydi. Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü’ne bağlılığı arttı.”

Mustafa Kemal: “Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü kadar olamadınız...”

... Mustafa Kemal Şam’da Vatan ve Hürriyet’i kurduktan sonra 1907 yılında Selanik’e gelerek İttihati Terakki’ye katıldı. Yaptıkları toplantıda, Cemiyet’i şiddetle tenkit ediyor, “Beşiktaş Osmanlı Terbiye-i Bedeniye kadar olamadız. Programınız ve lideriniz yok” diyordu. İşte o günleri, Mustafa Kemal’in çalışma arkadaşlarından Mithad Şükrü şöyle anlatıyordu:
“Gençlik, ne büyük bir kuvvetmiş meğerse. Damarlarımızda kan yerine alev aktığı günler, Selanik’te bütün arkadaşlar hep biraradayız. Sık sık toplantılar yapıyoruz. En büyük zevkimiz, Saray idaresine rahatça atıp tutmak. Bu atıp tutmalar, Padişah’a uzaktan yumruk sallamalar, bereket versin ki evimizin dört duvarını aşmıyor. Yanya birahanesindeki buluşma yerimize Mustafa Kemal de sık sık geliyor.Bazen kızardı; -Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü kadar olamadınız – derdi.”

Beşiktaşlı sporcuların söylediği Marş, Mustafa Kemal’i duygulandırdı

... Çanakkale Zaferi’nin kahramanı Mustafa Kemal, Edirne’de 16. Kolordu Kumandanlığına tayin edildi. Mustafa Kemal, İstanbul’a geldiği gün geceyi Pera Palas Oteli’nin 201 nolu odasında geçirdi. Ertesi gün, bir yıldan beri yüzünü göremediği annesi Zübeyde Hanımefendi’nin Beşiktaş Kulübü yanındaki evine koştu. Mustafa Kemal evinin arka kapısından Beşiktaşlı sporcuların idman yaptığı sahaya çıktı. Ve yine Beşiktaş Kulübü’ne arka kapısından girdi. Burada bulunan idarecilere validesine gösterdikleri yakın alakadan dolayı teşekkür etti. Mustafa Kemal, Beşiktaş’ın yeni lokaline hayran kalmıştı. Kulüp lokalinde o sırada kılıç, eskrim, güreş, boks idmanları yapılıyordu. İdarecilerden Cami Bey, Ahmet Fetgeri Bey, Fuat Bey kulübün 1903 kuruluş günlerinden bu yana Zabit arkadaşlarıydı. Cami Bey, 1908 Meşrutiyet döneminde Yüzbaşılıktan ayrılarak Meclisi Mebusan’a Fizan Mebusu olarak girmişti. Kulüp’te hem güreşiyor, hem de bu sporun hocalığını yapıyordu. Mustafa Kemal uzun süre idarecilerle hasbıhale idmanları izledikten sonra, evine döndü.Uyumaya çalışırken, birden Beşiktaş Kulübü’nden bir marş söylendi. Marşı belki de yüze yakın genç ve çocuk söylüyordu. Sözleri aynen şöyleydi.

Hayatı süsledik izharı ittihatla bugün,
Yolunda gençliğin ulvi değil miydi birleşmek.
Sebatı bayrağımız yaptık, i’tilamız için
Neticesiz ve boş olmaz sebatla hiçbir emek.
Dakikalar bize bir nağbe nişad olsun.
Kulübümüzde müceddet nücumu mevc vursun
Bu kainat bize hep gıpta ediyor isar,
Biz onbir arkadaşız, lakin arkamız daha var.
Bu zevk alemi dar zannedip de aldanalım,
Vekar hak gibi sakin, nezih ve saf olalım.
Fakat bu hal ile, kuvvet gibi cesur olalım.

Mustafa Kemal bu marşla duygulandı. Uykusu kaçmıştı. Daha dün kadar yakın, yaptığı savaşları, yanında şehit düşen er ve Zabitleri düşünüyordu. İşte dinlediği bu marş’ın şiiri de Çanakkale’de şehit düşen Beşiktaş futbol takımı kaptanı şair Kazım’a aitti.

“Efendiler, sizlerin ve sporcularınızın çalışmalarını dikkatle izliyorum...”

... Mustafa Kemal, Akaretler Caddesi 76 numaralı evinin arka bahçesine çıkarak istirahat ederdi. En büyük tutkusu hasır sandalyesine oturup, ağızlıklı sigarasını tüttürüp, annesi Zübeyde Hanımefendi’nin pişirdiği kahveyi yudumlarken Beşiktaş idmanlarını seyretmekti. Bitişiğindeki Beşiktaş Kulübü’nün arka kapısı da bu meydana açılıyordu. Mustafa Kemal burada, güreş, futbol, eskrim, gülle atma sporlarını bir biri ardına takip ediyordu. İşte gene böyle bir gündü. Beşiktaş jimnastik hocalarından Ahmet Fetgeri, güreş, Yüzbaşı Fuat da eskrim derslerini vermişlerdi. Mustafa Kemal onlara döndü, “Evime buyurunuz beyler” dedi. İki zabit jimnastik hocası, Mustafa Kemal’in sunduğu çayları yudumlarken, O şu konuşmayı yaptı:

“Efendiler,
Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik, maharetlerini uzun zamandan beri büyük bir zevkle ayrıca dikkatle izliyorum.
Spordan yoksun olan bir gençlik, nasıl ki vatan müdafası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o vücut o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz. 
Bugün bünyemizde toplayıp ilmi metodlarla yetiştirmeye çalıştığımız bu gençler, tam anlamda bedenen ve fikren geliştikleri zaman vatan müdafasında, ilmi sahalarda olduğu gibi spor alanlarında da Avrupalı hasımlarına Türk’ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir. Sizi candan kutlar, başarılarınızı her zaman duymak isterim.”

Samsun’a çıkarken, Beşiktaş Kulübü’ne veda etti

... 16 Mayıs 1919 günü Şişli’deki evinden erken uyandı. Samsun’a yola çıkacak olan Mustafa Kemal öğle yemeğinden sonra, yanına validesi Zübeyde Hanımefendi ile yaveri Cevat Abbas beyi aldı. Akaretler caddesindeki evine geldi. Şişli’deki pansiyon olarak tuttuğu evde otururken, Beşiktaş’daki evinde de kiracı olmaya devam etti. Bitişiğindeki Beşiktaş Kulübü’nün hocaları, sporcuları ve Zabit arkadaşları Mustafa Kemal Paşa’yı uğurlamak üzere kapısının önüne yığıldılar. 
Paşa, “Validem Hanımefendi’yi sizlere bir kez daha emanet ediyorum. Gözüm arkada kalmasın” dedi.
Mustafa Kemal Paşa son kez, annesinin elini sokak kapısında öpüp ona sarılırken, Beşiktaşlılar haykırıyordu;
“Kalbimiz seninle Paşam. Bizi unutmayınız”
Mustafa Kemal Paşa otosundan: “Mutlaka... Mutlaka” diyerek el sallıyordu.

Zübeyde Hanım: “Paşa Hazretleri beni Kulübü’ne emanet etti...”

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışından günler sonraydı...
Zübeyde Hanımefendi’nin Beşiktaş Akaretler Caddesindeki evinin kapısını iki genç hanımefendi çaldı. Kapıyı Zübeyde Hanım açtı. Onları görünce sevinçle içeri buyur etti. 
Bu iki genç hanıma kendi eliyle pişirdiği kahveleri ikram ederken ilk sözü, misafirlerinden daha yaşlı olanı aldı:
“Ziyaretimize hem sizin ellerinizi öpmek, hem de bir ihtiyacınız olup olmadığını sormak için geldik” dedi.
Zübeyde Hanım teşekkürle şu cevabı verdi:
“Paşa Hazretleri Anadolu’ya gittikten sonra sağolsunlar komşumuz Beşiktaşlılar hergün kapımı çalarak – Valide Hanım bir arzunuz, bizlere bir emriniz var mı?- diye sordular. Bana Paşa Hazretleri’ni hatırlatıyorlar. Onları çok seviyorum. İyi ki Selanik’ten doğruca buraya gelmişim. Paşa Hazretleri her zaman olduğu gibi bu defada cepheye giderken beni kulübüne emanet etti.”
Zübeyde Hanımefendi’nin iki misafirinden büyük olanı Muallime Şekibe Hanım’dı. Eşi Kurmay Albay Galatalı Şevket Bey tutukluydu. Zübeyde Hanım’ın ikinci misafiri Şekibe Hanım’ın kızkardeşi Muallime Adile Hanım’dı. Şekibe Hanım, Kandilli Kız Lisesi’nde Biyoloji muallimesi, kardeşi Adile Hanım ise Kumkapı İlkokulu’nun müdiresiydi. Adile Hanım’ın eşi de, Zübeyde Hanım’ın çok sevdiği Yüzbaşı Necati Bey idi. Bu sırada Necati Bey, Milli Mücadele için Anadolu’ya kaçmıştı. Zübeyde Hanım’ın gözlerinin önüne Selanik’ten kaçışı geldi. Necati Yüzbaşı, Zübeyde Hanım’ı lokomotifin kömürleri arasına saklayarak kışta kıyamette getirmişti.

YÜZBAŞI NECATİ PANKOĞLU Kendisi Fenerbahçe’liydi.. ATA’nın BEŞİKTAŞLI olduğunu ömrü boyunca anlattı

Yüzbaşı Necati Pankoğlu, 1911 yılında Mülazımsani (Üsteğmen) iken Trablusgrap’ta Binbaşı Mustafa Kemal’in yanında İtalyanlar’a karşı savaş açtı. Yüzbaşı Necati 1915 yılı şubat ayı ilk günleri içinde, Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ı Selanik’ten kaçırarak, Akaretler caddesindeki Beşiktaş Kulübü’nün yanındaki eve yerleştirdiğini, hayatı boyunca gururla anlattı. 
Fenerbahçeli olan Yüzbaşı Necati Pankoğlu, Komutanı Mustafa Kemal’in 1904-1905 yıllarında Harbiye’de Kurmay Yüzbaşı iken 1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü tuttuğunu öğrendi. Yüzbaşı, Mustafa Kemal’in kurucularının subay ve arkadaşları oldukları; eskrim-kılıç, gülle atma, süngü oyunları, güreş sporu yaptıkları için Beşiktaş Kulübü’nü tuttuğunu, her gittiği yerde anlatırdı..

Fenerbahçe Başkanı Dr. İsmet Uluğ’un da bulunduğu Kulüp Başkanları toplantısında karar verildi: “ATATÜRK BEŞİKTAŞLI”

1964 yılı her Pazartesi günü Türkiye Ligi’nin İstanbul Kulüp Başkanları, İstanbulspor’un Mısır hanındaki lokalinde toplanıyordu. Toplantıya katılan kulüp başkanları şöyleydi;
Beşiktaş – Hakkı Yeten
Fenerbahçe – Dr. İsmet Uluğ
Galatasaray – Ulvi Yenal
İstanbulspor – Ali Sohtorik
Vefa- Hayrullah Güvenir
Beykoz – Ziya Sönmez
Feriköy – Dr. Necati Karakaya
Kasımpaşa – Mehmet Gür
Karagümrük – İbrahim Sevin
Beyoğluspor – Napolyon
Dr. İsmet Uluğ’un Atatürk’e silah kaçırması anısından sonra, Kulüp Başkanlar’ı Atatürk’ün hangi Kulübü tuttuğunu tartıştılar. En güzel açıklamayı İstanbulspor Kulübü İkinci Başkanı Enis Pankoğlu yaptı; “Babam Mustafa Kemal’in yanında cephelerde bulunmuş, onun Subayı Yüzbaşı Necati’dir. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı Selanik’ten kaçırıp, getiren Yüzbaşı’dır. Mustafa Kemal, Babam ile Derne Cephesi’nde ve Selanik’te bulunurken Beşiktaş’ı tuttuğunu söylemiş. Babam hasta Fenerbahçeli’ydi. Yönetim Kurulu’nda idarecilik yaptı. Fenerbahçe’nin bir tek maçını kaçırmazdı. Bizlere, - Çocuklar ben maçtayken aranızdan biri ölürse, kesinlikle beni çağırmayın. İşinizi imam efendi halletsin – derdi. Babam Fenerbahçeli olmasına rağmen, Atatürk’ün Beşiktaş’a gönülden bağlı olduğunu her yerde söylerdi. Annem Adile Muallime ile teyzem Şekibe Muallime Hanımlar, Mustafa Kemal Samsun’a gittikten sonra, Zübeyde Hanım’ı Beşiktaş’taki evinde ziyaret edip, hatırı ile bir ihtiyacı olup olmadığını sormuşlar. Zübeyde Hanımefendi şu cevabı vermiş: “Sağolsun Paşa Hazretleri’nin Kulübü Beşiktaş’ın idarecileri, her gün gelip hatırımı sorarlar. Hepsini kendi çocuklarım gibi seviyorum. Paşa Hazretleri ne kadar iyi yapmış, beni buraya getirmiş.” Bu konuşmadan sonra Kulüp Başkanları karar verdi:

“ATATÜRK BEŞİKTAŞLI”

Kaynak: Atatürk Beşiktaşlı / Dr. Necati Karakaya

Ulu Önder Atatürk'ün Fotoğrafları

http://www.bjk.com.tr/tr/cms/ataturk_ve_bjk/15

Diğer Haber Başlıkları

Belçika'yı Mağlup Eden A Milli Erkek Takımımız Son 16'da

Belçika'yı Mağlup Eden A Milli Erkek Takımımız Son 16'da

Belçika'yı Mağlup Eden A Milli Erkek Takımımız Son 16'daAvrupa Basketbol Şampiyonası’nda D Grubu’nda

Devamı -»
EuroBasket 2017'de Grup Maçları Heyecanı Yaşanıyor

EuroBasket 2017'de Grup Maçları Heyecanı Yaşanıyor

EuroBasket 2017'de Grup Maçları Heyecanı YaşanıyorTürkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev

Devamı -»
Beşiktaş JK Basketbol Danışma Kurulu Oluşturuldu

Beşiktaş JK Basketbol Danışma Kurulu Oluşturuldu

    Beşiktaş JK Basketbol Danışma Kurulu Oluşturuldu   BJK İcra Kurulumuz tarafından

Devamı -»
Ufuk Sarıca: ‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’

Ufuk Sarıca: ‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’

Ufuk Sarıca: ‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’ Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü

Devamı -»
Altyapı Kadın Milli Takımlarımız, Eski Beşiktaş' lı Basketbolcularımıza Emanet

Altyapı Kadın Milli Takımlarımız, Eski Beşiktaş' lı Basketbolcularımıza Emanet

Altyapı Kadın Milli Takımlarımız, Eski Beşiktaş' lı Basketbolcularımıza Emanet Kadın Basketbolunda

Devamı -»
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN FİNALDE; RAKİP FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN FİNALDE; RAKİP FENERBAHÇE

Beşiktaş Sompo Japan’ın Play-Off Finalinde Rakibi

Devamı -»
Play-off -yarı final - Beşiktaş Sompo Japan: 90 Anadolu Efes' i : 71 yendi.

Play-off -yarı final - Beşiktaş Sompo Japan: 90 Anadolu Efes' i : 71 yendi.

Play-off -yarı final - Beşiktaş Sompo Japan: 90 Anadolu Efes' i : 71 yendi. Beşiktaş Sompo Japan, play-off

Devamı -»
BEŞİKTAŞ' IN EFSANE BASKETBOLCUSU ABDULLAH İNCEYİ ANIYORUZ

BEŞİKTAŞ' IN EFSANE BASKETBOLCUSU ABDULLAH İNCEYİ ANIYORUZ

ABDULLAH İNCE' Yİ ANIYORUZ  Beşiktaş' ın efsane basketbolcularından Abdullah İNCE' yi anıyoruz.1974 -

Devamı -»
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde rakip Tofaş

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde rakip Tofaş

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde rakip Tofaş.Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper

Devamı -»
Başkanımız Fikret Orman’dan Anlamlı Ziyaret

Başkanımız Fikret Orman’dan Anlamlı Ziyaret

Başkanımız Fikret Orman’dan Anlamlı ZiyaretBaşkanımız Fikret Orman Eyüp’te Dilbade Özel Eğitim ve

Devamı -»
Onursal Başkanımız Süleyman Seba 91 Yaşında! Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

Onursal Başkanımız Süleyman Seba 91 Yaşında! Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

Onursal Başkanımız Süleyman Seba 91 Yaşında! Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz13 Ağustos 2014 tarihinde

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,Darüşşafaka Doğuş'a 71-68 mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,Darüşşafaka Doğuş'a 71-68 mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka'ya 90-83 mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka'ya 90-83 mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka ile

Devamı -»
U - 13 KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ TÜRKİYE 3. OLDU.

U - 13 KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ TÜRKİYE 3. OLDU.

U-13 Kız Basketbol Takımımız Türkiye Üçüncüsü

Devamı -»
FİBA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı P.Karşıyaka ile 08.03 2017 Çarşamba Akatlar Arena saat: 20.00

FİBA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı P.Karşıyaka ile 08.03 2017 Çarşamba Akatlar Arena saat: 20.00

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka ile

Devamı -»
BEŞİKTAŞ JKulübü' nün1974-75 yılındaki İLK ŞAMPİYON BASKETBOL TAKIMI OYUNCULARI BJK AKATLAR ARENA' DA

BEŞİKTAŞ JKulübü' nün1974-75 yılındaki İLK ŞAMPİYON BASKETBOL TAKIMI OYUNCULARI BJK AKATLAR ARENA' DA

Kulübümüzün ilk basketbol deplasmanlı 1.Lig şampiyonu olan 1974-1975 sezonu kadrosu oyuncularıBeşiktaş

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız, PTT Türkiye Kupası yarı finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaştı.

Kadın Basketbol Takımımız, PTT Türkiye Kupası yarı finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaştı.

Kadın Basketbol Takımımız, PTT Türkiye Kupası yarı finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaştı.

Devamı -»
Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu yapıldı. Turhan KORAY yeniden Başkan seçildi.

Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu yapıldı. Turhan KORAY yeniden Başkan seçildi.

Beşiktaş Basketbol Derneği olağan Genel Kurulu yapıldı.Turhan KORAY yeniden Başkan seçildi.Yönetim

Devamı -»
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Resmi İnternet sitesinde, Beşiktaş Basketbol Derneği.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Resmi İnternet sitesinde, Beşiktaş Basketbol Derneği.

Amacı Beşiktaş Basketbol Şubesine katkıda bulunmak olan, Beşiktaş Basketbol Derneği,Beşiktaş Jimnastik

Devamı -»
Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu 25 Şubat 2017 Cumartesi günü.

Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu 25 Şubat 2017 Cumartesi günü.

Beşiktaş Basketbol Derneği Olağan Genel Kurulu 25 Şubat 2017 Cumartesi günü yapılacak.2002 yılında

Devamı -»
Basketbolda 19. haftada rakip Yeşil Giresun

Basketbolda 19. haftada rakip Yeşil Giresun

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Yeşil Giresun Belediye

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız, ligin 19. haftasında Tosyalı TOYO Osmaniye ile karşılaşacak.

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 19. haftasında Tosyalı TOYO Osmaniye ile karşılaşacak.

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 19. haftasında Tosyalı TOYO Osmaniye ile karşılaşacak. Ekibimiz, ligde

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan’ın FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Rakibi Pınar Karşıyaka

Beşiktaş Sompo Japan’ın FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Rakibi Pınar Karşıyaka

Beşiktaş Sompo Japan’ın FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Rakibi Pınar KarşıyakaFIBA Şampiyonlar Ligi

Devamı -»
Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hapoel Beer-Sheva' yı 3-1 yendi.

Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hapoel Beer-Sheva' yı 3-1 yendi.

Beşiktaşımız, UEFA Avrupa Ligi  maçında Hapoel Beer-Sheva deplasmanından3-1 galip ayrıldı.

Devamı -»
Mart Ayı Aktivitesi : ATA DEMİRER GAZİNOSU

Mart Ayı Aktivitesi : ATA DEMİRER GAZİNOSU

Beşiktaş Basketbol Derneği - Mart 2017 AktivitesiDerneğimiz Mart 2017 Aktivitesinde Ata DEMİRER' in '' ATA

Devamı -»
Vodafone Arena'ya Ay-Yıldızlı Bayraklarımız Asıldı

Vodafone Arena'ya Ay-Yıldızlı Bayraklarımız Asıldı

Vodafone Arena'ya Ay-Yıldızlı Bayraklarımız

Devamı -»
Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu olarak keyifli birliktelikte.

Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu olarak keyifli birliktelikte.

Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu üyeleri ile Set Balık Restoran' da

Devamı -»
Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu olarak keyifli birliktelikteil.

Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu olarak keyifli birliktelikteil.

Beşiktaş Basketbol Derneği 2017 Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu olarak keyifli birliktelikte  Derneğimiz

Devamı -»
2016 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık

2016 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığımızdan yapılan önemli hatırlatma şöyledir:2016 yılı aidatlarının

Devamı -»
Ufuk Sarıca: ‘Galibiyetten dolayı mutluyuz’

Ufuk Sarıca: ‘Galibiyetten dolayı mutluyuz’

‘’Tabi ki kazanmak önemli. Özellikle grupta bir veya ikinci sırayı almak istiyoruz. Ama oynadığımız

Devamı -»
Cihat Kumuşoğlu’dan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği

Cihat Kumuşoğlu’dan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği

Cihat Kumuşoğlu (Basketbol, Akatlar Spor Salonu'ndan Sorumlu, ​İcra Kurulu Üyesi.), Kadın Basketbol

Devamı -»
Tofaş Maçı Biletleri Satışta

Tofaş Maçı Biletleri Satışta

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 10.hafta maçında Tofaş karşısına

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız, ligin 6. haftasında Tosyalı Toyo'ya konuk olacak

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 6. haftasında Tosyalı Toyo'ya konuk olacak

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 6. haftasında Tosyalı Toyo'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılarımız,

Devamı -»
24.11.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Hazırlıkları Başladı

24.11.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Hazırlıkları Başladı

24.11.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
24.11.2016 - Güriş, Beşiktaş Sompo Japan’ın Forma Sırt Sponsoru Oldu

24.11.2016 - Güriş, Beşiktaş Sompo Japan’ın Forma Sırt Sponsoru Oldu

24.11.2016 - Güriş, Beşiktaş Sompo Japan’ın Forma Sırt Sponsoru Oldu Vodafone Arena’da gerçekleşen

Devamı -»
24.11.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Biletleri Satışta

24.11.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Biletleri Satışta

24.11.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Biletleri Satışta Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor

Devamı -»
8. Hafta Spor Toto Basketbol Ligi'nde, potada rakip Demir İnşaat Büyükçekmece.

8. Hafta Spor Toto Basketbol Ligi'nde, potada rakip Demir İnşaat Büyükçekmece.

8. Hafta Spor Toto Basketbol Ligi'nde, potada rakip Demir İnşaat Büyükçekmece. MAÇ DETAYIBeşiktaş Sompo

Devamı -»
7. Hafta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, potada rakip MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya).

7. Hafta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, potada rakip MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya).

7. Hafta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, potada rakip MHP Riesen Ludwigsburg

Devamı -»
24.11.2016 - ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

24.11.2016 - ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

24.11.2016 - ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN Bizi büyüten, eğiten annemiz babamızdır. Bunun yanında bilgi

Devamı -»
24.11.2016 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24.11.2016 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24.11.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIÖğretmenler Günü Kutlu Olsun Bugün; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal

Devamı -»
23.11.2016 - Vladimir Stimac: ‘Oyunumuzun seviyesini yukarı taşıdık’

23.11.2016 - Vladimir Stimac: ‘Oyunumuzun seviyesini yukarı taşıdık’

23.11.2016 - Vladimir Stimac: ‘Oyunumuzun seviyesini yukarı taşıdık’ ‘’Oyunumuzun seviyesini yukarı

Devamı -»
23.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Hata yapmadan kazanmamız gereken bir maçtı’

23.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Hata yapmadan kazanmamız gereken bir maçtı’

23.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Hata yapmadan kazanmamız gereken bir maçtı’ ‘’Sonuç itibariyle bugün

Devamı -»
23.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:89 Szolnoki Olaj:74

23.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:89 Szolnoki Olaj:74

23.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:89 Szolnoki

Devamı -»
22.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Szolnoki Olaj

22.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Szolnoki Olaj

22.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Szolnoki Olaj MAÇIN KÜNYESİBeşiktaş Sompo Japan - Szolnoki

Devamı -»
22.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Szolnoki Olaj

22.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Szolnoki Olaj

22.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Szolnoki Olaj MAÇIN KÜNYESİBeşiktaş Sompo Japan - Szolnoki

Devamı -»
21.11.2016 - Galatasaray:84 Beşiktaş Sompo Japan:78

21.11.2016 - Galatasaray:84 Beşiktaş Sompo Japan:78

21.11.2016 - Galatasaray:84 Beşiktaş Sompo Japan:78 Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 21 sayıyla Earl Clark

Devamı -»
21.11.2016 - Derbi Hazırlıkları Sona Erdi

21.11.2016 - Derbi Hazırlıkları Sona Erdi

21.11.2016 - Derbi Hazırlıkları Sona Erdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu sabah yaptığı

Devamı -»
20.11.2016 - Takımımız Kampa Girdi

20.11.2016 - Takımımız Kampa Girdi

20.11.2016 - Takımımız Kampa Girdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanın

Devamı -»
18.11.2016 - Başsağlığı Mesajı

18.11.2016 - Başsağlığı Mesajı

18.11.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşsağlığı Mesajı Siirt'in Şirvan İlçesi Madenköy'de heyelan sonucu

Devamı -»
17.11.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

17.11.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

17.11.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam yaptığı

Devamı -»
17.11.2016 - GS Odeabank Maçı Hazırlıkları Başladı

17.11.2016 - GS Odeabank Maçı Hazırlıkları Başladı

17.11.2016 - GS Odeabank Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu

Devamı -»
17.11.2016 - Szolnoki Olaj Maçı Biletleri Satışta

17.11.2016 - Szolnoki Olaj Maçı Biletleri Satışta

17.11.2016 - Szolnoki Olaj Maçı Biletleri Satışta FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna namağlup devam eden

Devamı -»
16.11.2016 - Potada Rakip Galatasaray

16.11.2016 - Potada Rakip Galatasaray

16.11.2016 - Potada Rakip Galatarsaray Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin

Devamı -»
16.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Maçın sonunda karakterimizi ortaya koyduk’

16.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Maçın sonunda karakterimizi ortaya koyduk’

16.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Maçın sonunda karakterimizi ortaya koyduk’ “Sassari’yi iyi

Devamı -»
16.11.2016 - Kyle Weems: ‘Maçı kazandıran sayıyı atmak bana düştü’

16.11.2016 - Kyle Weems: ‘Maçı kazandıran sayıyı atmak bana düştü’

16.11.2016 - Kyle Weems: ‘Maçı kazandıran sayıyı atmak bana düştü’ “Sassari’yi bu

Devamı -»
15.11.2016 - Dİnamo Sassari 74 - 75 Beşiktaş Sompo Japan.

15.11.2016 - Dİnamo Sassari 74 - 75 Beşiktaş Sompo Japan.

15.11.2016 - Dİnamo Sassari 74 - 75 Beşiktaş Sompo Japan. Beşiktaş SompoJapan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5'te

Devamı -»
15.11.2016 - Dinamo Sassari Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

15.11.2016 - Dinamo Sassari Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

15.11.2016 - Dinamo Sassari Maçı Hazırlıkları Sona Erdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Dinamo Sassari

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Sassari ile karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Sassari ile karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Dinamo Sassari ile karşılaşacak. MAÇIN

Devamı -»
14.11.2016 - İtalya'da İlk Antrenman

14.11.2016 - İtalya'da İlk Antrenman

14.11.2016  - İtalya'da İlk Antrenman Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Dinamo Sassari maçının

Devamı -»
14.11.2016 - Takımımız İtalya'ya Gitti

14.11.2016 - Takımımız İtalya'ya Gitti

14.11.2016 - Takımımız İtalya'ya Gitti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Dinamo Sassari maçı için

Devamı -»
13.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Dinamo Sassari.

13.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Dinamo Sassari.

13.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında Dinamo Sassari ile

Devamı -»
12.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Darüşşafaka Doğuş:75

12.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Darüşşafaka Doğuş:75

12.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Darüşşafaka

Devamı -»
10.11.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı

10.11.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı

10.11.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
10.11.2016 - Potada Rakip Darüşşafaka Doğuş

10.11.2016 - Potada Rakip Darüşşafaka Doğuş

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6.hafta maçında Darüşşafaka Doğuş’un

Devamı -»
10.11.2016 - Ulu Önder Atatük'ün Hayatı

10.11.2016 - Ulu Önder Atatük'ün Hayatı

Ulu Önder Atatük'ün Hayatı ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN HAYATI Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te

Devamı -»
10.11.2016 - Potada Darüşşafaka Doğuş’u Akatlar Arena’da Ağırlıyoruz

10.11.2016 - Potada Darüşşafaka Doğuş’u Akatlar Arena’da Ağırlıyoruz

10.11.2016 - Potada Darüşşafaka Doğuş’u Akatlar Arena’da Ağırlıyoruz Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
10.11.2016 - Diğer branş takımlarımızın müsabaka programları aşağıdadır.

10.11.2016 - Diğer branş takımlarımızın müsabaka programları aşağıdadır.

10.11.2016 - MÜSABAKALAR Diğer branş takımlarımızın müsabaka programları aşağıdadır. Bilgiler BJK

Devamı -»
Ulu önderimiz ATATÜRK'ü Saygı ve Özlemle anıyoruz.

Ulu önderimiz ATATÜRK'ü Saygı ve Özlemle anıyoruz.

10.11.2016 - Ulu önderimiz ATATÜRK'ü Saygı ve Özlemle anıyoruz.Kurduğu Cumhuriyet'te yolundan ilelebet

Devamı -»
09.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Değerli bir galibiyet aldık’

09.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Değerli bir galibiyet aldık’

09.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Değerli bir galibiyet aldık’ “Güzel bir gece oldu bizim için. Savunmadaki

Devamı -»
09.11.2016 - Vladimir Stimac: ‘Güçlü bir rakibe karşı oynadık’

09.11.2016 - Vladimir Stimac: ‘Güçlü bir rakibe karşı oynadık’

09.11.2016 - Vladimir Stimac: ‘Güçlü bir rakibe karşı oynadık’ “Gerçekten güçlü bir rakibe

Devamı -»
09.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:85 Stelmet Zielona Gora:66

09.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:85 Stelmet Zielona Gora:66

09.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:85 Stelmet Zielona

Devamı -»
09.11.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Biletleri Satışta

09.11.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Biletleri Satışta

09.11.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Biletleri Satışta Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
09.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu

09.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu4. Hafta Fikstirü Tarih : 09.Kasım.2016 ÇarşambaSaat : 20:00Yer : BJK Akatlar

Devamı -»
09.11.2016 - Kombine Kart Satışları Bugün Sona Eriyor

09.11.2016 - Kombine Kart Satışları Bugün Sona Eriyor

09.11.2016 - Kombine Kart Satışları Bugün Sona Eriyor VİDEO - #MaçGünüKimseyeSözVerme

Devamı -»
08.11.2016 - Stelmet Zielona Gora Maçı Bilet Satışı Sürüyor

08.11.2016 - Stelmet Zielona Gora Maçı Bilet Satışı Sürüyor

08.11.2016 - Stelmet Zielona Gora Maçı Bilet Satışı SürüyorKarşılaşma, 9 Kasım Çarşamba saat

Devamı -»
10 Kasım Yürüyüşü...

10 Kasım Yürüyüşü...

Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım 2016 Perşembe günü yapılacak olan yürüyüş detayı. Başlangıç:

Devamı -»
06.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakibimiz Zielona Gora

06.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakibimiz Zielona Gora

06.11.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakibimiz Zielona Gora MAÇIN KÜNYESİBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN -

Devamı -»
05.11.2016 - Pınar Karşıyaka:82 Beşiktaş Sompo Japan:77

05.11.2016 - Pınar Karşıyaka:82 Beşiktaş Sompo Japan:77

05.11.2016 - Pınar Karşıyaka:82 Beşiktaş Sompo

Devamı -»
03.11.2016 - Spor Toto Basketbol Ligi

03.11.2016 - Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Ligi 5. Hafta Fikstirü Tarih : 05.Kasım.2016Saat : 16:00Yer : Mustafa Kemal Atatürk

Devamı -»
03.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Pınar Karşıyaka Deplasmanında

03.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Pınar Karşıyaka Deplasmanında

03.11.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Pınar Karşıyaka Deplasmanında Beşiktaş Sompo Japan, Spor

Devamı -»
02.11.2016 - Stelmet Zielona Gora Maçı Biletleri Satışta

02.11.2016 - Stelmet Zielona Gora Maçı Biletleri Satışta

02.11.2016 - Stelmet Zielona Gora Maçı Biletleri Satışta Şampiyonlar Ligi’nde yoluna

Devamı -»
2 Kasım 2016 - Beşiktaş Sompo Japan Fırtınası Sürüyor

2 Kasım 2016 - Beşiktaş Sompo Japan Fırtınası Sürüyor

2 Kasım 2016 - Beşiktaş Sompo Japan Fırtınası Sürüyor Sezona Ufuk Sarıca’yı takımın başına

Devamı -»
02.11.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

02.11.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

02.11.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
01.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Önemli bir galibiyetle dönüyoruz’

01.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Önemli bir galibiyetle dönüyoruz’

01.11.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Önemli bir galibiyetle dönüyoruz’ ‘’Üst üste bir haftada dördüncü

Devamı -»
01.11.2016 - Earl Clark: ‘Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu’

01.11.2016 - Earl Clark: ‘Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu’

01.11.2016 - Earl Clark: ‘Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu’ ‘’Bizim için çok önemli bir

Devamı -»
01.11.2016 - AEK:78 - Beşiktaş Sompo Japan:88

01.11.2016 - AEK:78 - Beşiktaş Sompo Japan:88

01.11.2016 - AEK:78 - Beşiktaş Sompo

Devamı -»
31.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da

31.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da

31.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, öğlen

Devamı -»
31.10.2016 - Beşiktaş’ta Kenan Sipahi Seferberliği

31.10.2016 - Beşiktaş’ta Kenan Sipahi Seferberliği

31.10.2016 - Beşiktaş’ta Kenan Sipahi Seferberliği Sezona müthiş bir başlangıç yaparak 4 lig ve 2

Devamı -»
31.10.2016 - 2016 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık

31.10.2016 - 2016 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık

31.10.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARI2016 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık Seçme ve Sicil Kurulu

Devamı -»
31.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'a Gitti

31.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'a Gitti

31.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'a Gitti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, AEK

Devamı -»
31.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakip AEK

31.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakip AEK

Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımımızın FIBA şampiyonlar ligi maçlarını A Spor yayınlayacak. İyi

Devamı -»
30.10.2016 - AEK Maçı Hazırlıkları Başladı

30.10.2016 - AEK Maçı Hazırlıkları Başladı

30.10.2016 - AEK Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
30.10.2016 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

30.10.2016 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

30.10.2016 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Toplantısı Yapıldı BJK Divan Kurulu’nun 2016 Yılı 4. Olağan

Devamı -»
30.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakip AEK

30.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakip AEK

30.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Rakip AEK AEK - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPANTarih :01 KASIM 2016 Saat:

Devamı -»
29.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Kazanmaya devam ediyoruz’

29.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Kazanmaya devam ediyoruz’

29.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Kazanmaya devam ediyoruz’ "Aslında maça kötü başlamadık. Çok enerjik

Devamı -»
29.10.2016 - Kyle Weems: ‘İyi bir takım oyunu sergiledik’

29.10.2016 - Kyle Weems: ‘İyi bir takım oyunu sergiledik’

29.10.2016 - Kyle Weems: ‘İyi bir takım oyunu sergiledik’ "Bugün ben de elimden geleni yaptım, takıma

Devamı -»
29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Yeşil Giresun Bld.:59

29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Yeşil Giresun Bld.:59

29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Yeşil Giresun Bld.:59 Karşılaşmada baştan sona üstün bir

Devamı -»
29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Beşiktaş Sompo

Devamı -»
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi

29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi

29.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu sabah

Devamı -»
29.10.2016 - Cumhuriyet Kutlu Olsun

29.10.2016 - Cumhuriyet Kutlu Olsun

29.10.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARICumhuriyet Kutlu Olsun Cumhuriyet'in kuruluşunun 93. yılını kutlarken,

Devamı -»
Potada Rakip Yeşil Giresun Bld.

Potada Rakip Yeşil Giresun Bld.

Potada Rakip Yeşil Giresun

Devamı -»

"Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." 28 Ekim 1923, Mustafa Kemal ATATÜRK.

"Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." 28 Ekim 1923, Mustafa Kemal

Devamı -»
27.10.2016 - Yeşil Giresun Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

27.10.2016 - Yeşil Giresun Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı

27.10.2016 - Yeşil Giresun Belediyespor Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
27.10.2016 - Divan Kurulu Toplantısı, Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun Katılımıyla 30 Ekim'de Yapılacak

27.10.2016 - Divan Kurulu Toplantısı, Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun Katılımıyla 30 Ekim'de Yapılacak

27.10.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı, Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun Katılımıyla

Devamı -»
27.10.2016 - Kombine Kart Satışlarında Son 2 hafta!

27.10.2016 - Kombine Kart Satışlarında Son 2 hafta!

27.10.2016 - Kombine Kart Satışlarında Son 2 hafta! VİDEO - #MaçGünüKimseyeSözVerme

Devamı -»
27.10.2016 - Yeşil Giresun Bld. Maçı Biletleri Satışta

27.10.2016 - Yeşil Giresun Bld. Maçı Biletleri Satışta

27.10.2016 - Yeşil Giresun Bld. Maçı Biletleri Satışta Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ne 3 maçta 3

Devamı -»
27.10.2016 - Potada Rakip Yeşil Giresun Bld.

27.10.2016 - Potada Rakip Yeşil Giresun Bld.

27.10.2016 - Potada Rakip Yeşil Giresun Bld. Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 4.

Devamı -»
26.10.2016 - Ufuk Sarıca: Oyuncularımı kutluyorum

26.10.2016 - Ufuk Sarıca: Oyuncularımı kutluyorum

26.10.2016 - Ufuk Sarıca: Oyuncularımı kutluyorum “Önde götürdüğümüz bir maç oldu. Daha farklı

Devamı -»
26.10.2016 - Kyle Weems: Kazandığımız için mutluyuz

26.10.2016 - Kyle Weems: Kazandığımız için mutluyuz

26.10.2016 - Kyle Weems: Kazandığımız için mutluyuz “Kazandığımız için mutluyuz. Hatalarımız olsa

Devamı -»
26.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Partizan Belgrade:62

26.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Partizan Belgrade:62

26.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:77 Partizan

Devamı -»
Eki 26, 2016 - Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı Seçildi

Eki 26, 2016 - Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı Seçildi

Eki 26, 2016 - Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı Seçildi Ankara’da gerçekleşen Türkiye Basketbol Federasyonu

Devamı -»
26.10.2016 - Partizan Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

26.10.2016 - Partizan Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

26.10.2016 - Partizan Maçı Hazırlıkları Sona Erdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu sabah yaptığı

Devamı -»
26.10.2016 - Kenan Sipahi'nin Sağlık Durumu

26.10.2016 - Kenan Sipahi'nin Sağlık Durumu

26.10.2016 - Kenan Sipahi'nin Sağlık Durumu Partizan maçının hazırlıkları sırasında sol ayak bileğini

Devamı -»
25.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

25.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

25.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
25.10.2016 - Divan Kurulu Toplantısı 30 Ekim'de Yapılacak

25.10.2016 - Divan Kurulu Toplantısı 30 Ekim'de Yapılacak

25.10.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 30 Ekim'de Yapılacak BJK Divan Kurulu’nun 2016

Devamı -»
24.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Partizan Belgrade

24.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Partizan Belgrade

24.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Partizan Belgrade BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN - PARTIZAN

Devamı -»
24.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Partizan Belgrade

24.10.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rakip Partizan Belgrade

24.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımımızın FIBA şampiyonlar ligi maçlarını A Spor

Devamı -»
24.10.2016 - Partizan Maçı Hazırlıkları Başladı

24.10.2016 - Partizan Maçı Hazırlıkları Başladı

24.10.2016 - Partizan Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu sabah yaptığı

Devamı -»
24.10.2016 - Bu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVerme

24.10.2016 - Bu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVerme

24.10.2016 - Bu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVermeEğer “Burası Akatlar, buradan çıkış yok!..”

Devamı -»
22.10.2016 - Kenan Sipahi: ‘Maçın sonuna kadar kimin kazanacağı belli değildi’

22.10.2016 - Kenan Sipahi: ‘Maçın sonuna kadar kimin kazanacağı belli değildi’

22.10.2016 - Kenan Sipahi: ‘Maçın sonuna kadar kimin kazanacağı belli değildi’ ‘’Öncelikle

Devamı -»
22.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Bizim için önemli bir galibiyet’

22.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Bizim için önemli bir galibiyet’

22.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Bizim için önemli bir galibiyet’ ‘’Üçüncü bölüm çok başabaş

Devamı -»
22.10.2016 - İstanbul BBSK:73 Beşiktaş Sompo Japan:84

22.10.2016 - İstanbul BBSK:73 Beşiktaş Sompo Japan:84

22.10.2016 - İstanbul BBSK:73 Beşiktaş Sompo Japan:84 Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 22 sayıyla

Devamı -»
21.10.2016 - İBB Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

21.10.2016 - İBB Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

21.10.2016 - İBB Maçı Hazırlıkları Sona Erdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
21.10.2016 - Potada Rakip İstanbul Bş. Bld.

21.10.2016 - Potada Rakip İstanbul Bş. Bld.

21.10.2016 - Potada Rakip İstanbul Bş. Bld. İSTANBUL BBSK - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPANTarih: 22 EKIM 2016 Saat:

Devamı -»
20.10.2016 - İBB Maçı Hazırlıkları Başladı

20.10.2016 - İBB Maçı Hazırlıkları Başladı

20.10.2016 - İBB Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
19.10.2016 - Partizan Maçı Biletleri Satışta

19.10.2016 - Partizan Maçı Biletleri Satışta

19.10.2016 - Partizan Maçı Biletleri Satışta FIBA Şampiyonlar Ligi’ne Proximus Spirou deplasmanında

Devamı -»
18.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘İkinci yarı iyi savunma yaptık’

18.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘İkinci yarı iyi savunma yaptık’

18.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘İkinci yarı iyi savunma yaptık’ ‘’Rakibimiz iyi hücum eden bir takım.

Devamı -»
18.10.2016 - Michael Roll: ‘Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladığımız için mutluyuz’

18.10.2016 - Michael Roll: ‘Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladığımız için mutluyuz’

18.10.2016 - Michael Roll: ‘Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladığımız için mutluyuz’ ‘’İlk

Devamı -»
18 EKIM 2016 - Proximus Spirou 75 - 92 Beşiktaş Sompo Japan

18 EKIM 2016 - Proximus Spirou 75 - 92 Beşiktaş Sompo Japan

18 EKIM 2016 - Proximus Spirou 75 - 92 Beşiktaş Sompo Japan Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 20 sayıyla

Devamı -»
18.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımımızın FIBA şampiyonlar ligi maçlarını A Spor yayınlayacak.

18.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımımızın FIBA şampiyonlar ligi maçlarını A Spor yayınlayacak.

Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımımızın FIBA şampiyonlar ligi maçlarını A Spor yayınlayacak. İyi

Devamı -»
18.10.2016 - Proximus Spirou Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

18.10.2016 - Proximus Spirou Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

18.10.2016 - Proximus Spirou Maçı Hazırlıkları Tamamlandı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, öğlen

Devamı -»
18.10.2016 - Mehmet Can Öztürk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

18.10.2016 - Mehmet Can Öztürk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

18.10.2016 - Mehmet Can Öztürk, Son Yolculuğuna Uğurlandı Geçtiğimiz günlerde baş antrenörlüğünü

Devamı -»
17.10.2016 - Belçika'da İlk Antrenman

17.10.2016 - Belçika'da İlk Antrenman

17.10.2016 - Belçika'da İlk Antrenman Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Belçika'daki ilk antrenmanını

Devamı -»
17.10.2016 - Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'dan Taraftarlarımıza Mesaj

17.10.2016 - Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'dan Taraftarlarımıza Mesaj

17.10.2016 - Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'dan Taraftarlarımıza Mesaj VİDEO - Beşiktaş Sompo Japan'ın

Devamı -»
17.10.2016 - Başkanımız Fikret Orman'dan Bakan Müezzinoğlu'na Ziyaret

17.10.2016 - Başkanımız Fikret Orman'dan Bakan Müezzinoğlu'na Ziyaret

17.10.2016 - GÜNCEL HABERLERBaşkanımız Fikret Orman'dan Bakan Müezzinoğlu'na Ziyaret Başkanımız Fikret

Devamı -»
17.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Belçika'da

17.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Belçika'da

17.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Belçika'da FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında 18 Ekim Salı

Devamı -»
17.10.2016 - Mehmet Can Öztürk'ü Kaybettik!

17.10.2016 - Mehmet Can Öztürk'ü Kaybettik!

17.10.2016 - Mehmet Can Öztürk'ü Kaybettik! Kadın Basketbol Takımımız'ın eski antrenörlerinden Mehmet

Devamı -»
17.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Belçika'ya Gitti

17.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Belçika'ya Gitti

17.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Belçika'ya Gitti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spirou

Devamı -»
16.10.2016 - Spirou Charleroi Maçı Hazırlıkları Başladı

16.10.2016 - Spirou Charleroi Maçı Hazırlıkları Başladı

16.10.2016 - Spirou Charleroi Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
16.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Sahne Alıyor

16.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Sahne Alıyor

16.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Sahne Alıyor MAÇIN KÜNYESİYER : Spiroudome

Devamı -»
15.10.2016 - Earl Clark: ‘İyi yerlere geleceğimize inanıyorum’

15.10.2016 - Earl Clark: ‘İyi yerlere geleceğimize inanıyorum’

15.10.2016 - Earl Clark: ‘İyi yerlere geleceğimize inanıyorum’ “Bugün iyi oynadık. Gerçekten iyi

Devamı -»
15.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Çok iyi savunma yaptık’

15.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Çok iyi savunma yaptık’

15.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Çok iyi savunma yaptık’ ''Şimdi açıkcası başlangıç için çok güzel.

Devamı -»
15 EKIM 2016 - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 87 - 65 MURATBEY UŞAK

15 EKIM 2016 - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 87 - 65 MURATBEY UŞAK

15 EKIM 2016 - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 87 - 65 MURATBEY UŞAK Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 20 sayıyla

Devamı -»
13.10.2016 - TRT Beşiktaş’ın Maçlarını da Aldı

13.10.2016 - TRT Beşiktaş’ın Maçlarını da Aldı

13.10.2016 - TRT Beşiktaş’ın Maçlarını da Aldı Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan

Devamı -»
Eki 13, 2016 - 3x3 Erkek Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’na Galibiyetle Veda Etti

Eki 13, 2016 - 3x3 Erkek Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’na Galibiyetle Veda Etti

Eki 13, 2016 - 3x3 Erkek Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’na Galibiyetle Veda Etti Çin’in Guangzhou

Devamı -»
13.10.2016 - Beşiktaş:78 Mersin BŞB:74

13.10.2016 - Beşiktaş:78 Mersin BŞB:74

13.10.2016 - Beşiktaş:78 Mersin BŞB:74Kadın Basketbol Takımımız, 10. Erciyes Cup 2. maçında Mersin

Devamı -»
12.10.2016 - Muratbey Uşak Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

12.10.2016 - Muratbey Uşak Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

12.10.2016 - Muratbey Uşak Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
12.10.2016 - Muratbey Uşak Sportif Maçı Biletleri Satışta

12.10.2016 - Muratbey Uşak Sportif Maçı Biletleri Satışta

12.10.2016 - Muratbey Uşak Sportif Maçı Biletleri Satışta Spor Toto Basketbol Ligi’ne müthiş bir

Devamı -»
11.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

11.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

11.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»
11.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Taraftarlarımızla Buluşuyor

11.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Taraftarlarımızla Buluşuyor

11.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Taraftarlarımızla Buluşuyor Sezona ‘Ufukta Şampiyonluk Var’

Devamı -»
10.10.2016 - Muratbey Uşak Maçı Hazırlıkları Başladı

10.10.2016 - Muratbey Uşak Maçı Hazırlıkları Başladı

10.10.2016 - Muratbey Uşak Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
10.10.2016 - Erkan Veyseloğlu Ameliyat Oldu

10.10.2016 - Erkan Veyseloğlu Ameliyat Oldu

10.10.2016 - Erkan Veyseloğlu Ameliyat Oldu Tecrübeli basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu, bugün Acıbadem

Devamı -»
Eki 09, 2016 - 3x3 Erkek Milli Takımımız, Çin’de

Eki 09, 2016 - 3x3 Erkek Milli Takımımız, Çin’de

Eki 09, 2016 - 3x3 Erkek Milli Takımımız, Çin’deFIBA 3x3 Dünya Şampiyonası’na katılacak Ay Yıldızlı

Devamı -»
10.10.2016 - Erkan Veyseloğlu'nun Sağlık Durumu

10.10.2016 - Erkan Veyseloğlu'nun Sağlık Durumu

10.10.2016 - Erkan Veyseloğlu'nun Sağlık DurumuBaşarılı basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu ameliyat

Devamı -»
10.10.2016 - BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

10.10.2016 - BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

10.10.2016 - BAŞIMIZ SAĞ OLSUN Önceki gün Hakkari Şemdinli'de düzenlenen hain terör saldırısında

Devamı -»
09.10.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun

09.10.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun

09.10.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIMilletimizin Başı Sağolsun Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 10 askerimizin

Devamı -»
09.10.2016 - Geçmiş Olsun Mesajı

09.10.2016 - Geçmiş Olsun Mesajı

09.10.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIGeçmiş Olsun Mesajı Kadın Basketbol Takımımız'ın eski antrenörlerinden

Devamı -»
08.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Bütün oyuncularımı kutluyorum’

08.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Bütün oyuncularımı kutluyorum’

08.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Bütün oyuncularımı kutluyorum’ “Öncelikli olarak bugün başlayan

Devamı -»
08.10.2016 - Muratcan Güler: ‘Kolay bir galibiyet oldu’

08.10.2016 - Muratcan Güler: ‘Kolay bir galibiyet oldu’

08.10.2016 - Muratcan Güler: ‘Kolay bir galibiyet oldu’ “Sezonun ilk maçıydı. Bilmediğimiz,

Devamı -»
08 EKIM 2016 - RÖNESANS TED ANKARA KOLEJI 51 93 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN

08 EKIM 2016 - RÖNESANS TED ANKARA KOLEJI 51 93 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN

08 EKIM 2016 - RÖNESANS TED ANKARA KOLEJI 51 93 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN Karşılaşmada en skorer oyuncumuz 20

Devamı -»
08.10.2016 - Efendi Beşiktaş Tişörtleri Satışa Sunuldu

08.10.2016 - Efendi Beşiktaş Tişörtleri Satışa Sunuldu

08.10.2016 - GÜNCEL HABERLEREfendi Beşiktaş Tişörtleri Satışa Sunuldu Kulübümüzün bu yılki sloganı

Devamı -»
07.10.2016 - BU SEZON ‘EFENDİ BEŞİKTAŞ’

07.10.2016 - BU SEZON ‘EFENDİ BEŞİKTAŞ’

07.10.2016 - GÜNCEL HABERLERBU SEZON ‘EFENDİ BEŞİKTAŞ’ Beşiktaş JK’nın bu yılki sloganı

Devamı -»
Eki 07, 2016 - FIBA EuroBasket 2017 Biletlerine Yoğun İlgi

Eki 07, 2016 - FIBA EuroBasket 2017 Biletlerine Yoğun İlgi

Eki 07, 2016 - FIBA EuroBasket 2017 Biletlerine Yoğun İlgiÜlkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek EuroBasket

Devamı -»
07.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Ankara'da

07.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Ankara'da

07.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Ankara'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Ankara'ya

Devamı -»
Eki 07, 2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

Eki 07, 2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

Eki 07, 2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu FIBA Şampiyonlar Ligi elemeler

Devamı -»
07.10.2016 - Takımımız Ankara'ya Gitti

07.10.2016 - Takımımız Ankara'ya Gitti

07.10.2016 - Takımımız Ankara'ya Gitti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, TED Ankara Kolejliler maçı

Devamı -»
06.10.2016 - İstanbul'daki Hazırlıklar Tamamlandı

06.10.2016 - İstanbul'daki Hazırlıklar Tamamlandı

06.10.2016 - İstanbul'daki Hazırlıklar Tamamlandı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
06.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan parkeye çıkıyor!

06.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan parkeye çıkıyor!

06.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan parkeye çıkıyor! RÖNESANS TED ANKARA KOLEJI - BEŞİKTAŞ SOMPO

Devamı -»
06.10.2016 - Bu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVerme

06.10.2016 - Bu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVerme

06.10.2016 - Bu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVerme Eğer “Burası Akatlar, buradan çıkış yok!..”

Devamı -»
05.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

05.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

05.10.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı taktik

Devamı -»
04.10.2016 - Beşiktaş - Sompo Japan İşbirliği Artarak Devam Ediyor

04.10.2016 - Beşiktaş - Sompo Japan İşbirliği Artarak Devam Ediyor

04.10.2016 - Beşiktaş - Sompo Japan İşbirliği Artarak Devam Ediyor Kulübümüz ile Sompo Japan arasındaki

Devamı -»
03.10.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

03.10.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

03.10.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
03.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Her maçı kazanmaya adayız’

03.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Her maçı kazanmaya adayız’

03.10.2016 - Ufuk Sarıca: ‘Her maçı kazanmaya adayız’ VİDEO - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü

Devamı -»
03.10.2016 - Kyle Weems: ‘Önümüzde uzun bir sezon var’

03.10.2016 - Kyle Weems: ‘Önümüzde uzun bir sezon var’

03.10.2016 - Kyle Weems: ‘Önümüzde uzun bir sezon var’ https://youtu.be/7SORCBTywKw VİDEO -

Devamı -»
03.10.2016 - TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Başladı

03.10.2016 - TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Başladı

03.10.2016 - TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu

Devamı -»
03.10.2016 - Beşiktaş – Sompo Japan Sigorta İşbirliği Güçlenerek Sürüyor

03.10.2016 - Beşiktaş – Sompo Japan Sigorta İşbirliği Güçlenerek Sürüyor

03.10.2016 - Beşiktaş – Sompo Japan Sigorta İşbirliği Güçlenerek Sürüyor Kulübümüz, sigorta

Devamı -»
03.10.2016 - BASKETBOL ALTYAPI - AKADEMİ Beşiktaş Basketbol Akademisi Yıldız Adaylarını Bekliyor

03.10.2016 - BASKETBOL ALTYAPI - AKADEMİ Beşiktaş Basketbol Akademisi Yıldız Adaylarını Bekliyor

03.10.2016 - BASKETBOL ALTYAPI - AKADEMİBeşiktaş Basketbol Akademisi Yıldız Adaylarını

Devamı -»
01.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 91 İBB: 73

01.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 91 İBB: 73

01.10.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 91 İBB: 73Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık maçında

Devamı -»
01.10.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.10.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.10.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
29.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

29.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

29.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
29.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Taraftarının Önüne Çıkıyor

29.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Taraftarının Önüne Çıkıyor

29.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Taraftarının Önüne Çıkıyor Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
28.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 85 Banvit: 83

28.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 85 Banvit: 83

28.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 85 Banvit: 83Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık maçında

Devamı -»
28.09.2016 - Banvit Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

28.09.2016 - Banvit Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

28.09.2016 - Banvit Maçı Hazırlıkları Sona Erdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, sabah yaptığı

Devamı -»
Eyl 26, 2016 - FIBA Eurobasket 2017 Bilet Satışı Başlıyor

Eyl 26, 2016 - FIBA Eurobasket 2017 Bilet Satışı Başlıyor

Eyl 26, 2016 - FIBA Eurobasket 2017 Bilet Satışı BaşlıyorAvrupa'nın en görkemli turnuvası için biletler

Devamı -»
27.09.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

27.09.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

27.09.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlıklarına bugün

Devamı -»
24.09.2016 - Aris: 70 Beşiktaş Sompo Japan: 71

24.09.2016 - Aris: 70 Beşiktaş Sompo Japan: 71

24.09.2016 - Aris: 70 Beşiktaş Sompo Japan: 71Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık maçında

Devamı -»
23.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da

23.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da

23.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam

Devamı -»
22.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:87 D.İ. Büyükçekmece:80

22.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:87 D.İ. Büyükçekmece:80

22.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:87 D.İ. Büyükçekmece:80Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık

Devamı -»
22.09.2016 -Beşiktaş Sompo Japan:87 D.İ. Büyükçekmece:80

22.09.2016 -Beşiktaş Sompo Japan:87 D.İ. Büyükçekmece:80

22.09.2016 -Beşiktaş Sompo Japan:87 D.İ. Büyükçekmece:80Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık

Devamı -»
21.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

21.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

21.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
21.09.2016 - Başkanımız Fikret Orman’dan Açıklamalar

21.09.2016 - Başkanımız Fikret Orman’dan Açıklamalar

21.09.2016 - GÜNCEL HABERLERBaşkanımız Fikret Orman’dan Açıklamalar Başkanımız Fikret Orman, BJK

Devamı -»
21.09.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları

21.09.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları

21.09.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, sabah antrenmanında

Devamı -»
20.09.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

20.09.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

20.09.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
20.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

20.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

20.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bir günlük aranın

Devamı -»
19.09.2016 - Ufuk Sarıca:'Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik'

19.09.2016 - Ufuk Sarıca:'Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik'

19.09.2016 - Ufuk Sarıca:'Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik' Baş Antrenörümüz Ufuk Sarıca, Beşiktaş

Devamı -»
18.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 81 Tofaş: 76

18.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 81 Tofaş: 76

18.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 81 Tofaş: 76Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, GSA-SmartCasual 2016 son

Devamı -»
17.09.2016 - Anadolu Efes: 72 Beşiktaş Sompo Japan: 67

17.09.2016 - Anadolu Efes: 72 Beşiktaş Sompo Japan: 67

17.09.2016 - Anadolu Efes: 72 Beşiktaş Sompo Japan: 67Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, GSA-SmartCasual 2016

Devamı -»
15.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:73 Unics Kazan:62

15.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:73 Unics Kazan:62

15.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:73 Unics Kazan:62Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, GSA-SmartCasual 2016

Devamı -»
14.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız GSA-SmartCasual 2016 Basketbol Turnuvası'nda Mücadele Edecek

14.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız GSA-SmartCasual 2016 Basketbol Turnuvası'nda Mücadele Edecek

14.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız GSA-SmartCasual 2016 Basketbol Turnuvası'nda Mücadele

Devamı -»
13.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

13.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

13.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»
13.09.2016 - Kenan Sipahi Beşiktaş Sompo Japan'da

13.09.2016 - Kenan Sipahi Beşiktaş Sompo Japan'da

13.09.2016 - Kenan Sipahi Beşiktaş Sompo Japan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Kenan Sipahi ile 1

Devamı -»
12.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

12.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

12.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
12.09.2016 - Başkanımızdan Bayram Mesajı

12.09.2016 - Başkanımızdan Bayram Mesajı

12.09.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşkanımızdan Bayram Mesajı Cömertliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin

Devamı -»
10.09.2016 - Slovenya Kampı Sona Erdi

10.09.2016 - Slovenya Kampı Sona Erdi

10.09.2016 - Slovenya Kampı Sona Erdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»
09.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 75 Lasko: 65

09.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 75 Lasko: 65

09.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 75 Lasko: 65Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık maçında Z.

Devamı -»
09.09.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

09.09.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

09.09.2016 - GÜNCEL HABERLERGeleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı Vodafone Arena’da düzenlenen

Devamı -»
09.09.2016 - Kurban Bayramınızı kutlarız.

09.09.2016 - Kurban Bayramınızı kutlarız.

09.09.2016 - Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
09.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

09.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

09.09.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Slovenya kampında bu

Devamı -»
09.09.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Bugün Yapılacak

09.09.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Bugün Yapılacak

09.09.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIGeleneksel Bayramlaşma Töreni Bugün YapılacakKulübümüzün geleneksel

Devamı -»
08.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

08.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

08.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını

Devamı -»
07.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 75 Krka:62

07.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 75 Krka:62

07.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 75 Krka:62Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık maçında Krka'yı

Devamı -»
07.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

07.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

07.09.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Slovenya kampında bu sabah

Devamı -»
06.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 80 Domzale: 63

06.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 80 Domzale: 63

06.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan: 80 Domzale: 63 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, hazırlık maçında

Devamı -»
06.09.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

06.09.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

06.09.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, sabah antrenmanında taktik

Devamı -»
05.09.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

05.09.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

05.09.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
05.09.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni, 9 Eylül Cuma Günü Yapılacak

05.09.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni, 9 Eylül Cuma Günü Yapılacak

05.09.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIGeleneksel Bayramlaşma Töreni, 9 Eylül Cuma Günü

Devamı -»
05.09.2016 - Slovenya'da İlk Antrenman

05.09.2016 - Slovenya'da İlk Antrenman

05.09.2016 - Slovenya'da İlk Antrenman Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Slovenya'daki ilk antrenmanını bu

Devamı -»
04.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Slovenya'da

04.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Slovenya'da

04.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Slovenya'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yurt dışı

Devamı -»
04.09.2016 - Mega Leks: 89 Beşiktaş Sompo Japan: 95 (Hazırlık Maçı)

04.09.2016 - Mega Leks: 89 Beşiktaş Sompo Japan: 95 (Hazırlık Maçı)

04.09.2016 - Mega Leks: 89 Beşiktaş Sompo Japan: 95 (Hazırlık Maçı)Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
03.09.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun

03.09.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun

03.09.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIMilletimizin Başı Sağolsun Van'ın Çaldıran ilçesi, Tendürek Dağı'nda

Devamı -»
02.09.2016 - Partizan: 83 Beşiktaş Sompo Japan: 77 (Hazırlık Maçı)

02.09.2016 - Partizan: 83 Beşiktaş Sompo Japan: 77 (Hazırlık Maçı)

02.09.2016 - Partizan: 83 Beşiktaş Sompo Japan: 77 (Hazırlık Maçı)Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
02.09.2016 - Basketbol ve Voleybol Spor Okulları Kayıtları Başladı

02.09.2016 - Basketbol ve Voleybol Spor Okulları Kayıtları Başladı

02.09.2016 - SPOR OKULLARIBasketbol ve Voleybol Spor Okulları Kayıtları Başladı 24 Eylül Cumartesi günü

Devamı -»
02.09.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

02.09.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

02.09.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
02.09.2016 - Sırbistan'da İlk Antrenman

02.09.2016 - Sırbistan'da İlk Antrenman

02.09.2016  - Sırbistan'da İlk Antrenman Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Sırbistan'daki ilk

Devamı -»
01.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Sırbistan'da

01.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Sırbistan'da

01.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Sırbistan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yurt dışı

Devamı -»
01.09.2016 - İstanbul'da Son Antrenman Yapıldı

01.09.2016 - İstanbul'da Son Antrenman Yapıldı

01.09.2016 - İstanbul'da Son Antrenman Yapıldı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yurt dışı kamp

Devamı -»
01.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın Kamp Programı

01.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın Kamp Programı

01.09.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın Kamp Programı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın

Devamı -»
01.09.2016 - İlkan Karaman Beşiktaş Sompo Japan'da

01.09.2016 - İlkan Karaman Beşiktaş Sompo Japan'da

01.09.2016 - İlkan Karaman Beşiktaş Sompo Japan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, İlkan Karaman ile

Devamı -»
31.08.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

31.08.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

31.08.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına

Devamı -»
31.08.2016 - Vladimir Stimac Sağlık Kontrolünde Geçti

31.08.2016 - Vladimir Stimac Sağlık Kontrolünde Geçti

31.08.2016 - Vladimir Stimac Sağlık Kontrolünde Geçti Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımımız’ın

Devamı -»
31.08.2016 - Vladimir Stimac Beşiktaş Sompo Japan'da

31.08.2016 - Vladimir Stimac Beşiktaş Sompo Japan'da

31.08.2016 - Vladimir Stimac Beşiktaş Sompo Japan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Vladimir Stimac ile

Devamı -»
30.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

30.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

30.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce

Devamı -»
27.08.2016 - Earl Clark Sağlık Kontrolünden Geçti

27.08.2016 - Earl Clark Sağlık Kontrolünden Geçti

27.08.2016 - Earl Clark Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın yeni transferi

Devamı -»
27.08.2016 - BASKETBOL Kombineler Satışta.

27.08.2016 - BASKETBOL Kombineler Satışta.

27.08.2016 - BASKETBOLBu Sezon #MaçGünüKimseyeSözVerme Eğer “Burası Akatlar, buradan çıkış

Devamı -»
Terörü kınıyoruz. !

Terörü kınıyoruz. !

Terörü kınıyoruz. !Artvin'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Sayın Kemal

Devamı -»
26.08.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

26.08.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

26.08.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını

Devamı -»
26.08.2016 - Cizre'de Yaşanan Terör Saldırısını Lanetliyoruz

26.08.2016 - Cizre'de Yaşanan Terör Saldırısını Lanetliyoruz

26.08.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARICizre'de Yaşanan Terör Saldırısını Lanetliyoruz Bölücü terör

Devamı -»
25.08.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

25.08.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı

25.08.2016 - Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam yaptığı antrenmanla

Devamı -»
25.08.2016 - Kemal Kılıçdaroğlu'na Yönelik Saldırı Girişimini Şiddetle Kınıyoruz

25.08.2016 - Kemal Kılıçdaroğlu'na Yönelik Saldırı Girişimini Şiddetle Kınıyoruz

25.08.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIKemal Kılıçdaroğlu'na Yönelik Saldırı Girişimini Şiddetle

Devamı -»
25.08.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fikstür Belli Oldu

25.08.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fikstür Belli Oldu

25.08.2016 - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fikstür Belli Oldu Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın FIBA

Devamı -»
25.08.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı

25.08.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı

25.08.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, sabah antrenmanında atletizm

Devamı -»
24.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

24.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

24.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam EdiyorBeşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
23.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

23.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

23.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
23.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca Törenle Sözleşme İmzaladı

23.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca Törenle Sözleşme İmzaladı

23.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca Törenle Sözleşme

Devamı -»
22.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Taktik Çalıştı

22.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Taktik Çalıştı

22.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni

Devamı -»
22.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca İçin İmza Töreni Düzenlenecek

22.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca İçin İmza Töreni Düzenlenecek

22.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Yeni Başantrenörü Ufuk Sarıca İçin İmza Töreni

Devamı -»
22.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

22.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

22.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
21.08.2016 - Milletimiz Birdir, Beraberdir... Terörü Birlikte Yeneceğiz

21.08.2016 - Milletimiz Birdir, Beraberdir... Terörü Birlikte Yeneceğiz

21.08.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIMilletimiz Birdir, Beraberdir... Terörü Birlikte Yeneceğiz Son günlerde

Devamı -»
21.08.2016 - Başımız sağolsun.

21.08.2016 - Başımız sağolsun.

21.08.2016 - Başımız sağolsun. Son günlerde Van, Elazığ, Bitlis ve Gaziantep'de yaşanan alçak terör

Devamı -»
20.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kondisyon Çalıştı

20.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kondisyon Çalıştı

20.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kondisyon Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
19.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

19.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

19.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
19.08.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı

19.08.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı

19.08.2016 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu sabah yaptığı antrenmanla

Devamı -»
18.08.2016 - Earl Clark Beşiktaş Sompo Japan’da

18.08.2016 - Earl Clark Beşiktaş Sompo Japan’da

18.08.2016 - Earl Clark Beşiktaş Sompo Japan’da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı

Devamı -»
17.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

17.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

17.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman NotlarıBeşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam

Devamı -»
17.08.2016 - Michael Roll ve Ömer Utku Al Sağlık Kontrolünden Geçti

17.08.2016 - Michael Roll ve Ömer Utku Al Sağlık Kontrolünden Geçti

17.08.2016 - Michael Roll ve Ömer Utku Al Sağlık Kontrolünden Geçti VİDEO - Michael Roll ve Ömer Utku Al

Devamı -»
17.08.2016 - Unutmadık

17.08.2016 - Unutmadık

17.08.2016 - Unutmadık17 Ağustos Marmara Depreminde Hayatını Kaybeden Tüm Vatandaşlarımıza ALLAH'tan

Devamı -»
16.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

16.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

16.08.2016 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
15.08.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

15.08.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

15.08.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
15.08.2016 - Kyle Weems ve Michael Thompson Sağlık Kontrolünden Geçti

15.08.2016 - Kyle Weems ve Michael Thompson Sağlık Kontrolünden Geçti

15.08.2016 - Kyle Weems ve Michael Thompson Sağlık Kontrolünden Geçti Yeni transferlerimiz Kyle Weems ve

Devamı -»
15.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Sezonu Açtı

15.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Sezonu Açtı

15.08.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Sezonu Açtı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 2016-2017

Devamı -»
13.08.2016 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı Andık

13.08.2016 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı Andık

13.08.2016 - GÜNCEL HABERLEROnursal Başkanımız Süleyman Seba’yı Andık Onursal Başkanımız Süleyman

Devamı -»
11.08.2016 - Erkan Veyseloğlu Sağlık Kontrolünden Geçti

11.08.2016 - Erkan Veyseloğlu Sağlık Kontrolünden Geçti

11.08.2016 - Erkan Veyseloğlu Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın yeni

Devamı -»
11.08.2016 - Erkan Veyseloğlu Beşiktaş Sompo Japan'da

11.08.2016 - Erkan Veyseloğlu Beşiktaş Sompo Japan'da

11.08.2016 - Erkan Veyseloğlu Beşiktaş Sompo Japan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Erkan Veyseloğlu

Devamı -»
09.08.2016 - Şafak Edge ve Sertaç Şanlı Sağlık Kontrolünden Geçti

09.08.2016 - Şafak Edge ve Sertaç Şanlı Sağlık Kontrolünden Geçti

09.08.2016 - BASKETBOLŞafak Edge ve Sertaç Şanlı Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
09.08.2016 - Galip ATABEK ağabeyimizi kaybettik.

09.08.2016 - Galip ATABEK ağabeyimizi kaybettik.

09.08.2016 - Vefat Başsağlığı.Galip ATABEK ağabeyimizi kaybettik.Değerli büyüğümüz ve Beşiktaş

Devamı -»
08.08.2016 - Sertaç Şanlı Beşiktaş Sompo Japan’da

08.08.2016 - Sertaç Şanlı Beşiktaş Sompo Japan’da

08.08.2016 - BASKETBOLSertaç Şanlı Beşiktaş Sompo Japan’da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Sertaç

Devamı -»
08.08.2016 - Şafak Edge Beşiktaş Sompo Japan’da

08.08.2016 - Şafak Edge Beşiktaş Sompo Japan’da

08.08.2016 - BASKETBOLŞafak Edge Beşiktaş Sompo Japan’da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Şafak Edge

Devamı -»
08.08.2016 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba için Anma Töreni Düzenlenecek

08.08.2016 - Onursal Başkanımız Süleyman Seba için Anma Töreni Düzenlenecek

08.08.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIOnursal Başkanımız Süleyman Seba için Anma Töreni Düzenlenecek 13

Devamı -»
06.08.2016 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

06.08.2016 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

06.08.2016 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Toplantısı Yapıldı BJK Divan Kurulu’nun 2016 Yılı 3. Olağan

Devamı -»
05.08.2016 - Ufuk Sarıca: 'Akatlar’ı kale haline getirmemiz lazım'

05.08.2016 - Ufuk Sarıca: 'Akatlar’ı kale haline getirmemiz lazım'

05.08.2016 - BASKETBOLUfuk Sarıca: 'Akatlar’ı kale haline getirmemiz lazım' Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
04.08.2016 - Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti

04.08.2016 - Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti

04.08.2016 - BASKETBOLBasketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
02.08.2016 - Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu Fikstürü Çekildi

02.08.2016 - Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu Fikstürü Çekildi

02.08.2016 - BASKETBOLSpor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu Fikstürü Çekildi Spor Toto Basketbol

Devamı -»
02.08.2016 - BASKETBOL Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan’da

02.08.2016 - BASKETBOL Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan’da

02.08.2016 - BASKETBOLUfuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan’da Ufuk Sarıca, yuvasına geri

Devamı -»
01.08.2016 - BEŞİKTAŞ TARİHİ Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı Saygıyla Anıyoruz

01.08.2016 - BEŞİKTAŞ TARİHİ Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı Saygıyla Anıyoruz

01.08.2016 - BEŞİKTAŞ TARİHİ Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı Saygıyla Anıyoruz13 Ağustos 2014

Devamı -»
01.08.2016 - GÜNCEL HABERLER BJK Divan Kurulu Toplantısı 6 Ağustos’ta Yapılacak

01.08.2016 - GÜNCEL HABERLER BJK Divan Kurulu Toplantısı 6 Ağustos’ta Yapılacak

01.08.2016 - GÜNCEL HABERLERBJK Divan Kurulu Toplantısı 6 Ağustos’ta Yapılacak BJK Divan Kurulu’nun

Devamı -»
01.08.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.08.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.08.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı Ülkemiz,

Devamı -»
28.07.2016 - Sebahattin MERDAN'ı kaybettik.

28.07.2016 - Sebahattin MERDAN'ı kaybettik.

28.07.2016 - Sebahattin MERDAN'ı kaybettik. Yıllarca Türk Basketbolu'na hakem ve İstanbul İl

Devamı -»
23.07.2016 - Altimur TÜLMEN'i Kaybettik.

23.07.2016 - Altimur TÜLMEN'i Kaybettik.

23.07.2016 - Altimur TÜLMEN'i Kaybettik.Basketbola değer vermiş değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz,

Devamı -»
19.07.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ Beşiktaş Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı: 0850 399 1903

19.07.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ Beşiktaş Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı: 0850 399 1903

19.07.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBeşiktaş Çağrı Merkezi Hizmete Açıldı: 0850 399 1903Siz değerli

Devamı -»
19.07.2016 - Michael Roll Beşiktaş Sompo Japan'da

19.07.2016 - Michael Roll Beşiktaş Sompo Japan'da

19.07.2016 - BASKETBOLMichael Roll Beşiktaş Sompo Japan'daBeşiktaş Sompo Japan Takımımız, başarılı

Devamı -»
16.07.2016 - Kınıyoruz.

16.07.2016 - Kınıyoruz.

16.07.2016 - Kınıyoruz.Dün akşam saatlerinde yaşananların; ülkemizin bölünmez milli birlik beraberliğine

Devamı -»
15.07.2016 - Kyle Weems Beşiktaş Sompo Japan'da

15.07.2016 - Kyle Weems Beşiktaş Sompo Japan'da

15.07.2016 - BASKETBOLKyle Weems Beşiktaş Sompo Japan'daBeşiktaş Sompo Japan Takımımız, Amerikalı

Devamı -»
04.07.2016 - Michael Thompson Beşiktaş Sompo Japan'da

04.07.2016 - Michael Thompson Beşiktaş Sompo Japan'da

04.07.2016 - BASKETBOLMichael Thompson Beşiktaş Sompo Japan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik

Devamı -»
04.07.2016 - Başkanımız Fikret Orman’dan Bayram Mesajı

04.07.2016 - Başkanımız Fikret Orman’dan Bayram Mesajı

04.07.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşkanımız Fikret Orman’dan Bayram Mesajı Milletimizin birlik ve

Devamı -»
01.07.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

01.07.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

01.07.2016 - GÜNCEL HABERLERGeleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı Vodafone Arena’da düzenlenen

Devamı -»
01.07.2016 - Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

01.07.2016 - Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

01.07.2016 - Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.Barış, huzur ve kardeşlik dileğiyle.Mübarek Kadir gecenizi ve

Devamı -»
29.06.2016 - İstanbul Atatürk Havalimanı' nda düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

29.06.2016 - İstanbul Atatürk Havalimanı' nda düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

29.06.2016 - İstanbul Atatürk Havalimanı' nda düzenlenen terör saldırısını şiddetle

Devamı -»
28.06.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni 1 Temmuz’da Yapılacak

28.06.2016 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni 1 Temmuz’da Yapılacak

28.06.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIGeleneksel Bayramlaşma Töreni 1 Temmuz’da Yapılacak Kulübümüzün

Devamı -»
27.06.2016 - Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Belirlenmiştir

27.06.2016 - Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Belirlenmiştir

27.06.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIYönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı BelirlenmiştirBeşiktaş JK Yönetim

Devamı -»
21/06/2016 - Ufuk Sarıca yeniden Beşiktaş'ta

21/06/2016 - Ufuk Sarıca yeniden Beşiktaş'ta

21/06/2016 - Ufuk Sarıca yeniden Beşiktaş'ta 44 yaşındaki başantrenör, yaklaşık 9 yıl sonra yeniden

Devamı -»
17.06.2016 - Şampiyon Beşiktaş Ailesi ve Halkımız İftarda Bir Araya Gelecek

17.06.2016 - Şampiyon Beşiktaş Ailesi ve Halkımız İftarda Bir Araya Gelecek

17.06.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIŞampiyon Beşiktaş Ailesi ve Halkımız İftarda Bir Araya

Devamı -»
10.06.2016 - Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Belirlendi

10.06.2016 - Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Belirlendi

10.06.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIYönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Belirlendi7 Haziran 2016’da toplanan

Devamı -»
10.06.2016 - Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Başbakan Binali Yıldırım’ı Ziyaret Etti

10.06.2016 - Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Başbakan Binali Yıldırım’ı Ziyaret Etti

10.06.2016 - GÜNCEL HABERLERBaşkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Başbakan Binali

Devamı -»
07.06.2016 -KULÜP AÇIKLAMALARI Terörü Şiddetle Kınıyor ve Lanetliyoruz

07.06.2016 -KULÜP AÇIKLAMALARI Terörü Şiddetle Kınıyor ve Lanetliyoruz

07.06.2016 -KULÜP AÇIKLAMALARITerörü Şiddetle Kınıyor ve Lanetliyoruzİstanbul Vezneciler’de meydana

Devamı -»
07.06.2016 - İstanbul Vezneciler'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

07.06.2016 - İstanbul Vezneciler'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

07.06.2016 - İstanbul Vezneciler'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.İstanbul

Devamı -»
04.06.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

04.06.2016 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

04.06.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
01.06.2016 - Divan Başkanlık Kurulu Mazbata Töreni Bugün Yapılacak

01.06.2016 - Divan Başkanlık Kurulu Mazbata Töreni Bugün Yapılacak

01.06.2016 - GÜNCEL HABERLERDivan Başkanlık Kurulu Mazbata Töreni Bugün YapılacakDivan Kurulumuzun Olağan

Devamı -»
28.05.2016 - Av. Yalçın Karadeniz, Divan Kurulu Başkanlığına Seçildi

28.05.2016 - Av. Yalçın Karadeniz, Divan Kurulu Başkanlığına Seçildi

28.05.2016 - GÜNCEL HABERLERAv. Yalçın Karadeniz, Divan Kurulu Başkanlığına SeçildiDivan Kurulumuzun;

Devamı -»
27.05.2016 - BEŞİKTAŞ BASKETBOL DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

27.05.2016 - BEŞİKTAŞ BASKETBOL DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

27.05.2016 - BEŞİKTAŞ BASKETBOL DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 10.00'da

Devamı -»
23.05.2016 - Divan Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme

23.05.2016 - Divan Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme

23.05.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARI Divan Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu Hakkında

Devamı -»
19.05.2016 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

19.05.2016 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

19.05.2016 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
23.04.2016 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

23.04.2016 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

23.04.2016 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
20.04.2016 - Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

20.04.2016 - Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

20.04.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIOlağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

Devamı -»
20.04.2016 - Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

20.04.2016 - Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

20.04.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIOlağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı Derneğimizin

Devamı -»
18.04.2016 - Maciej Lampe: ‘Maça çok iyi hazırlandık.’

18.04.2016 - Maciej Lampe: ‘Maça çok iyi hazırlandık.’

18.04.2016 - Maciej Lampe: ‘Maça çok iyi hazırlandık.’ Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın uzunu

Devamı -»
18.04.2016 - Bobby Brown: ‘Üst sıralarda olan bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık’

18.04.2016 - Bobby Brown: ‘Üst sıralarda olan bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık’

18.04.2016 - Bobby Brown: ‘Üst sıralarda olan bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık’ Beşiktaş

Devamı -»
18.04.2016 - Murat Bilge: ‘Kazanmamız gereken bir maçtı’

18.04.2016 - Murat Bilge: ‘Kazanmamız gereken bir maçtı’

18.04.2016 - Murat Bilge: ‘Kazanmamız gereken bir maçtı’ Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın yardımcı

Devamı -»
18 NISAN 2016 - Beşiktaş Sompo Japan:80 Darüşşafaka Doğuş:74

18 NISAN 2016 - Beşiktaş Sompo Japan:80 Darüşşafaka Doğuş:74

18 NISAN 2016 - Beşiktaş Sompo Japan:80 Darüşşafaka Doğuş:74 Detaylar için ...

Devamı -»
13.04.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı

13.04.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı

13.04.2016 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
10.04.2016 - Murat Bilge: ‘Son çeyrekte istediğimiz basketbolu sergiledik.’

10.04.2016 - Murat Bilge: ‘Son çeyrekte istediğimiz basketbolu sergiledik.’

10.04.2016 - Murat Bilge: ‘Son çeyrekte istediğimiz basketbolu sergiledik.’ Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
10.04.2016 - Randy Culpepper: ‘Play-off için önemli bir maçtı’

10.04.2016 - Randy Culpepper: ‘Play-off için önemli bir maçtı’

10.04.2016 - Randy Culpepper: ‘Play-off için önemli bir maçtı’ Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın

Devamı -»
10.04.2016 - Rönesans TED Ankara Kolejliler:83 Beşiktaş Sompo Japan:94

10.04.2016 - Rönesans TED Ankara Kolejliler:83 Beşiktaş Sompo Japan:94

10.04.2016 - Rönesans TED Ankara Kolejliler:83 Beşiktaş Sompo Japan:94 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto

Devamı -»
08.04.2016 - Potada Rakip Rönesans TED Ankara Kolejliler

08.04.2016 - Potada Rakip Rönesans TED Ankara Kolejliler

08.04.2016 - Potada Rakip Rönesans TED Ankara Kolejliler Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin

Devamı -»
03.04.2016 - Bobby Brown: ‘Bugün ilk kez taraftarımızın önüne çıktım’

03.04.2016 - Bobby Brown: ‘Bugün ilk kez taraftarımızın önüne çıktım’

03.04.2016 - Bobby Brown: ‘Bugün ilk kez taraftarımızın önüne çıktım’ Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
03.04.2016 - Randy Culpepper: ‘Çok zor bir maç olacağını biliyorduk’

03.04.2016 - Randy Culpepper: ‘Çok zor bir maç olacağını biliyorduk’

03.04.2016 - Randy Culpepper: ‘Çok zor bir maç olacağını biliyorduk’ Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
03.04.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:95 Muratbey Uşak Sportif:91

03.04.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:95 Muratbey Uşak Sportif:91

03.04.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:95 Muratbey Uşak Sportif:91 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
01.04.2016 - Potada Rakip Muratbey Uşak Sportif

01.04.2016 - Potada Rakip Muratbey Uşak Sportif

01.04.2016 - Potada Rakip Muratbey Uşak Sportif Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 24.

Devamı -»
01.04.2016 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.04.2016 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.04.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
30.03.2016 - Bobby Brown Sağlık Kontrolünden Geçti

30.03.2016 - Bobby Brown Sağlık Kontrolünden Geçti

30.03.2016 - Bobby Brown Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın yeni transferi

Devamı -»
28.03.2016 - Fenerbahçe:100 Beşiktaş Sompo Japan:80

28.03.2016 - Fenerbahçe:100 Beşiktaş Sompo Japan:80

28.03.2016 - Fenerbahçe:100 Beşiktaş Sompo Japan:80 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin

Devamı -»
28.03.2016 - Potada Derbi Heyecanı

28.03.2016 - Potada Derbi Heyecanı

28.03.2016 - Potada Derbi Heyecanı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 23.

Devamı -»
26.03.2016 - Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

26.03.2016 - Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

26.03.2016 - Fenerbahçe Maçı Hazırlıkları Sürüyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
21.03.2016 - Namağlup Lider Beşiktaş RMK Marine

21.03.2016 - Namağlup Lider Beşiktaş RMK Marine

21.03.2016 - BEDENSEL ENGELLİLERNamağlup Lider Beşiktaş RMK Marine Şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş RMK

Devamı -»
19.03.2016 - Beşiktaş 113 Yaşında! İyi ki doğdun Beşiktaş

19.03.2016 - Beşiktaş 113 Yaşında! İyi ki doğdun Beşiktaş

19.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBeşiktaş 113 Yaşında! İyi ki doğdun Beşiktaş 1903 Mart ayında

Devamı -»
19.03.2016 - Beşiktaşlı Olmak!

19.03.2016 - Beşiktaşlı Olmak!

19.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBeşiktaşlı Olmak! Beşiktaş farklıdır...Beşiktaş

Devamı -»
19.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:84 Royal Halı Gaziantep:95

19.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:84 Royal Halı Gaziantep:95

19.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:84 Royal Halı Gaziantep:95 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi"Dönmeyi Asla Düşünmediler"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm

Devamı -»
18.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Royal Halı Gaziantep

18.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Royal Halı Gaziantep

18.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Royal Halı Gaziantep Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto

Devamı -»
18.03.2016 - Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

18.03.2016 - Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

18.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIŞehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz Başkanımız

Devamı -»
18.03.2016 - İlk Beşiktaş Futbol Takımı’ndan 8 Şehit

18.03.2016 - İlk Beşiktaş Futbol Takımı’ndan 8 Şehit

18.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIİlk Beşiktaş Futbol Takımı’ndan 8 Şehit Çanakkale Savaşı’nın 101.

Devamı -»
16.03.2016 - Royal Halı Gaziantep Maçı Hazırlıkları Başladı

16.03.2016 - Royal Halı Gaziantep Maçı Hazırlıkları Başladı

16.03.2016 - Royal Halı Gaziantep Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
16.03.2016 - Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Özköse, Kemal Bulut’un Cenaze Törenine Katıldı

16.03.2016 - Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Özköse, Kemal Bulut’un Cenaze Törenine Katıldı

16.03.2016 - GÜNCEL HABERLERYönetim Kurulu Üyemiz Hakan Özköse, Kemal Bulut’un Cenaze Törenine

Devamı -»
14.03.2016 - Anadolu Efes:79 Beşiktaş Sompo Japan:72

14.03.2016 - Anadolu Efes:79 Beşiktaş Sompo Japan:72

14.03.2016 - Anadolu Efes:79 Beşiktaş Sompo Japan:72 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 21.

Devamı -»
14.03.2016 - Başsağlığı Mesajı

14.03.2016 - Başsağlığı Mesajı

14.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşsağlığı Mesajı Galatasaray Spor Kulübü futbolcularından Umut

Devamı -»
13.03.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun.

13.03.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun.

13.03.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun.Başkentimiz Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle

Devamı -»
13.03.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun

13.03.2016 - Milletimizin Başı Sağolsun

13.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIMilletimizin Başı Sağolsun Ankara'da meydana gelen patlamada çok sayıda

Devamı -»
13.03.2016 - Basketbolcularımız Maciej Lampe ve Randy Culpepper Hakkında Açıklama

13.03.2016 - Basketbolcularımız Maciej Lampe ve Randy Culpepper Hakkında Açıklama

13.03.2016 - Basketbolcularımız Maciej Lampe ve Randy Culpepper Hakkında Açıklama Hafta başında ağır

Devamı -»
13.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Anadolu Efes

13.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Anadolu Efes

13.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
12.03.2016 - Anadolu Efes Maçı Hazırlıkları Sürüyor

12.03.2016 - Anadolu Efes Maçı Hazırlıkları Sürüyor

12.03.2016 - Anadolu Efes Maçı Hazırlıkları Sürüyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
11.03.2016 - Mustafa Gözen Son Yolculuğuna Uğurlandı

11.03.2016 - Mustafa Gözen Son Yolculuğuna Uğurlandı

11.03.2016 - GÜNCEL HABERLERMustafa Gözen Son Yolculuğuna Uğurlandı Basketbol Altyapı Sorumlumuz Mustafa

Devamı -»
10.03.2016 - Ağabeyimiz Mustafa GÖZEN vefat etti.

10.03.2016 - Ağabeyimiz Mustafa GÖZEN vefat etti.

10.03.2016 - Ağabeyimiz Mustafa GÖZEN vefat etti. Beşiktaş Basketbol Derneği üyemiz, Beşiktaş Kulübü

Devamı -»
09.03.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

09.03.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

09.03.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»
08.03.2016 - Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

08.03.2016 - Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

08.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIDünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun Yıl 1857... ABD’nin New York

Devamı -»
08.03.2016 - Dünya Emekçi kadınlar günü kutlu olsun.

08.03.2016 - Dünya Emekçi kadınlar günü kutlu olsun.

08.03.2016 - Dünya Emekçi kadınlar günü kutlu olsun.-- Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi

Devamı -»
08.03.2016 - Başkanımız Fikret Orman’dan Kadınlar Günü Mesajı

08.03.2016 - Başkanımız Fikret Orman’dan Kadınlar Günü Mesajı

08.03.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşkanımız Fikret Orman’dan Kadınlar Günü Mesajı Başkanımız Fikret

Devamı -»
05.03.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Savunmayı istediğimiz ölçüde yaptık’

05.03.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Savunmayı istediğimiz ölçüde yaptık’

05.03.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Savunmayı istediğimiz ölçüde yaptık’ Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
05.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:85 Trabzonspor MP:74

05.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:85 Trabzonspor MP:74

05.03.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:85 Trabzonspor MP:74 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
03.03.2016 - Potada Rakip Trabzonspor Medical Park

03.03.2016 - Potada Rakip Trabzonspor Medical Park

03.03.2016 - Potada Rakip Trabzonspor Medical Park Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
02.03.2016 - Maciej Lampe: ‘Muhteşem bir taraftara sahibiz’

02.03.2016 - Maciej Lampe: ‘Muhteşem bir taraftara sahibiz’

02.03.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİMaciej Lampe: ‘Muhteşem bir taraftara sahibiz’ Müthiş istatistikleriyle

Devamı -»
02.03.2016 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.03.2016 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.03.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
01.03.2016 - Trabzonspor MP Maçı Hazırlıkları Başladı

01.03.2016 - Trabzonspor MP Maçı Hazırlıkları Başladı

01.03.2016 - Trabzonspor MP Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
01.03.2016 - Takımlarımızın Mart Ayı Maç Programı

01.03.2016 - Takımlarımızın Mart Ayı Maç Programı

01.03.2016 - Takımlarımızın Mart Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama saatleri ile

Devamı -»
27.02.2016 - 2016 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Arena'da Yapıldı

27.02.2016 - 2016 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Arena'da Yapıldı

27.02.2016 - GÜNCEL HABERLER2016 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Arena'da Yapıldı BJK

Devamı -»
27.02.2016 - İBB:74 Beşiktaş Sompo Japan:69

27.02.2016 - İBB:74 Beşiktaş Sompo Japan:69

27.02.2016 - İBB:74 Beşiktaş Sompo Japan:69 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
26.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi

26.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi

26.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
24.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi İstanbul Bş. Bld.

24.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi İstanbul Bş. Bld.

24.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi İstanbul Bş. Bld. Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor

Devamı -»
22.02.2016 - Beşiktaş Sompo japan Takımımız Taktik Çalıştı

22.02.2016 - Beşiktaş Sompo japan Takımımız Taktik Çalıştı

22.02.2016 - Beşiktaş Sompo japan Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam

Devamı -»
20.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:79 R. TED Ankara Kolejliler:61

20.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:79 R. TED Ankara Kolejliler:61

20.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:79 R. TED Ankara Kolejliler:61 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
18.02.2016 - Divan Kurulu Toplantısı 27 Şubat'ta Vodafone Arena'da Yapılacak

18.02.2016 - Divan Kurulu Toplantısı 27 Şubat'ta Vodafone Arena'da Yapılacak

18.02.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 27 Şubat'ta Vodafone Arena'da Yapılacak BJK Divan

Devamı -»
17.02.2016 - Ankara'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz

17.02.2016 - Ankara'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz

17.02.2016 - KULÜP AÇIKLAMALARIAnkara'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınıyoruz Başkentimiz Ankara'da

Devamı -»
15.02.2016 - Takımlarımızın Şubat Ayı Maç Programı

15.02.2016 - Takımlarımızın Şubat Ayı Maç Programı

15.02.2016 - GÜNCEL HABERLERTakımlarımızın Şubat Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
14.02.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Oyuncularımı kutluyorum, güzel bir galibiyet elde ettik.’

14.02.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Oyuncularımı kutluyorum, güzel bir galibiyet elde ettik.’

14.02.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Oyuncularımı kutluyorum, güzel bir galibiyet elde ettik.’ Beşiktaş Sompo

Devamı -»
14.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:83 Türk Telekom:80

14.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:83 Türk Telekom:80

14.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:83 Türk Telekom:80 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin

Devamı -»
13.02.2016 - Divan Kurulu Mazbata Töreni Yapıldı

13.02.2016 - Divan Kurulu Mazbata Töreni Yapıldı

13.02.2016 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Mazbata Töreni Yapıldı Divan Kurulu’na katılan üyelerimiz, Divan

Devamı -»
12.02.2016 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışı Yeniden Başladı

12.02.2016 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışı Yeniden Başladı

12.02.2016 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışı Yeniden Başladı Spor Toto Basketbol Ligi’nde 2. Yarı

Devamı -»
11.02.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

11.02.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

11.02.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»
11.02.2016 - BASKETBOL Türk Telekom Maçı Biletleri Satışta

11.02.2016 - BASKETBOL Türk Telekom Maçı Biletleri Satışta

11.02.2016 - BASKETBOLTürk Telekom Maçı Biletleri Satışta Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
11.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Türk Telekom

11.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Türk Telekom

11.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Türk Telekom Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
09.02.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

09.02.2016 - Basketbolda Antrenman Notları

09.02.2016 - Basketbolda Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»
08.02.2016 - Türk Telekom Maçı Hazırlıkları Başladı

08.02.2016 - Türk Telekom Maçı Hazırlıkları Başladı

08.02.2016 - Türk Telekom Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
08.02.2016 - Divan Kurulu Mazbata Töreni

08.02.2016 - Divan Kurulu Mazbata Töreni

08.02.2016 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Mazbata Töreni Divan Kurulu'na katılan üyelerimiz, Divan Kurulu

Devamı -»
06.02.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Maçın ikinci yarısında baskıyı artırarak galip gelmeyi başardık.’

06.02.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Maçın ikinci yarısında baskıyı artırarak galip gelmeyi başardık.’

06.02.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Maçın ikinci yarısında baskıyı artırarak galip gelmeyi

Devamı -»
06.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:87 Akın Çorap Yeşilgiresun:68

06.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:87 Akın Çorap Yeşilgiresun:68

06.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:87 Akın Çorap Yeşilgiresun:68 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor

Devamı -»
04.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Akın Çorap Yeşilgiresun

04.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Akın Çorap Yeşilgiresun

04.02.2016 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Akın Çorap Yeşilgiresun Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
02.02.2016 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışı Yeniden Başladı

02.02.2016 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışı Yeniden Başladı

02.02.2016 BASKETBOL Basketbol Kombine Kartlarının Satışı Yeniden Başladı Spor Toto Basketbol

Devamı -»
01.02.2016 - Akın Çorap Yeşilgiresun Maçı Hazırlıkları Başladı

01.02.2016 - Akın Çorap Yeşilgiresun Maçı Hazırlıkları Başladı

01.02.2016 - Akın Çorap Yeşilgiresun Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
01.02.2016 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.02.2016 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.02.2016 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
31.01.2016 - Takımlarımızın Şubat Ayı Maç Programı

31.01.2016 - Takımlarımızın Şubat Ayı Maç Programı

31.01.2016 - GÜNCEL HABERLERTakımlarımızın Şubat Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
30.01.2016 - Pınar Karşıyaka:77 Beşiktaş Sompo Japan:59

30.01.2016 - Pınar Karşıyaka:77 Beşiktaş Sompo Japan:59

30.01.2016 - Pınar Karşıyaka:77 Beşiktaş Sompo Japan:59 Beşiktaş Sompo Japan, STBL’nin 16. haftasında

Devamı -»
26.01.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

26.01.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

26.01.2016 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
26.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Ligin İkinci Devresine Başlıyor

26.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Ligin İkinci Devresine Başlıyor

26.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Ligin İkinci Devresine Başlıyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor

Devamı -»
26.01.2016 - Pınar Karşıyaka Maçı Hazırlıkları Başladı

26.01.2016 - Pınar Karşıyaka Maçı Hazırlıkları Başladı

26.01.2016 - Pınar Karşıyaka Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, sabah

Devamı -»
21.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü

21.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü

21.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
20.01.2016 - Yağızer Uluğ “ Taraftara başarı borcum var”

20.01.2016 - Yağızer Uluğ “ Taraftara başarı borcum var”

20.01.2016 - Yağızer Uluğ “ Taraftara başarı borcum var” Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın Baş

Devamı -»
18.01.2016 - İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

18.01.2016 - İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor

18.01.2016 - İkinci Yarı Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu akşam yaptığı

Devamı -»
15.01.2016 - Muratcan Güler ve Chinemelu Elonu Panele Katıldı

15.01.2016 - Muratcan Güler ve Chinemelu Elonu Panele Katıldı

15.01.2016  - Muratcan Güler ve Chinemelu Elonu Panele Katıldı Basketbolcularımız Muratcan Güler ve

Devamı -»
13.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Hazırlıklarına Başladı

13.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Hazırlıklarına Başladı

13.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Hazırlıklarına Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
13.01.2016 - Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz

13.01.2016 - Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz

13.01.2016 - Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz İstanbul Sultanahmet'de meydana gelen terör

Devamı -»
09.01.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece:86 Beşiktaş Sompo Japan:76

09.01.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece:86 Beşiktaş Sompo Japan:76

09.01.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece:86 Beşiktaş Sompo Japan:76 Beşiktaş Sompo Japan, Süper Toto

Devamı -»
(05.01.2016) - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Hazırlıkları Başladı

(05.01.2016) - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Hazırlıkları Başladı

05.01.2016 - Demir İnşaat Büyükçekmece Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
(03.01.2016) - Yağızer Uluğ: ‘Tüm oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutlarım.’

(03.01.2016) - Yağızer Uluğ: ‘Tüm oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutlarım.’

03.01.2016 - Yağızer Uluğ: ‘Tüm oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutlarım.’ Baş

Devamı -»
(03.01.2016) - Tremmell Darden: ‘Bugün kazanmamız çok önemliydi.’

(03.01.2016) - Tremmell Darden: ‘Bugün kazanmamız çok önemliydi.’

03.01.2016 - Tremmell Darden: ‘Bugün kazanmamız çok önemliydi.’ Forvetimiz Tremmell Darden,

Devamı -»
(03.01.2016) - Tremmell Darden: ‘Bugün kazanmamız çok önemliydi.’

(03.01.2016) - Tremmell Darden: ‘Bugün kazanmamız çok önemliydi.’

03.01.2016 - Tremmell Darden: ‘Bugün kazanmamız çok önemliydi.’ Forvetimiz Tremmell Darden,

Devamı -»
(03.01.2016) - Enes Berkay Taşkıran: ‘Uzun zaman sonra istediğimiz basketbolu oynadık.’

(03.01.2016) - Enes Berkay Taşkıran: ‘Uzun zaman sonra istediğimiz basketbolu oynadık.’

03.01.2016 - Enes Berkay Taşkıran: ‘Uzun zaman sonra istediğimiz basketbolu oynadık.’ Genç oyuncumuz

Devamı -»
(03.01.2016) - Beşiktaş Sompo Japan:96 Banvit:87

(03.01.2016) - Beşiktaş Sompo Japan:96 Banvit:87

03.01.2016 - Beşiktaş Sompo Japan:96 Banvit:87 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 14. hafta

Devamı -»
31.12.2015 - Yeni Yılınız Kutlu Olsun

31.12.2015 - Yeni Yılınız Kutlu Olsun

31.12.2015 - Yeni Yılınız Kutlu Olsun Ailenizle sevdiklerinle beraber sağlık, mutluluk ve esenlikler

Devamı -»
(31.12.2015) - Divan, Denetim, Disiplin ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlarımızdan Yeni Yıl Mesajı

(31.12.2015) - Divan, Denetim, Disiplin ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlarımızdan Yeni Yıl Mesajı

31.12.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan, Denetim, Disiplin ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlarımızdan Yeni Yıl

Devamı -»
(31.12.2015) - Hoşgeldin 2016! Başkanımız Fikret Orman’dan Yeni Yıl Mesajı

(31.12.2015) - Hoşgeldin 2016! Başkanımız Fikret Orman’dan Yeni Yıl Mesajı

31.12.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIHoşgeldin 2016! Başkanımız Fikret Orman’dan Yeni Yıl Mesajı Yazıma,

Devamı -»
(28.12.2015) - Galatasaray Odeabank:90 Beşiktaş Sompo Japan:76

(28.12.2015) - Galatasaray Odeabank:90 Beşiktaş Sompo Japan:76

28.12.2015 - Galatasaray Odeabank:90 Beşiktaş Sompo Japan:76 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
(24.12.2015) - Nate Wolters: ‘İhtiyacımız olan bir galibiyetti.’

(24.12.2015) - Nate Wolters: ‘İhtiyacımız olan bir galibiyetti.’

24.12.2015 - Nate Wolters: ‘İhtiyacımız olan bir galibiyetti.’ Gardımız Nate Wolters, kazandığımız

Devamı -»
(24.12.2015) - Beşiktaş Sompo Japan:73 Torku Konyaspor:58

(24.12.2015) - Beşiktaş Sompo Japan:73 Torku Konyaspor:58

24.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:73 Torku Konyaspor:58 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin

Devamı -»
22.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Torku Konyaspor

22.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Torku Konyaspor

22.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Torku Konyaspor Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
21.12.2015 - Torku Konyaspor Maçı Biletleri Satışta

21.12.2015 - Torku Konyaspor Maçı Biletleri Satışta

21.12.2015 - Torku Konyaspor Maçı Biletleri Satışta Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
21.12.2015 - 2015 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık

21.12.2015 - 2015 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık

21.12.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARI2015 Yılı Aidat Ödemelerinde Son Gün 31 Aralık Seçme ve Sicil Kurulu

Devamı -»
20.12.2015 - Darüşşafaka Doğuş:99 Beşiktaş Sompo Japan:86

20.12.2015 - Darüşşafaka Doğuş:99 Beşiktaş Sompo Japan:86

20.12.2015 - Darüşşafaka Doğuş:99 Beşiktaş Sompo Japan:86 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
17.12.2015 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı

17.12.2015 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı

17.12.2015 - Darüşşafaka Doğuş Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
17.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Darüşşafaka Doğuş

17.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Darüşşafaka Doğuş

17.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Darüşşafaka Doğuş Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Süper

Devamı -»
16.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:91 Zenit St. Petersburg:67

16.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:91 Zenit St. Petersburg:67

16.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:91 Zenit St. Petersburg:67 Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 10. ve son

Devamı -»
15.12.2015 - Zenit St. Petersburg Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

15.12.2015 - Zenit St. Petersburg Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

15.12.2015 - Zenit St. Petersburg Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Zenit

Devamı -»
15.12.2015 - Takımlarımızın Aralık Ayı Maç Programı

15.12.2015 - Takımlarımızın Aralık Ayı Maç Programı

15.12.2015 Takımlarımızın Aralık Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama saatleri ile

Devamı -»
15.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg

15.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg

15.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 10. ve son hafta

Devamı -»
14.12.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

14.12.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

14.12.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam yaptığı

Devamı -»
14.12.2015 - Vefat Başsağlığı.

14.12.2015 - Vefat Başsağlığı.

14.12.2015 - Vefat Başsağlığı. Kadın Basketbol Takımımızın yardımcı antrenörü Serkan

Devamı -»
14.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg

14.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg

14.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 10. ve son hafta

Devamı -»
12.12.2015 - Yağızer Uluğ: ‘Büyük çaba gösterdik ve takım halinde hareket ettik.’

12.12.2015 - Yağızer Uluğ: ‘Büyük çaba gösterdik ve takım halinde hareket ettik.’

12.12.2015 - Yağızer Uluğ: ‘Büyük çaba gösterdik ve takım halinde hareket ettik.’ Baş

Devamı -»
12.12.2015 - Randy Culpepper: ‘Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduk.’

12.12.2015 - Randy Culpepper: ‘Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduk.’

12.12.2015 - Randy Culpepper: ‘Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduk.’ Yeni transferimiz Randy Culpepper

Devamı -»
12.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:74 Rönesans TED Ankara Kolejliler:69

12.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:74 Rönesans TED Ankara Kolejliler:69

12.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:74 Rönesans TED Ankara Kolejliler:69 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto

Devamı -»
09.12.2015 - Szolnoki Olaj:85 Beşiktaş Sompo Japan:67

09.12.2015 - Szolnoki Olaj:85 Beşiktaş Sompo Japan:67

09.12.2015 - Szolnoki Olaj:85 Beşiktaş Sompo Japan:67 Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 9. maçında

Devamı -»
08.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Macaristan'da

08.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Macaristan'da

08.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Macaristan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam

Devamı -»
08.12.2015 - Randy Culpepper “Buraya kazanmak için geldim”

08.12.2015 - Randy Culpepper “Buraya kazanmak için geldim”

08.12.2015 - Randy Culpepper “Buraya kazanmak için geldim” Basketbolcumuz Randy Culpepper, BJK TV’ye

Devamı -»
08.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Szolnoki Olaj

08.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Szolnoki Olaj

08.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Szolnoki Olaj Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 9. hafta maçında

Devamı -»
07.12.2015 - Randy Culpepper Sağlık Kontrolünden Geçti

07.12.2015 - Randy Culpepper Sağlık Kontrolünden Geçti

07.12.2015 - Randy Culpepper Sağlık Kontrolünden Geçti Yeni transferimiz Randy Culpeppper, bugün Acıbadem

Devamı -»
06.12.2015 - Taşındık.

06.12.2015 - Taşındık.

06.12.2015 - Beşiktaş Basketbol Derneğimiz Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan, açılışını Beşiktaş

Devamı -»
06.12.2015 - Randy Culpepper Beşiktaş’ta

06.12.2015 - Randy Culpepper Beşiktaş’ta

06.12.2015 - Randy Culpepper Beşiktaş’ta Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı

Devamı -»
05.12.2015 - Muratbey Uşak Sportif:66 Beşiktaş Sompo Japan:64

05.12.2015 - Muratbey Uşak Sportif:66 Beşiktaş Sompo Japan:64

05.12.2015 - Muratbey Uşak Sportif:66 Beşiktaş Sompo Japan:64 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
02.12.2015 - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2015 - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2015 - GÜNCEL HABERLER3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kulübümüz, engelli sporculara verdiği

Devamı -»
02.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:73 PAOK:75

02.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:73 PAOK:75

02.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:73 PAOK:75 Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 8. hafta maçında PAOK

Devamı -»
02.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi

02.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi

02.12.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Kampa Girdi Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, sabah

Devamı -»
02.12.2015 - Potada Rakip Uşak Sportif

02.12.2015 - Potada Rakip Uşak Sportif

02.12.2015 - Potada Rakip Uşak Sportif Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 9.

Devamı -»
02.12.2015 - Kadın Basketbol Takımımızın Rakibi Sparta&K Moscow Region

02.12.2015 - Kadın Basketbol Takımımızın Rakibi Sparta&K Moscow Region

02.12.2015 - Kadın Basketbol Takımımızın Rakibi Sparta&K Moscow Region Kadın Basketbol Takımımız,

Devamı -»
01.12.2015 - Vefat ve Başsağlığı

01.12.2015 - Vefat ve Başsağlığı

01.12.2015 - Vefat ve Başsağlığı Beşiktaş Basketbol Derneği yönetim kurulu başkanımız sayın Turhan

Devamı -»
01.12.2015 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.12.2015 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.12.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
01.12.2015 - Takımlarımızın Aralık Ayı Maç Programı

01.12.2015 - Takımlarımızın Aralık Ayı Maç Programı

01.12.2015 - GÜNCEL HABERLER Takımlarımızın Aralık Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
01.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz PAOK

01.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz PAOK

01.12.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz PAOK Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 8. hafta maçında PAOK ile

Devamı -»
30.11.2015 - PAOK Maçı Hazırlıkları Başladı

30.11.2015 - PAOK Maçı Hazırlıkları Başladı

30.11.2015 - PAOK Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı

Devamı -»
28.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:76 Fenerbahçe:91

28.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:76 Fenerbahçe:91

28.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:76 Fenerbahçe:91 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 8.

Devamı -»
27.11.2015 - Potada Rakip Fenerbahçe

27.11.2015 - Potada Rakip Fenerbahçe

27.11.2015 - Potada Rakip Fenerbahçe Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 8. haftasında

Devamı -»
25.11.2015 - Avtodor Saratov:93 Beşiktaş Sompo Japan:83

25.11.2015 - Avtodor Saratov:93 Beşiktaş Sompo Japan:83

25.11.2015 - Avtodor Saratov:93 Beşiktaş Sompo Japan:83 Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 7. maçında

Devamı -»
24.11.2015 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.

24.11.2015 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.

24.11.2015 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm

Devamı -»
24.11.2015 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24.11.2015 - Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24.11.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIÖğretmenler Günü Kutlu Olsun Başkanımız Fikret Orman, Öğretmenler

Devamı -»
24.11.2015 - Eurocup'ta Rakibimiz Avtodor Saratov

24.11.2015 - Eurocup'ta Rakibimiz Avtodor Saratov

24.11.2015 - Eurocup'ta Rakibimiz Avtodor Saratov Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 7. maçında Avtodor

Devamı -»
22.11.2015 - Avtodor Saratov Maçı Hazırlıkları Başladı

22.11.2015 - Avtodor Saratov Maçı Hazırlıkları Başladı

22.11.2015 - Avtodor Saratov Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
21.11.2015 - Royal Halı Gaziantep:80 Beşiktaş Sompo Japan:78

21.11.2015 - Royal Halı Gaziantep:80 Beşiktaş Sompo Japan:78

21.11.2015 - Royal Halı Gaziantep:80 Beşiktaş Sompo Japan:78 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
19.11.2015 - Royal Halı Gaziantep Maçı Hazırlıkları Başladı

19.11.2015 - Royal Halı Gaziantep Maçı Hazırlıkları Başladı

19.11.2015 - Royal Halı Gaziantep Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün

Devamı -»
19.11.2015 - Potada Rakip Royal Halı Gaziantep

19.11.2015 - Potada Rakip Royal Halı Gaziantep

19.11.2015 - Potada Rakip Royal Halı Gaziantep Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 7.

Devamı -»
18.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:92 Lietuvos Rytas:103

18.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:92 Lietuvos Rytas:103

18.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:92 Lietuvos Rytas:103 Beşiktaş Sompo Japan, Eurocup E Grubu 6. maçında

Devamı -»
18.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas

18.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas

18.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E Grubu 6.

Devamı -»
16.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Eurocup İstatistikleri

16.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Eurocup İstatistikleri

16.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Eurocup İstatistikleri Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
16.11.2015 - Lietuvos Rytas Maçı Biletleri Satışta

16.11.2015 - Lietuvos Rytas Maçı Biletleri Satışta

16.11.2015 - Lietuvos Rytas Maçı Biletleri SatıştaBeşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup 6.hafta

Devamı -»
15.11.2015 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

15.11.2015 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

15.11.2015 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Toplantısı Yapıldı BJK Divan Kurulu’nun 2015 yılı 4. Olağan

Devamı -»
15.11.2015 - Maciej Lampe'nin Sağlık Durumu

15.11.2015 - Maciej Lampe'nin Sağlık Durumu

15.11.2015 - Maciej Lampe'nin Sağlık Durumu Beşiktaş Sompo Japan Takımımız'ın, Anadolu Efes'i 79-73

Devamı -»
14.11.2015 - Erik Murphy: ‘Taraftarlarımız Bugün Bize Çok İyi Destek Verdi’

14.11.2015 - Erik Murphy: ‘Taraftarlarımız Bugün Bize Çok İyi Destek Verdi’

14.11.2015 - Erik Murphy: ‘Taraftarlarımız Bugün Bize Çok İyi Destek Verdi’ Başarılı forvetimiz Erik

Devamı -»
14.11.2015 - Nate Wolters: ‘Bizim İçin Çok İyi Bir Galibiyet Oldu’

14.11.2015 - Nate Wolters: ‘Bizim İçin Çok İyi Bir Galibiyet Oldu’

14.11.2015 - Nate Wolters: ‘Bizim İçin Çok İyi Bir Galibiyet Oldu’ Başarılı gardımız Nate Wolters

Devamı -»
14.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Anadolu Efes:73

14.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Anadolu Efes:73

14.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Anadolu Efes:73 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 6.

Devamı -»
13.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Anadolu Efes

13.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Anadolu Efes

13.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol

Devamı -»
11.11.2015 - Zenit St. Petersburg:82 Beşiktaş Sompo Japan:58

11.11.2015 - Zenit St. Petersburg:82 Beşiktaş Sompo Japan:58

11.11.2015 - Zenit St. Petersburg:82 Beşiktaş Sompo Japan:58 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E

Devamı -»
10.11.2015 - Ulu Önderimiz Atatürk'ü Minnetle Anıyoruz

10.11.2015 - Ulu Önderimiz Atatürk'ü Minnetle Anıyoruz

10.11.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIUlu Önderimiz Atatürk'ü Minnetle Anıyoruz Başkanımız Fikret Orman, Ulu

Devamı -»
09.11.2015 - Chinemelu Elonu Beşiktaş’ta

09.11.2015 - Chinemelu Elonu Beşiktaş’ta

09.11.2015  - Chinemelu Elonu Beşiktaş’ta Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Birleşik Amerikalı

Devamı -»
ATATÜRK'ü anıyoruz.

ATATÜRK'ü anıyoruz.

09.11.2015 - Yarın ulu önderimiz ATATÜRK'ün ölüm yıldönümü. Onu ve asker arkadaşlarını özlemle ve

Devamı -»
10.11.2015 - Takımlarımızın Kasım Ayı Maç Programı

10.11.2015 - Takımlarımızın Kasım Ayı Maç Programı

10.11.2015 GÜNCEL HABERLER Takımlarımızın Kasım Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve

Devamı -»
09.11.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

09.11.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

09.11.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı Türk Basketbol

Devamı -»
09.11.2015 - BEŞİKTAŞ ile TOÇEV el ele ‪#‎hedef1903çocuk‬

09.11.2015 - BEŞİKTAŞ ile TOÇEV el ele ‪#‎hedef1903çocuk‬

09.11.2015 - GÜNCEL HABERLERBEŞİKTAŞ ile TOÇEV el ele ‪#‎hedef1903çocuk‬ Bu yıl 37.si düzenlenen

Devamı -»
09.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg

09.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg

09.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Zenit St. Petersburg Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E Grubu 5.

Devamı -»
07.11.2015 - DJ Seeley: Son Ana Kadar Çekişmeli Bir Maç Oldu

07.11.2015 - DJ Seeley: Son Ana Kadar Çekişmeli Bir Maç Oldu

07.11.2015 - DJ Seeley: Son Ana Kadar Çekişmeli Bir Maç Oldu DJ Seeley kazandığımız Trabzonspor MP maçı

Devamı -»
07.11.2015 - Nate Wolters: Bizim İçin Güzel Bir Galibiyetti

07.11.2015 - Nate Wolters: Bizim İçin Güzel Bir Galibiyetti

07.11.2015 - Nate Wolters: Bizim İçin Güzel Bir Galibiyetti Başarılı gardımız Nate Wolters

Devamı -»
07.11.2015 - Trabzonspor MP:96 Beşiktaş Sompo Japan:99

07.11.2015 - Trabzonspor MP:96 Beşiktaş Sompo Japan:99

07.11.2015 - Trabzonspor MP:96 Beşiktaş Sompo Japan:99 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi’nin

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan, yeni çalıştırıcısı Yağızer Uluğ

Beşiktaş Sompo Japan, yeni çalıştırıcısı Yağızer Uluğ

Beşiktaş, Yağızer Uluğ ile uzun vadeli düşünüyor Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özköse,

Devamı -»
04.11.2015 - Erik Murphy: İkinci Yarıda Defansif Olarak Çok İyi Bir Performans Ortaya Koyduk

04.11.2015 - Erik Murphy: İkinci Yarıda Defansif Olarak Çok İyi Bir Performans Ortaya Koyduk

04.11.2015 - Erik Murphy: İkinci Yarıda Defansif Olarak Çok İyi Bir Performans Ortaya Koyduk Beşiktaş Sompo

Devamı -»
04.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:76 Szolnoki Olaj:67

04.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:76 Szolnoki Olaj:67

04.11.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:76 Szolnoki Olaj:67 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E Grubu 4.

Devamı -»
03.11.2015 - Eurocup’taki Rakibimiz Szolnoki Olaj’ı Tanıyalım

03.11.2015 - Eurocup’taki Rakibimiz Szolnoki Olaj’ı Tanıyalım

03.11.2015 - Eurocup’taki Rakibimiz Szolnoki Olaj’ı Tanıyalım Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup

Devamı -»
03.11.2015 - Euroleague ve Eurocup Takımlarından Göçmenlere Yardım İçin Kızılay ve Kızılhaç ile İşbirliği

03.11.2015 - Euroleague ve Eurocup Takımlarından Göçmenlere Yardım İçin Kızılay ve Kızılhaç ile İşbirliği

03.11.2015 - Euroleague ve Eurocup Takımlarından Göçmenlere Yardım İçin Kızılay ve Kızılhaç ile

Devamı -»
03.11.2015 - Takımlarımızın Kasım Ayı Maç Programı

03.11.2015 - Takımlarımızın Kasım Ayı Maç Programı

03.11.2015 - GÜNCEL HABERLERTakımlarımızın Kasım Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
03.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçı Biletlerinin Satışı Devam Ediyor

03.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçı Biletlerinin Satışı Devam Ediyor

03.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçı Biletlerinin Satışı Devam Ediyor Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
03.11.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak

03.11.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak

03.11.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak 31 Ekim 2015 tarihinde

Devamı -»
02.11.2015 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.11.2015 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.11.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
02.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Szolnoki Olaj

02.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Szolnoki Olaj

02.11.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Szolnoki Olaj Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E grubu 4.

Devamı -»
02.11.2015 - BEŞİKTAŞ ile TOÇEV el ele ‪#‎hedef1903çocuk‬

02.11.2015 - BEŞİKTAŞ ile TOÇEV el ele ‪#‎hedef1903çocuk‬

02.11.2015 - GÜNCEL HABERLERBEŞİKTAŞ ile TOÇEV el ele ‪#‎hedef1903çocuk‬ Bu yıl 37.si düzenlenen

Devamı -»
01.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçı Hazırlıkları Başladı

01.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçı Hazırlıkları Başladı

01.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Szolnoki Olaj

Devamı -»
01.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçının Biletleri Satışa Çıktı

01.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçının Biletleri Satışa Çıktı

01.11.2015 - Szolnoki Olaj Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup 4.

Devamı -»
31.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:103 İstanbul Bş. Bld.:91

31.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:103 İstanbul Bş. Bld.:91

31.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:103 İstanbul Bş. Bld.:91 Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi

Devamı -»
28.10.2015 - PAOK:80 Beşiktaş Sompo Japan:100

28.10.2015 - PAOK:80 Beşiktaş Sompo Japan:100

28.10.2015 - PAOK:80 Beşiktaş Sompo Japan:100 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E grubu 3. maçında

Devamı -»
Cumhuriyet Bayramımız'ın 92. yıl dönümü kutlu olsun.

Cumhuriyet Bayramımız'ın 92. yıl dönümü kutlu olsun.

''Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.''. M.Kemal ATATÜRKCumhuriyet

Devamı -»
28.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

28.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

28.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı Türk Basketbol

Devamı -»
28.10.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak

28.10.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak

28.10.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak 31 Ekim 2015 tarihinde

Devamı -»
27.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Atatürk Evi Müzesi’ni Ziyaret Etti

27.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Atatürk Evi Müzesi’ni Ziyaret Etti

27.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Atatürk Evi Müzesi’ni Ziyaret Etti Beşiktaş Sompo Japan

Devamı -»
27.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz PAOK

27.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz PAOK

27.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz PAOK Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E grubu 3. maçında PAOK

Devamı -»
26.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da

26.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da

26.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Yunanistan'da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, PAOK maçı

Devamı -»
26.10.2015 - Basketboldaki Rakibimiz PAOK’u Tanıyalım

26.10.2015 - Basketboldaki Rakibimiz PAOK’u Tanıyalım

26.10.2015 - Basketboldaki Rakibimiz PAOK’u Tanıyalım Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E Grubu 3.

Devamı -»
21.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Avtodor Saratov:103

21.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Avtodor Saratov:103

21.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Avtodor Saratov:103 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E Grubu

Devamı -»
21.10.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak

21.10.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak

21.10.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 15 Kasım'da Yapılacak 31 Ekim 2015 tarihinde

Devamı -»
20.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

20.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

20.10.2015 - GÜNCEL HABERLERTakımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
19.10.2015 - 1903 Çocuğumuzun Hayalleri için Beşiktaşımız ile TOÇEV El Ele

19.10.2015 - 1903 Çocuğumuzun Hayalleri için Beşiktaşımız ile TOÇEV El Ele

19.10.2015 - GÜNCEL HABERLER1903 Çocuğumuzun Hayalleri için Beşiktaşımız ile TOÇEV El Ele Kulübümüz

Devamı -»
19.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Avtodor Saratov

19.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Avtodor Saratov

19.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Avtodor Saratov Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E grubu 2.

Devamı -»
18.10.2015 - Akın Çorap Yeşil Giresun Bld.:79 Beşiktaş Sompo Japan:74

18.10.2015 - Akın Çorap Yeşil Giresun Bld.:79 Beşiktaş Sompo Japan:74

18.10.2015 - Akın Çorap Yeşil Giresun Bld.:79 Beşiktaş Sompo Japan:74 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,

Devamı -»
16.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı.

16.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı.

16.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı Türk Basketbol

Devamı -»
16.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Yeşil Giresun Belediye

16.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Yeşil Giresun Belediye

16.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan’ın Rakibi Yeşil Giresun Belediye Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto

Devamı -»
16.10.2015 - Avtodor Saratov Maçı, BJK Akatlar Arena’da Oynanacak

16.10.2015 - Avtodor Saratov Maçı, BJK Akatlar Arena’da Oynanacak

16.10.2015 - Avtodor Saratov Maçı, BJK Akatlar Arena’da Oynanacak Beşiktaş Sompo Japan’ın Eurocup'ın

Devamı -»
14.10.2015 - Erik Murphy: 'Eurocup'a iyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz'

14.10.2015 - Erik Murphy: 'Eurocup'a iyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz'

14.10.2015 - Erik Murphy: 'Eurocup'a iyi bir başlangıç yaptığımız için mutluyuz' Oyuncumuz Erik Murphy,

Devamı -»
14.10.2015 - Henrik Dettmann: 'Yapacak çok fazla işimiz var'

14.10.2015 - Henrik Dettmann: 'Yapacak çok fazla işimiz var'

14.10.2015 - Henrik Dettmann: 'Yapacak çok fazla işimiz var' Beşiktaş Sompo Japan Baş Antrenörümüz Henrik

Devamı -»
14.10.2015 - Lietuvos Rytas:87 Beşiktaş Sompo Japan:91

14.10.2015 - Lietuvos Rytas:87 Beşiktaş Sompo Japan:91

14.10.2015 - Lietuvos Rytas:87 Beşiktaş Sompo Japan:91 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup E grubu ilk

Devamı -»
14.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

14.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

14.10.2015 GÜNCEL HABERLER Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
14.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

14.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

14.10.2015 BASKETBOL Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa

Devamı -»
14.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas

14.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas

14.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup’ın açılış

Devamı -»
13.10.2015 - Litvanya’da İlk Antrenman

13.10.2015 - Litvanya’da İlk Antrenman

13.10.2015 - Litvanya’da İlk Antrenman Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Litvanya’da ilk antrenmanını

Devamı -»
13.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Litvanya’da

13.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Litvanya’da

13.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Litvanya’da Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, öğlen

Devamı -»
13.10.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 31 Ekim’de

13.10.2015 - Divan Kurulu Toplantısı 31 Ekim’de

13.10.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 31 Ekim’de BJK Divan Kurulumuz, 2015 yılı 4.üncü

Devamı -»
13.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas

13.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas

13.10.2015 - Eurocup’ta Rakibimiz Lietuvos Rytas Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup’ın açılış

Devamı -»
12.10.2015 - Terörü lanetliyor ve kınıyoruz.

12.10.2015 - Terörü lanetliyor ve kınıyoruz.

11.10.2015 - Terörü lanetliyor ve kınıyoruz. Ankara Tren Garı kavşağında meydana gelen, 'Emek, Barış,

Devamı -»
12.10.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

12.10.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

12.10.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, akşam antrenmanın

Devamı -»
12.10.2015 - Basketboldaki Rakibimiz Lietuvos Rytas’ı Tanıyalım

12.10.2015 - Basketboldaki Rakibimiz Lietuvos Rytas’ı Tanıyalım

12.10.2015 - Basketboldaki Rakibimiz Lietuvos Rytas’ı Tanıyalım Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Eurocup

Devamı -»
12.10.2015 - Lietuvos Rytas Maçı Hazırlıkları Başladı

12.10.2015 - Lietuvos Rytas Maçı Hazırlıkları Başladı

12.10.2015 - Lietuvos Rytas Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu sabah

Devamı -»
10.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Pınar Karşıyaka:96

10.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Pınar Karşıyaka:96

10.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan:79 Pınar Karşıyaka:96 Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
09.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

09.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

09.10.2015 - GÜNCEL HABERLERTakımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı Not: Maçların tarih ve başlama

Devamı -»
09.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek

09.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek

09.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek Beşiktaş

Devamı -»
08.10.2015 - Pınar Karşıyaka Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

08.10.2015 - Pınar Karşıyaka Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

08.10.2015 - Pınar Karşıyaka Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bu

Devamı -»
08.10.2015 - Henrik Dettmann'dan Sezon Öncesi Değerlendirmeler

08.10.2015 - Henrik Dettmann'dan Sezon Öncesi Değerlendirmeler

08.10.2015 - Henrik Dettmann'dan Sezon Öncesi Değerlendirmeler Beşiktaş Sompo Japan Takımı Baş

Devamı -»
08.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

08.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı

08.10.2015 - Basketbol Kombine Kartları Öğrenci İndirimiyle Birlikte Genel Satışa Açıldı Türk Basketbol

Devamı -»
08.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek

08.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek

08.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek Beşiktaş

Devamı -»
07.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

07.10.2015 - Takımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı

07.10.2015 - GÜNCEL HABERLERTakımlarımızın Ekim Ayı Maç Programı 8 Ekim Perşembe18.15 Kadın Basketbol

Devamı -»
07.10.2015 - Erkek Basketbol Takımımızın İsim Sponsoru, Sompo Japan Sigorta Oldu

07.10.2015 - Erkek Basketbol Takımımızın İsim Sponsoru, Sompo Japan Sigorta Oldu

07.10.2015 - Erkek Basketbol Takımımızın İsim Sponsoru, Sompo Japan Sigorta Oldu Erkek Basketbol

Devamı -»
06.10.2015 - Beşiktaş: 70 Galatasaray:74

06.10.2015 - Beşiktaş: 70 Galatasaray:74

06.10.2015 - Beşiktaş: 70 Galatasaray:74Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Galatasaray’a 74-70

Devamı -»
06.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek

06.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek

06.10.2015 - Beşiktaş Sompo Japan, Yeni Sezonun İlk Maçında Pınar Karşıyaka'yı Konuk Edecek Beşiktaş

Devamı -»
6 Ekim (1923) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü kutlu olsun.

6 Ekim (1923) - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü kutlu olsun.

6 Ekim (1923)İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
05.10.2015 - Basketbolda Antrenman Notları

05.10.2015 - Basketbolda Antrenman Notları

05.10.2015 - Basketbolda Antrenman Notları Erkek Basketbol Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla yeni

Devamı -»
05.10.2015 - Erkek Basketbol Takımımız, Sompo Japan Sigorta İle Sponsorluk Anlaşması İmzalıyor

05.10.2015 - Erkek Basketbol Takımımız, Sompo Japan Sigorta İle Sponsorluk Anlaşması İmzalıyor

05.10.2015 - Erkek Basketbol Takımımız, Sompo Japan Sigorta İle Sponsorluk Anlaşması İmzalıyorErkek

Devamı -»
05.10.2015 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışına Başlandı

05.10.2015 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışına Başlandı

05.10.2015 - Basketbol Kombine Kartlarının Satışına BaşlandıTürk Basketbol Tarihinin taraftar rekorunun

Devamı -»
04.10.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

04.10.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

04.10.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor Erkek Basketbol Takımımız, bu akşam yaptığı antrenmanla

Devamı -»
02.10.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

02.10.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

02.10.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları Erkek Basketbol Takımımız, bu sabah yaptığı

Devamı -»
02.10.2015 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.10.2015 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.10.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
01.10.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları

01.10.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları

01.10.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı NotlarıErkek Basketbol Takımımız, bu sabah yaptığı antrenmanla

Devamı -»
30.09.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

30.09.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

30.09.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
27.09.2015 - VITA Tbilisi: 73 Beşiktaş: 80

27.09.2015 - VITA Tbilisi: 73 Beşiktaş: 80

27.09.2015 - VITA Tbilisi: 73 Beşiktaş: 80 Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında

Devamı -»
27.09.2015 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

27.09.2015 - Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

27.09.2015 - GÜNCEL HABERLERGeleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı Akaretler’de bulunan kulüp binamızdaki

Devamı -»
26.09.2015 - VITA Tbilisi:53 Beşiktaş:104

26.09.2015 - VITA Tbilisi:53 Beşiktaş:104

26.09.2015 - VITA Tbilisi:53 Beşiktaş:104 Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı

Devamı -»
23.09.2015 - KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

23.09.2015 - KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

23.09.2015 - KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR, SAĞLIK, MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLERİZ. BEŞİKTAŞ BASKETBOL

Devamı -»
23.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

23.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

23.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını

Devamı -»
23.09.2015 - Takımımız Kuvvet Antrenmanı Yaptı

23.09.2015 - Takımımız Kuvvet Antrenmanı Yaptı

23.09.2015 - Takımımız Kuvvet Antrenmanı Yaptı Erkek Basketbol Takımımız, sabah antrenmanında kuvvet

Devamı -»
23.09.2015 - Başkanımız Fikret Orman'dan Bayram Mesajı

23.09.2015 - Başkanımız Fikret Orman'dan Bayram Mesajı

23.09.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşkanımız Fikret Orman'dan Bayram Mesajı İnsanlar arasındaki

Devamı -»
21.09.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

21.09.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

21.09.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor Erkek Basketbol Takımımız, akşam yaptığı antrenmanla

Devamı -»
21.09.2015 - Erik Murphy Sağlık Kontrolünden Geçti

21.09.2015 - Erik Murphy Sağlık Kontrolünden Geçti

21.09.2015 - Erik Murphy Sağlık Kontrolünden Geçti Basketbolcumuz Erik Murphy, bugün Acıbadem Sports’ta

Devamı -»
18.09.2015 - CSKA Moskova:81 Beşiktaş:73

18.09.2015 - CSKA Moskova:81 Beşiktaş:73

18.09.2015 - CSKA Moskova:81 Beşiktaş:73 Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı

Devamı -»
10.09.2015 - Beşiktaş: 69 Royal Halı Gaziantep:86

10.09.2015 - Beşiktaş: 69 Royal Halı Gaziantep:86

10.09.2015 - Beşiktaş: 69 Royal Halı Gaziantep:86 Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında

Devamı -»
Şehitlerimiz ...

Şehitlerimiz ...

08.09.2015 - Dağlıca'dan sonra Iğdır, Tunceli, Mardin'de yaşanan terör olaylarında şehit olan polis ve

Devamı -»
08.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

08.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

08.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Erkek Basketbol Takımımız, akşam antrenmanında

Devamı -»
07.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

07.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

07.09.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Erkek Basketbol Takımımız, akşam yaptığı antrenmanla

Devamı -»
Dağlıca'dan ...

Dağlıca'dan ...

06.09.2015 - Derin üzüntüyle öğrenmiş olduğumuz, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Dağlıca kesiminde

Devamı -»
04.09.2015 - Finlandiya Kampı Sona Erdi

04.09.2015 - Finlandiya Kampı Sona Erdi

04.09.2015 - Finlandiya Kampı Sona Erdi Erkek Basketbol Takımımız, bu sabah yaptığı antrenmanla Finlandiya

Devamı -»
03.09.2015 - Helsinki Seagulls:79 Beşiktaş:60

03.09.2015 - Helsinki Seagulls:79 Beşiktaş:60

03.09.2015 - Helsinki Seagulls:79 Beşiktaş:60 Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Helsinki

Devamı -»
03.09.2015 - Maciej Lampe Sağlık Kontrolünden Geçti

03.09.2015 - Maciej Lampe Sağlık Kontrolünden Geçti

03.09.2015 - Maciej Lampe Sağlık Kontrolünden Geçti Basketbolcumuz Maciej Lampe, bugün Acıbadem Sports’ta

Devamı -»
02.09.2015 - DJ Seeley: “Taraftarımızın beklentisini en iyi şekilde karşılayacağım”

02.09.2015 - DJ Seeley: “Taraftarımızın beklentisini en iyi şekilde karşılayacağım”

02.09.2015 - DJ Seeley: “Taraftarımızın beklentisini en iyi şekilde karşılayacağım” Başarılı

Devamı -»
01.09.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.09.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.09.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
31.08.2015 - Beşiktaş Formasıyla Avrupa’da Kupa Kazanmak İstiyoruz

31.08.2015 - Beşiktaş Formasıyla Avrupa’da Kupa Kazanmak İstiyoruz

31.08.2015 - Beşiktaş Formasıyla Avrupa’da Kupa Kazanmak İstiyoruz Genç basketbolcularımız; Enes Berkay

Devamı -»
30.08.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARI Türkiye Ve Büyük Beşiktaş Taraftarına Çağrı

30.08.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARI Türkiye Ve Büyük Beşiktaş Taraftarına Çağrı

30.08.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARITürkiye Ve Büyük Beşiktaş Taraftarına ÇağrıHopa tarihinin en büyük

Devamı -»
30.08.2015 - Finlandiya’da İlk Antrenman

30.08.2015 - Finlandiya’da İlk Antrenman

30.08.2015 - Finlandiya’da İlk Antrenman Erkek basketbol Takımımız, Finlandiya kampındaki ilk

Devamı -»
30.08.2015 - Erkek Basketbol Takımımız Finlandiya’ya Gitti

30.08.2015 - Erkek Basketbol Takımımız Finlandiya’ya Gitti

30.08.2015 - Erkek Basketbol Takımımız Finlandiya’ya Gitti Erkek Basketbol Takımımız, sezon öncesi kamp

Devamı -»
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar,Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla

Devamı -»
29.08.2015 - Başkanımız Fikret Orman'dan 30 Ağustos Mesajı

29.08.2015 - Başkanımız Fikret Orman'dan 30 Ağustos Mesajı

29.08.2015 - Başkanımız Fikret Orman'dan 30 Ağustos Mesajı Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından olan,

Devamı -»
28.08.2015 - Maciej Lampe Beşiktaş’ta

28.08.2015 - Maciej Lampe Beşiktaş’ta

28.08.2015 - Maciej Lampe Beşiktaş’ta Erkek Basketbol Takımımız, yıldız basketbolcu Maciej Lampe ile 1

Devamı -»
27.08.2015 - Nate Wolters Sağlık Kontrolünden Geçti

27.08.2015 - Nate Wolters Sağlık Kontrolünden Geçti

27.08.2015 - Nate Wolters Sağlık Kontrolünden Geçti Basketbolcumuz Nate Wolters, bugün Acıbadem Sports’ta

Devamı -»
27.08.2015 - KBSL Fikstür ve Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Yapıldı

27.08.2015 - KBSL Fikstür ve Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Yapıldı

27.08.2015 - KBSL Fikstür ve Kadınlar Türkiye Kupası Kura Çekimi Yapıldı 2015-16 sezonu KBSL fikstür ve

Devamı -»
25.08.2015 - Erkek Basketbol Takımımız Kondisyon Çalıştı

25.08.2015 - Erkek Basketbol Takımımız Kondisyon Çalıştı

25.08.2015 - Erkek Basketbol Takımımız Kondisyon Çalıştı Erkek Basketbol Takımımız, akşam

Devamı -»
25.08.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

25.08.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları

25.08.2015 - Yeni Sezon Hazırlıkları Antrenman Notları Erkek Basketbol Takımımız, sabah yaptığı

Devamı -»
24.08.2015 - Ryan Broekhoff Hakkında Bilgilendirme

24.08.2015 - Ryan Broekhoff Hakkında Bilgilendirme

24.08.2015 - Ryan Broekhoff Hakkında Bilgilendirme 2013-14 sezonundan itibaren Erkek Basketbol

Devamı -»
24.08.2015 - Basketbolda Hazırlıklar Devam Ediyor

24.08.2015 - Basketbolda Hazırlıklar Devam Ediyor

24.08.2015 - Basketbolda Hazırlıklar Devam Ediyor Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını

Devamı -»
21.08.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı

21.08.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı

21.08.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Erkek Basketbol Takımımız, bu sabah yaptığı antrenmanla yeni

Devamı -»
Ülkemizin Başı Sağolsun

Ülkemizin Başı Sağolsun

Ülkemizin Başı SağolsunSon zamanlarda giderek artan terör ve şiddet olaylarının ardından bugün de

Devamı -»
17.08.2015 - 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve rahmetle anıyoruz.

17.08.2015 - 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve rahmetle anıyoruz.

17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve rahmetle

Devamı -»
14.08.2015 - Engin Atsür ve Enes Berkay Taşkıran Sağlık Kontrolünden Geçti

14.08.2015 - Engin Atsür ve Enes Berkay Taşkıran Sağlık Kontrolünden Geçti

14.08.2015 - Engin Atsür ve Enes Berkay Taşkıran Sağlık Kontrolünden Geçti Basketbolcularımız, Engin

Devamı -»
13.08.2015 - Onursal Başkanımız Merhum Süleyman Seba, Fulya Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Törenle Anıldı

13.08.2015 - Onursal Başkanımız Merhum Süleyman Seba, Fulya Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Törenle Anıldı

13.08.2015 - GÜNCEL HABERLEROnursal Başkanımız Merhum Süleyman Seba, Fulya Kültür Merkezi’nde Düzenlenen

Devamı -»
11.08.2015 - Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti

11.08.2015 - Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti

11.08.2015 - Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti Erkek ve Kadın Basketbolcularımız bugün

Devamı -»
11.08.2015 - Süleyman Seba'yı Anma Etkinliği Tam Programı

11.08.2015 - Süleyman Seba'yı Anma Etkinliği Tam Programı

11.08.2015 GÜNCEL HABERLERSüleyman Seba'yı Anma Etkinliği Tam Programı Onursal Başkanımız merhum

Devamı -»
Ağu 10, 2015 - 12 Dev Adam Sizi Abdi İpekçi Spor Salonu'na Çağırıyor

Ağu 10, 2015 - 12 Dev Adam Sizi Abdi İpekçi Spor Salonu'na Çağırıyor

Ağu 10, 2015 - 12 Dev Adam Sizi Abdi İpekçi Spor Salonu'na ÇağırıyorEuroBasket 2015 hazırlıkları

Devamı -»
10.08.2015 - Süleyman Seba'yı Anma Programı

10.08.2015 - Süleyman Seba'yı Anma Programı

10.08.2015 - GÜNCEL HABERLERSüleyman Seba'yı Anma Programı Onursal Başkanımız, merhum Süleyman Seba'yı

Devamı -»
10.08.2015 - Nazmi Bilge’yi Andık

10.08.2015 - Nazmi Bilge’yi Andık

10.08.2015 - GÜNCEL HABERLERNazmi Bilge’yi Andık Efsane kaptanlarımızdan Nazmi Bilge’yi vefatının 2.

Devamı -»
08.08.2015 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

08.08.2015 - Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

08.08.2015 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Toplantısı Yapıldı BJK Divan Kurulu’nun 2015 yılı 3. Olağan

Devamı -»
04.08.2015 - Muratcan Güler Sağlık Kontrolünden Geçti

04.08.2015 - Muratcan Güler Sağlık Kontrolünden Geçti

04.08.2015 - Muratcan Güler Sağlık Kontrolünden Geçti Erkek Basketbol Takımımız'ın Kaptanı Muratcan

Devamı -»
04.08.2015 - Basketbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı

04.08.2015 - Basketbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı

04.08.2015 - Basketbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı Basketbol Süper Ligi 2015-16 sezonu fikstür

Devamı -»
04.08.2015 - BJK Divan Kurulu Toplantısı 8 Ağustos'ta

04.08.2015 - BJK Divan Kurulu Toplantısı 8 Ağustos'ta

04.08.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIBJK Divan Kurulu Toplantısı 8 Ağustos'ta BJK Divan Kurulu’nun 2015 yılı

Devamı -»
Ağu 04, 2015 - Geçmiş Olsun Ünal Büyükaycan

Ağu 04, 2015 - Geçmiş Olsun Ünal Büyükaycan

Ağu 04, 2015 - Geçmiş Olsun Ünal Büyükaycan Eski milli basketbolculardan Ünal Büyükaycan Okmeydanı

Devamı -»
01.08.2015 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.08.2015 - Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.08.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
30.07.2015 - Doğan Şenli Sağlık Kontrolünden Geçti

30.07.2015 - Doğan Şenli Sağlık Kontrolünden Geçti

30.07.2015 - Doğan Şenli Sağlık Kontrolünden Geçti Basketbolcumuz Doğan Şenli, bugün Acıbadem

Devamı -»
27.07.2015 - Dj Seeley Beşiktaş’ta

27.07.2015 - Dj Seeley Beşiktaş’ta

27.07.2015 - Dj Seeley Beşiktaş’ta Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Dj

Devamı -»
22.07.2015 - Lamont Hamilton ve Emre Bayav Beşiktaş'ta

22.07.2015 - Lamont Hamilton ve Emre Bayav Beşiktaş'ta

22.07.2015 - Lamont Hamilton ve Emre Bayav Beşiktaş'ta Erkek Basketbol Takımımız, ABD'li basketbolcu Lamont

Devamı -»
20.07.2015 - Yusuf Tunaoğlu İçin Anma Töreni

20.07.2015 - Yusuf Tunaoğlu İçin Anma Töreni

20.07.2015 - GÜNCEL HABERLERYusuf Tunaoğlu İçin Anma Töreni 2000 yılında aramızdan ayrılan unutulmaz

Devamı -»
20.07.2015 - Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Patlama.

20.07.2015 - Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Patlama.

20.07.2015 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza

Devamı -»
20.07.2015 - Gültekin ALKOR'u anıyoruz.

20.07.2015 - Gültekin ALKOR'u anıyoruz.

20.07.2015Dernek kurucumuz Sayın Gültekin ALKOR'u 10. ölüm yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla

Devamı -»
15.07.2015 - Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

15.07.2015 - Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
13.07.2015 - Kulübümüzde Bayramlaşma Töreni Pazar Günü

13.07.2015 - Kulübümüzde Bayramlaşma Töreni Pazar Günü

13.07.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIKulübümüzde Bayramlaşma Töreni Pazar Günü Kulübümüzde geleneksel

Devamı -»
13.07.2015 - Vedat Okyar İçin Anma Töreni Düzenlenecek

13.07.2015 - Vedat Okyar İçin Anma Töreni Düzenlenecek

13.07.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIVedat Okyar İçin Anma Töreni Düzenlenecek Unutulmaz futbolcularımızdan

Devamı -»
13.07.2015 - Vefat ve Başsağlığı

13.07.2015 - Vefat ve Başsağlığı

Vefat ve Başsağlığı Eski basketbolcularımızdan ve antrenörlerimizden Erman Kunter'in annesi Ferda

Devamı -»
Dualarınızın kabul olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun.

Dualarınızın kabul olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun.

Dualarınızın kabul olması dileğiyle Kadir Geceniz mübarek olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
09.07.2015 - Eurocup'taki Rakiplerimizi Tanıyalım

09.07.2015 - Eurocup'taki Rakiplerimizi Tanıyalım

09.07.2015 - Eurocup'taki Rakiplerimizi Tanıyalım Beşiktaş İntegral Forex Takımımız'ın Eurocup E

Devamı -»
09.07.2015 - Hakan Özköse'den Kura Değerlendirmesi

09.07.2015 - Hakan Özköse'den Kura Değerlendirmesi

09.07.2015 - Hakan Özköse'den Kura Değerlendirmesi Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
09.07.2015 - Eurocup'ta Rakiplerimiz Belli Oldu

09.07.2015 - Eurocup'ta Rakiplerimiz Belli Oldu

09.07.2015 - Eurocup'ta Rakiplerimiz Belli Oldu Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Eurocup'ta E Grubu'nda

Devamı -»
04.07.2015 - Erik Murphy Beşiktaş İntegral Forex’te

04.07.2015 - Erik Murphy Beşiktaş İntegral Forex’te

04.07.2015 - Erik Murphy Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Finlandiyalı

Devamı -»
(03.07.2015) - Cenk Akyol, Beşiktaş İntegral Forex’te

(03.07.2015) - Cenk Akyol, Beşiktaş İntegral Forex’te

03.07.2015 - Cenk Akyol, Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Cenk Akyol ile

Devamı -»
29.06.2015 BASKETBOL Beşiktaş İntegral Forex Eurocup’ta

29.06.2015 BASKETBOL Beşiktaş İntegral Forex Eurocup’ta

29.06.2015 BASKETBOL Beşiktaş İntegral Forex Eurocup’ta Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
21.06.2015 Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun.

21.06.2015 Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun.

21.06.2015Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(17.06.2015) Süleyman Demirel'in Vefatının Üzüntüsünü Yaşıyoruz

(17.06.2015) Süleyman Demirel'in Vefatının Üzüntüsünü Yaşıyoruz

17.06.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARISüleyman Demirel'in Vefatının Üzüntüsünü Yaşıyoruz Kulübümüzün

Devamı -»
13.06.2015 - Beşiktaş Basketbol Derneği’nden Yaza Merhaba Partisi

13.06.2015 - Beşiktaş Basketbol Derneği’nden Yaza Merhaba Partisi

13.06.2015 - Beşiktaş Basketbol Derneği’nden Yaza Merhaba PartisiDernek binasında Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(13.06.2015) Muğla Düğerek’te Onursal Başkanımız Süleyman Seba Anısına Park Açıldı

(13.06.2015) Muğla Düğerek’te Onursal Başkanımız Süleyman Seba Anısına Park Açıldı

13.06.2015 - GÜNCEL HABERLERMuğla Düğerek’te Onursal Başkanımız Süleyman Seba Anısına Park

Devamı -»
(13.06.2015) Ahmet Şerafettin Bey’i Andık

(13.06.2015) Ahmet Şerafettin Bey’i Andık

13.06.2015 - Ahmet Şerafettin Bey’i Andık Futbol Şubemizin kurucusu Şeref Bey’i vefatının 82.

Devamı -»
(08.06.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

(08.06.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

08.06.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
(03.06.2015) Başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya

(03.06.2015) Başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya

03.06.2015 - BEŞİKTAŞ TARİHİBaşkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya Beşiktaşımız’a hem yöneticilik hem

Devamı -»
(03.06.2015) GÜNCEL HABERLER Mehmet Üstünkaya'yı Andık

(03.06.2015) GÜNCEL HABERLER Mehmet Üstünkaya'yı Andık

03.06.2015 - GÜNCEL HABERLERMehmet Üstünkaya'yı Andık Eski Başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya,

Devamı -»
(03.06.2015) Haluk Yıldırım, Faruk Beşok ve Aydın Demirözü'ne Teşekkürler

(03.06.2015) Haluk Yıldırım, Faruk Beşok ve Aydın Demirözü'ne Teşekkürler

03.06.2015 - Haluk Yıldırım, Faruk Beşok ve Aydın Demirözü'ne Teşekkürler Basketbol Şubemizden Sorumlu

Devamı -»
(01.06.2015) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

(01.06.2015) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dualarınızın kabul olması dilleğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(27.05.2015) TBF'nin Yeni Başkanı Harun Erdenay'ı Kutlarız

(27.05.2015) TBF'nin Yeni Başkanı Harun Erdenay'ı Kutlarız

27.05.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARITBF'nin Yeni Başkanı Harun Erdenay'ı Kutlarız Ankara'da gerçekleştirilen

Devamı -»
(24.05.2015) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

(24.05.2015) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

24.05.2015 - GÜNCEL HABERLEROlağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı Derneğimizin Olağan

Devamı -»
(21.05.2015) 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs'ta Yapılacak

(21.05.2015) 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs'ta Yapılacak

21.05.2015 - GÜNCEL HABERLER2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs'ta

Devamı -»
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(19.05.201) Başkanımız Fikret Orman'dan 19 Mayıs Mesajı

(19.05.201) Başkanımız Fikret Orman'dan 19 Mayıs Mesajı

19.05.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşkanımız Fikret Orman'dan 19 Mayıs Mesajı Başkanımız Fikret Orman, 19

Devamı -»
(15.05.2015) - 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

(15.05.2015) - 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

15.05.2015 - GÜNCEL HABERLER2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Devamı -»
(15.05.2015) - Beşiktaş Basketbol Derneği

(15.05.2015) - Beşiktaş Basketbol Derneği

Sevgi, saygı ve dayanışmanın olduğu nice kandillere.Miraç kandiliniz mübarek olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(13.05.2015) Soma Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz.

(13.05.2015) Soma Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'de yaşanan, 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl

Devamı -»
(13.05.2015) GÜNCEL HABERLER 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

(13.05.2015) GÜNCEL HABERLER 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

13.05.2015 - GÜNCEL HABERLER2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Devamı -»
(09.05.2015) SEZONU KAPATTIK (74-94)

(09.05.2015) SEZONU KAPATTIK (74-94)

SEZONU KAPATTIK (74-94) Beşiktaş İntegral Forex erkek basketbol takımımız, TBL’in 30. hafta maçında

Devamı -»
(08.05.2015) Potada Rakip Fenerbahçe Ülker

(08.05.2015) Potada Rakip Fenerbahçe Ülker

08.05.2015 - Potada Rakip Fenerbahçe Ülker Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Basketbol Ligi 30.

Devamı -»
(08.05.2015) 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

(08.05.2015) 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

08.05.2015 - GÜNCEL HABERLER2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Devamı -»
(08.05.2015) Divan Kurulu Toplantısı 9 Mayıs’ta Vodafone Arena'da Yapılacak

(08.05.2015) Divan Kurulu Toplantısı 9 Mayıs’ta Vodafone Arena'da Yapılacak

08.05.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIDivan Kurulu Toplantısı 9 Mayıs’ta Vodafone Arena'da Yapılacak Beşiktaş

Devamı -»
(07.05.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Taktik Çalıştı

(07.05.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Taktik Çalıştı

07.05.2015 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Taktik Çalıştı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(06.05.2015) Fenerbahçe Ülker Maçı Antrenman Notları

(06.05.2015) Fenerbahçe Ülker Maçı Antrenman Notları

06.05.2015 - Fenerbahçe Ülker Maçı Antrenman Notları Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, bugün

Devamı -»
(05.05.2015) Fenerbahçe Ülker Maçının Biletleri Satışa Çıktı

(05.05.2015) Fenerbahçe Ülker Maçının Biletleri Satışa Çıktı

05.05.2015 - Fenerbahçe Ülker Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(03.05.2015) Anadolu Efes:83 Beşiktaş İntegral Forex:79

(03.05.2015) Anadolu Efes:83 Beşiktaş İntegral Forex:79

03.05.2015 - Anadolu Efes:83 Beşiktaş İntegral

Devamı -»
(01.05.2015) Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

(01.05.2015) Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.05.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
(30.04.2015) Potada Rakip Anadolu Efes

(30.04.2015) Potada Rakip Anadolu Efes

30.04.2015 - Potada Rakip Anadolu Efes Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Basketbol Ligi 29. hafta

Devamı -»
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü Kutlu Olsun.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü Kutlu Olsun.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü Kutlu Olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(30.04.2015) 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

(30.04.2015) 2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

30.04.2015 - GÜNCEL HABERLER2014 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

Devamı -»
(26.04.2015) Henrik Dettmann:'Maçı iyi bir sonuçla tamamladık'

(26.04.2015) Henrik Dettmann:'Maçı iyi bir sonuçla tamamladık'

26.04.2015 - Henrik Dettmann:'Maçı iyi bir sonuçla tamamladık' Beşiktaş İntegral Forex Takımımız'ın

Devamı -»
(26.04.2015) Kenan Bajramovic:'Takım halinde iyi mücadele ettik'

(26.04.2015) Kenan Bajramovic:'Takım halinde iyi mücadele ettik'

26.04.2015 - Kenan Bajramovic:'Takım halinde iyi mücadele ettik' Beşiktaş İntegral Forex Takımımız'ın

Devamı -»
(26.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex:84 Torku Konyaspor Basket:74

(26.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex:84 Torku Konyaspor Basket:74

26.04.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:84 Torku Konyaspor Basket:74 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(24.04.2015) Vefat

(24.04.2015) Vefat

24.04.2015 - Dernek üyelerimizden sayın İsmet Ünal TANYILDIZI' nın anneleri Sayın Meliha TANYILDIZI' nın

Devamı -»
(23.04.2015) Regaip Kandili.

(23.04.2015) Regaip Kandili.

23.04.2015 - Hayırlara vesile olması dileğiyle Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Beşiktaş basketbol

Devamı -»
(23.04.2015) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

(23.04.2015) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23.04.2015 - Geleceğimizi temsil eden çocuklɑrımız, geçmişten ɑldıklɑrı güçle milletimizin

Devamı -»
(23.04.2015) KULÜP AÇIKLAMALARI Başkanımız Fikret Orman'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

(23.04.2015) KULÜP AÇIKLAMALARI Başkanımız Fikret Orman'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

23.04.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARIBaşkanımız Fikret Orman'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Devamı -»
(21.04.2015) Torku Konyaspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

(21.04.2015) Torku Konyaspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

21.04.2015 - Torku Konyaspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, TBL

Devamı -»
(19.04.2015) NSK Eskişehir Basket:82 Beşiktaş İntegral Forex:81

(19.04.2015) NSK Eskişehir Basket:82 Beşiktaş İntegral Forex:81

19.04.2015 - NSK Eskişehir Basket:82 Beşiktaş İntegral Forex:81 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, TBL

Devamı -»
(16.04.2015) NSK Eskişehir Basket Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

(16.04.2015) NSK Eskişehir Basket Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

16.04.2015 - NSK Eskişehir Basket Maçı Hazırlıkları Antrenman NotlarıBeşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(16.04.2015) GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman'dan Açıklamalar

(16.04.2015) GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman'dan Açıklamalar

16.04.2015 - GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman'dan Açıklamalar Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
(16.04.20159 GÜNCEL HABERLER ‘Baba’ Hakkı Yeten’i Andık

(16.04.20159 GÜNCEL HABERLER ‘Baba’ Hakkı Yeten’i Andık

16.04.2015 - GÜNCEL HABERLER ‘Baba’ Hakkı Yeten’i Andık Kulübümüzün unutulmaz futbolcularından ve

Devamı -»
(16.04.2015) GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman, Liderlik Zirvesi'nde Konuşma Yaptı

(16.04.2015) GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman, Liderlik Zirvesi'nde Konuşma Yaptı

16.04.2015 - GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman, Liderlik Zirvesi'nde Konuşma YaptıTürkiye'nin önemli

Devamı -»
(15.04.2015) KULÜP AÇIKLAMALARI Beşiktaş Futbol A.Ş.’den Açıklama

(15.04.2015) KULÜP AÇIKLAMALARI Beşiktaş Futbol A.Ş.’den Açıklama

15.04.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARI Beşiktaş Futbol A.Ş.’den AçıklamaBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi

Devamı -»
Nis 16, 2015 - 17-21 Nisan 2015 Tarihlerinde Oynanacak Müsabakaların Görevlileri

Nis 16, 2015 - 17-21 Nisan 2015 Tarihlerinde Oynanacak Müsabakaların Görevlileri

Nis 16, 2015 - 17-21 Nisan 2015 Tarihlerinde Oynanacak Müsabakaların GörevlileriFederasyon Yıllık Faaliyet

Devamı -»
(15.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex Hazırlıklarını Sürdürüyor

(15.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex Hazırlıklarını Sürdürüyor

15.04.2015 - Beşiktaş İntegral Forex Hazırlıklarını Sürdürüyor Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(14.04.2015) - GÜNCEL HABERLER ‘Baba’ Hakkı Yeten’i Kabri Başında Anacağız

(14.04.2015) - GÜNCEL HABERLER ‘Baba’ Hakkı Yeten’i Kabri Başında Anacağız

14.04.2015 - GÜNCEL HABERLER‘Baba’ Hakkı Yeten’i Kabri Başında Anacağız Kulübümüzün unutulmaz

Devamı -»
Nis 14, 2015 - Türk Basketbolunun Acı Kaybı

Nis 14, 2015 - Türk Basketbolunun Acı Kaybı

Nis 14, 2015 - Türk Basketbolunun Acı KaybıTürk basketboluna uzun yıllar hizmet eden Özcan Mutlugil, 79

Devamı -»
(14.04.2015) NSK Eskişehir Basket Maçının Hazırlıkları Başladı

(14.04.2015) NSK Eskişehir Basket Maçının Hazırlıkları Başladı

14.04.2015 - NSK Eskişehir Basket Maçının Hazırlıkları BaşladıBeşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(12.04.2015) Henrik Dettmann: ‘Taraftarlarımıza teşekkür ederim’

(12.04.2015) Henrik Dettmann: ‘Taraftarlarımıza teşekkür ederim’

12.04.2015 - Henrik Dettmann: ‘Taraftarlarımıza teşekkür ederim’ “Çok zor maç oldu. Zaman zaman

Devamı -»
(12.04.2015) - Chris Lofton: ‘Uzun bir aradan sonra taraftarımızın önüne çıkmak heyecan vericiydi’

(12.04.2015) - Chris Lofton: ‘Uzun bir aradan sonra taraftarımızın önüne çıkmak heyecan vericiydi’

12.04.2015  - Chris Lofton: ‘Uzun bir aradan sonra taraftarımızın önüne çıkmak heyecan

Devamı -»
(12.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex:96 Banvit:87

(12.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex:96 Banvit:87

12.04.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:96 Banvit:87 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, TBL’nin 26. hafta

Devamı -»
(11.04.2015) Ryan Broekhoff’un Sözleşmesi Uzatıldı

(11.04.2015) Ryan Broekhoff’un Sözleşmesi Uzatıldı

11.04.2015 - Ryan Broekhoff’un Sözleşmesi UzatıldıBasketbolcumuz Ryan Broekhoff’un sözleşmesi 2 yıl

Devamı -»
(10.04.2015) Potada Rakibimiz Banvit

(10.04.2015) Potada Rakibimiz Banvit

10.04.2015 - Potada Rakibimiz BanvitBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Basketbol Ligi 26. hafta

Devamı -»
(07.04.2015) Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

(07.04.2015) Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

07.04.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı NotlarıBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, akşam antrenmanında

Devamı -»
(07.04.2015) Banvit Maçı Hazırlıkları Sabah Antrenmanı Notları

(07.04.2015) Banvit Maçı Hazırlıkları Sabah Antrenmanı Notları

07.04.2015 - Banvit Maçı Hazırlıkları Sabah Antrenmanı NotlarıBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, bu

Devamı -»
(07.04.2015) Banvit Maçının Biletleri Satışa Çıktı

(07.04.2015) Banvit Maçının Biletleri Satışa Çıktı

07.04.2015 - Banvit Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, TBL 26.

Devamı -»
(07.04.2015) GÜNCEL HABERLER - Akatlar Kültür ve Spor Merkezi İçin Protokol Anlaşması İmzalandı

(07.04.2015) GÜNCEL HABERLER - Akatlar Kültür ve Spor Merkezi İçin Protokol Anlaşması İmzalandı

07.04.2015 - GÜNCEL HABERLER - Akatlar Kültür ve Spor Merkezi İçin Protokol Anlaşması

Devamı -»
(07.04.2015) - Banvit Maçının Biletleri Satışa Çıktı

(07.04.2015) - Banvit Maçının Biletleri Satışa Çıktı

07.04.2015 - Banvit Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, TBL 26.

Devamı -»
(04.04.2015) Muratbey Uşak Sportif:70 Beşiktaş İntegral Forex:66

(04.04.2015) Muratbey Uşak Sportif:70 Beşiktaş İntegral Forex:66

04.04.2015 - Muratbey Uşak Sportif:70 Beşiktaş İntegral Forex:66 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(03.04.2015) Potada Rakip Uşak Sportif

(03.04.2015) Potada Rakip Uşak Sportif

03.04.2015  - Potada Rakip Uşak Sportif Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Basketbol Ligi’nin

Devamı -»
(02.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Uşak’a Gitti

(02.04.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Uşak’a Gitti

02.04.2015 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Uşak’a Gitti Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(Nis 01, 2015) Turgay Demirel'den Veda Mesajı

(Nis 01, 2015) Turgay Demirel'den Veda Mesajı

Turgay Demirel'den Veda Mesajı - Nis 01, 201523 yıl sürdürdüğü TBF Başkanlığı görevinden ayrılan

Devamı -»
(02.04.2015) Kerem Tunçeri’nin Sağlık Durumu

(02.04.2015) Kerem Tunçeri’nin Sağlık Durumu

02.04.2015 - Kerem Tunçeri’nin Sağlık Durumu Basketbolcumuz Kerem Tunçeri, sakatlığı nedeniyle Muratbey

Devamı -»
(02.04.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Potanın Kartalları ile Moda

(02.04.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Potanın Kartalları ile Moda

02.04.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİPotanın Kartalları ile Moda Beşiktaş Dergisi’nin Kartal Modası

Devamı -»
(02.04.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Beşiktaş Dergisi’nden Anlamlı 23 Nisan Projesi

(02.04.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Beşiktaş Dergisi’nden Anlamlı 23 Nisan Projesi

02.04.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBeşiktaş Dergisi’nden Anlamlı 23 Nisan Projesi Beşiktaş Dergisi, 23

Devamı -»
(02.04.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

(02.04.2015) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

02.04.2015 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız

Devamı -»
(01.04.2015) Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

(01.04.2015) Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları

01.04.2015 - Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Antrenman Notları Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(01.04.2015) GÜNCEL HABERLER -Beşiktaşımız ile Kabataş Erkek Liseliler Derneği Birlikte Vakıf Kuracak

(01.04.2015) GÜNCEL HABERLER -Beşiktaşımız ile Kabataş Erkek Liseliler Derneği Birlikte Vakıf Kuracak

01.04.2015 - GÜNCEL HABERLER -Beşiktaşımız ile Kabataş Erkek Liseliler Derneği Birlikte Vakıf

Devamı -»
(31.03.2015) Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

(31.03.2015) Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

31.03.2015 - Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(31.03.2015) - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları

(31.03.2015) - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları

31.03.2015 - Basketbolda Sabah Antrenmanı Notları Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Muratbey Uşak

Devamı -»
(Mar 31, 2015) TBF Başkanı Harun Erdenay Göreve Başladı

(Mar 31, 2015) TBF Başkanı Harun Erdenay Göreve Başladı

TBF Başkanı Harun Erdenay Göreve BaşladıMar 31, 2015Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yeni başkanı Harun

Devamı -»
(30.03.2015) Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Başladı

(30.03.2015) Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Başladı

30.03.2015 - Muratbey Uşak Sportif Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(28.03.2015) Henrik Dettmann: ‘Oyuncularımı tebrik ederim’

(28.03.2015) Henrik Dettmann: ‘Oyuncularımı tebrik ederim’

28.03.2015 - Henrik Dettmann: ‘Oyuncularımı tebrik ederim’ “TED çok iyi bir takım. Maça iyi başlarsak

Devamı -»
(28.03.2015) Ryan Broekhoff: ‘Önemli bir galibiyet aldık’

(28.03.2015) Ryan Broekhoff: ‘Önemli bir galibiyet aldık’

28.03.2015 - Ryan Broekhoff: ‘Önemli bir galibiyet aldık’ “Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Maça

Devamı -»
(28.03.2015) Beşiktaş İntegral Forex:94 Rönesans TED Ankara Kolejliler:81

(28.03.2015) Beşiktaş İntegral Forex:94 Rönesans TED Ankara Kolejliler:81

28.03.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:94 Rönesans TED Ankara Kolejliler:81 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(27.03.2015) GÜNCEL HABERLER Divan Kurulu Mazbata Töreni

(27.03.2015) GÜNCEL HABERLER Divan Kurulu Mazbata Töreni

27.03.2015 - GÜNCEL HABERLERDivan Kurulu Mazbata Töreni Divan Kurulu'na katılan üyelerimiz mazbatalarını

Devamı -»
(27.03.2015) Potada Rakip Rönesans TED Ankara Kolejliler

(27.03.2015) Potada Rakip Rönesans TED Ankara Kolejliler

27.03.2015 - Potada Rakip Rönesans TED Ankara Kolejliler Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye

Devamı -»
(26.03.2015) Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Sürüyor

(26.03.2015) Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Sürüyor

26.03.2015 - Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Sürüyor Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(25.03.2015) Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Sürüyor

(25.03.2015) Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Sürüyor

25.03.2015 - Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Sürüyor Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(24.03.2015) Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

(24.03.2015) Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları

24.03.2015 - Basketbolda Akşam Antrenmanı Notları Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Rönesans TED

Devamı -»
(24.03.2015) Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Başladı

(24.03.2015) Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Başladı

24.03.2015 - Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçı Hazırlıkları Başladı Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(24.03.2015) BASKETBOL Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçının Biletleri Satışa Çıktı

(24.03.2015) BASKETBOL Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçının Biletleri Satışa Çıktı

24.03.2015 - Rönesans TED Ankara Kolejliler Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(21.03.2015) Henrik Dettmann: ‘Zor bir maç oldu’

(21.03.2015) Henrik Dettmann: ‘Zor bir maç oldu’

21.03.2015 - Henrik Dettmann: ‘Zor bir maç oldu’ “Bizim için zor bir maç oldu. Belli bir

Devamı -»
(21.03.2015) İstanbul Bş. Bld.:77 Beşiktaş İntegral Forex:81

(21.03.2015) İstanbul Bş. Bld.:77 Beşiktaş İntegral Forex:81

21.03.2015 - İstanbul Bş. Bld.:77 Beşiktaş İntegral Forex:81 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(18.03.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Çanakkale Şehitlerimiz ve Gazilerimiz için Anma Töreni Yaptı

(18.03.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Çanakkale Şehitlerimiz ve Gazilerimiz için Anma Töreni Yaptı

18.03.2015 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Çanakkale Şehitlerimiz ve Gazilerimiz için Anma Töreni

Devamı -»
(18.03.2015) Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla Anıyoruz

(18.03.2015) Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla Anıyoruz

18.03.2015 - KULÜP AÇIKLAMALARI Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla Anıyoruz Çanakkale Savaşı’nın

Devamı -»
(17.03.2015) Muratcan Güler’in Sağlık Durumu

(17.03.2015) Muratcan Güler’in Sağlık Durumu

17.03.2015 - Muratcan Güler’in Sağlık Durumu Beşiktaş İntegral Forex Takımımız’ın

Devamı -»
(15.03.2015) Basketbolcularımızın Sağlık Durumu

(15.03.2015) Basketbolcularımızın Sağlık Durumu

15.03.2015 - Basketbolcularımızın Sağlık Durumu Basketbolcularımız Doğan Şenli, Engin

Devamı -»
(14.03.2015) Henrik Dettmann: ‘Zor olacağını biliyorduk’

(14.03.2015) Henrik Dettmann: ‘Zor olacağını biliyorduk’

14.03.2015 - Henrik Dettmann: ‘Zor olacağını biliyorduk’ “Savunmada iyi iş çıkardık ama

Devamı -»
(14.03.2015) Beşiktaş İntegral Forex:64 Galatasaray L.H.:65

(14.03.2015) Beşiktaş İntegral Forex:64 Galatasaray L.H.:65

14.03.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:64 Galatasaray L.H.:65 Beşiktaş İntegral Forex Takımız,

Devamı -»
(08.03.2015) Jajuan Johnson:'Bizim için kazanmak önemliydi'

(08.03.2015) Jajuan Johnson:'Bizim için kazanmak önemliydi'

08.03.2015 - Jajuan Johnson:'Bizim için kazanmak önemliydi' Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(08.03.2015) Henrik Dettmann: 'Basketbol şans ve efor gerektiren bir oyun. Biz bunların ikisine de sahiptik'

(08.03.2015) Henrik Dettmann: 'Basketbol şans ve efor gerektiren bir oyun. Biz bunların ikisine de sahiptik'

08.03.2015 - Henrik Dettmann: 'Basketbol şans ve efor gerektiren bir oyun. Biz bunların ikisine de

Devamı -»
(08.03.2015) Pınar Karşıyaka:79 Beşiktaş İntegral Forex:81

(08.03.2015) Pınar Karşıyaka:79 Beşiktaş İntegral Forex:81

08.03.2015 - Pınar Karşıyaka:79 Beşiktaş İntegral Forex:81 Beşiktaş İntegral Forex Takımız,

Devamı -»
(06.03.2015) Başkanımız Fikret Orman'dan Beşiktaş İntegral Forex Takımımıza Moral Yemeği

(06.03.2015) Başkanımız Fikret Orman'dan Beşiktaş İntegral Forex Takımımıza Moral Yemeği

06.03.2015 - Başkanımız Fikret Orman'dan Beşiktaş İntegral Forex Takımımıza Moral Yemeği 4.

Devamı -»
(03.03.2015) Henrik Dettmann, Başkanımız Fikret Orman’ın Katıldığı Törenle Sözleşme İmzaladı

(03.03.2015) Henrik Dettmann, Başkanımız Fikret Orman’ın Katıldığı Törenle Sözleşme İmzaladı

03.03.2015 - Henrik Dettmann, Başkanımız Fikret Orman’ın Katıldığı Törenle Sözleşme İmzaladı

Devamı -»
(02.03.2015) Henrik Dettmann Antrenmanda

(02.03.2015) Henrik Dettmann Antrenmanda

02.03.2015 - Henrik Dettmann Antrenmanda Baş Antrenörümüz Henrik Dettmann, Beşiktaş İntegral

Devamı -»
(28.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:65 Tofaş:72

(28.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:65 Tofaş:72

28.02.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:65 Tofaş:72 Beşiktaş İntegral Forex Takımız, Türkiye

Devamı -»
(28.02.2015) Henrik Dettmann:”Beşiktaş İntegral Forex’ten teklif gelmesi beni mutlu etti”

(28.02.2015) Henrik Dettmann:”Beşiktaş İntegral Forex’ten teklif gelmesi beni mutlu etti”

28.02.2015 - Henrik Dettmann:”Beşiktaş İntegral Forex’ten teklif gelmesi beni mutlu etti”

Devamı -»
27.02.2015 - Henrik Dettmann Basketbolcularımızla Tanıştı

27.02.2015 - Henrik Dettmann Basketbolcularımızla Tanıştı

27.02.2015 - Henrik Dettmann Basketbolcularımızla Tanıştı Baş Antrenörümüz Henrik Dettmann,

Devamı -»
(24.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:87 NSK Eskişehir Basket:67

(24.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:87 NSK Eskişehir Basket:67

24.02.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:87 NSK Eskişehir Basket:67 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(23.02.2015) Henrik Dettmann Beşiktaş İntegral Forex’te

(23.02.2015) Henrik Dettmann Beşiktaş İntegral Forex’te

23.02.2015 - Henrik Dettmann Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(21.02.2015)  İstanbul BŞB.:72 Beşiktaş İntegral Forex:78

(21.02.2015) İstanbul BŞB.:72 Beşiktaş İntegral Forex:78

21.02.2015 -  İstanbul BŞB.:72 Beşiktaş İntegral Forex:78 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(14.02.2015) Trabzonspor M.P.:98 Beşiktaş İntegral Forex:75

(14.02.2015) Trabzonspor M.P.:98 Beşiktaş İntegral Forex:75

14.02.2015 - Trabzonspor M.P.:98 Beşiktaş İntegral Forex:75 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(11.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:71 Paris Levallois:77

(11.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:71 Paris Levallois:77

11.02.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:71 Paris Levallois:77 Beşiktaş İntegral Forex Takımız,

Devamı -»
(15.02.2015) Hakan Özköse'den Açıklama

(15.02.2015) Hakan Özköse'den Açıklama

15.02.2015 - Hakan Özköse'den Açıklama Basketbol Şubesi, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu

Devamı -»
(07.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:70 Royal Halı Gaziantep:81

(07.02.2015) Beşiktaş İntegral Forex:70 Royal Halı Gaziantep:81

07.02.2015 - Beşiktaş İntegral Forex:70 Royal Halı Gaziantep:81 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(04.02.2015) Pınar Karşıyaka:73 Beşiktaş İntegral Forex:64

(04.02.2015) Pınar Karşıyaka:73 Beşiktaş İntegral Forex:64

04.02.2015  -  Pınar Karşıyaka:73 Beşiktaş İntegral Forex:64 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(02.02.2015)  Kenan Bajramovic’in Sağlık Durumu

(02.02.2015) Kenan Bajramovic’in Sağlık Durumu

02.02.2015  -  Kenan Bajramovic’in Sağlık Durumu Basketbolcumuz Kenan Bajramovic, 2 ile 3

Devamı -»
31.01.2015 - Türk Telekom:79 Beşiktaş İntegral Forex:70

31.01.2015 - Türk Telekom:79 Beşiktaş İntegral Forex:70

31.01.2015  -  Türk Telekom:79 Beşiktaş İntegral Forex:70 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
Hilton Armstrong'un Sağlık Durumu

Hilton Armstrong'un Sağlık Durumu

Hilton Armstrong'un Sağlık Durumu Basketbolcumuz Hilton Armstrong, 1 hafta parkelerden uzak kalacak. Neptunas

Devamı -»
Ahmet Kandemir:'Şansımızı devam ettiriyoruz'

Ahmet Kandemir:'Şansımızı devam ettiriyoruz'

Ahmet Kandemir:'Şansımızı devam ettiriyoruz' Beşiktaş İntegral Forex Takımımız'ın Baş Antrenörü

Devamı -»
(28.01.2015) Beşiktaş İntegral Forex:80 Neptunas Klaipeda:78

(28.01.2015) Beşiktaş İntegral Forex:80 Neptunas Klaipeda:78

28.01.2015 -Beşiktaş İntegral Forex:80 Neptunas Klaipeda:78 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Chris Lofton:'İkinci yarı sahaya karakterimizi yansıttık'

Chris Lofton:'İkinci yarı sahaya karakterimizi yansıttık'

Chris Lofton:'İkinci yarı sahaya karakterimizi yansıttık' Basketbolcularımızdan Chris Lofton, Neptunas

Devamı -»
(27.01.2015) Neptunas Klaipeda Maçının Biletleri Satışa Çıktı

(27.01.2015) Neptunas Klaipeda Maçının Biletleri Satışa Çıktı

27.01.2015  -  Neptunas Klaipeda Maçının Biletleri Satışa Çıktı Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(22.01.2015) Scottie Reynolds Beşiktaş İntegral Forex’te

(22.01.2015) Scottie Reynolds Beşiktaş İntegral Forex’te

22.01.2015  - Scottie Reynolds Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, ABD’li

Devamı -»
( 21.01.2015) Neptunas Klaipeda:62 Beşiktaş İntegral Forex:69

( 21.01.2015) Neptunas Klaipeda:62 Beşiktaş İntegral Forex:69

21.01.2015 BASKETBOL Neptunas Klaipeda:62 Beşiktaş İntegral Forex:69 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(20.01.2015) GÜNCEL HABERLER Beşiktaş e-Spor Takımı Kuruldu

(20.01.2015) GÜNCEL HABERLER Beşiktaş e-Spor Takımı Kuruldu

20.01.2015 - GÜNCEL HABERLER Beşiktaş e-Spor Takımı Kuruldu Kulübümüz, Türkiye’de bir ilke imza atarak

Devamı -»
(19.01.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Litvanya’ya Gitti

(19.01.2015) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Litvanya’ya Gitti

19.01.2015 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Litvanya’ya Gitti Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(Oca 18, 2015) Ankara’da TBL All-Star Şöleni Yaşandı

(Oca 18, 2015) Ankara’da TBL All-Star Şöleni Yaşandı

Oca 18, 2015 - Ankara’da TBL All-Star Şöleni Yaşandı TBL All-Star 2015’de Avrupa Karması, Ankara Spor

Devamı -»
(Oca 15, 2015) - 16-20 Ocak 2015 Tarihlerinde Oynanacak Müsabakaların Görevlileri

(Oca 15, 2015) - 16-20 Ocak 2015 Tarihlerinde Oynanacak Müsabakaların Görevlileri

(Oca 15, 2015) - 16-20 Ocak 2015 Tarihlerinde Oynanacak Müsabakaların Görevlileri TBF Merkez Hakem Kurulu,

Devamı -»
(15.01.2015) Kerem Tunçeri Ameliyat Oldu

(15.01.2015) Kerem Tunçeri Ameliyat Oldu

15.01.2015  -  Kerem Tunçeri Ameliyat Oldu Basketbolcumuz Kerem Tunçeri, ameliyat oldu. Acıbadem Fulya

Devamı -»
(13.01.2015) Paris-Levallois 93-83 Beşiktaş İntegral Forex (Avrupa Kupası İkinci Tur M Grubu Maç Sonucu)

(13.01.2015) Paris-Levallois 93-83 Beşiktaş İntegral Forex (Avrupa Kupası İkinci Tur M Grubu Maç Sonucu)

Paris-Levallois 93-83 Beşiktaş İntegral Forex (Avrupa Kupası İkinci Tur M Grubu Maç

Devamı -»
(13.01.2015) Potada Rakip Paris Levallois

(13.01.2015) Potada Rakip Paris Levallois

13.01.2015  - Potada Rakip Paris Levallois Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Eurocup M Grubu 2. maçında

Devamı -»
(07.01.2015) Genç Güreşçimizi Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz

(07.01.2015) Genç Güreşçimizi Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz

07.01.2015  -  KULÜP AÇIKLAMALARI Genç Güreşçimizi Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz Güreş

Devamı -»
(31.12.2014) Başkanımız Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı

(31.12.2014) Başkanımız Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı

31.12.2014  - GÜNCEL HABERLER  -  Başkanımız Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı Sevgili Beşiktaş Ailesi,

Devamı -»
(26.12.2014) Basketbolda Dev Maçlar Öncesi Yeniden Kombine Fırsatı

(26.12.2014) Basketbolda Dev Maçlar Öncesi Yeniden Kombine Fırsatı

26.12.2014  -  BASKETBOL Basketbolda Dev Maçlar Öncesi Yeniden Kombine Fırsatı Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(20 Aralık) Banvit: 80 - Beşiktaş İntegral Forex: 81 (Maç Sonucu / TBL)

(20 Aralık) Banvit: 80 - Beşiktaş İntegral Forex: 81 (Maç Sonucu / TBL)

Banvit: 80 - Beşiktaş İntegral Forex: 81 (Maç Sonucu /

Devamı -»
Khimki Moscow: 82 - Beşiktaş İntegral Forex: 78 (Maç Sonucu / Euro Cup)

Khimki Moscow: 82 - Beşiktaş İntegral Forex: 78 (Maç Sonucu / Euro Cup)

Khimki Moscow: 82 - Beşiktaş İntegral Forex: 78 (Maç Sonucu / Euro

Devamı -»
(03.12.2014) - Ahmet Kandemir: “Maçın sonucu grubun liderini belirleyecek”

(03.12.2014) - Ahmet Kandemir: “Maçın sonucu grubun liderini belirleyecek”

03.12.2014 - Ahmet Kandemir: “Maçın sonucu grubun liderini belirleyecek”Baş Antrenörümüz Ahmet Kandemir,

Devamı -»
(03.12.2014) - Potada Rakip Khimki Moscow

(03.12.2014) - Potada Rakip Khimki Moscow

03.12.2014 - Potada Rakip Khimki MoscowBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, Eurocup D Grubu 8. maçında

Devamı -»
03.12.2014 - Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun

03.12.2014 - Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun

03.12.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARIDünya Engelliler Günü Kutlu OlsunEngelli sporculara verdiği destekle Türk

Devamı -»
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarız.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarız.

Engelli sporcularımızın ve tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü

Devamı -»
(02.12.2014) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Hakan Özköse: ‘İki büyük aşk; Beşiktaş ve basketbol’

(02.12.2014) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Hakan Özköse: ‘İki büyük aşk; Beşiktaş ve basketbol’

02.12.2014 - BEŞİKTAŞ DERGİSİHakan Özköse: ‘İki büyük aşk; Beşiktaş ve basketbol’Basketbol

Devamı -»
(02.12.2014) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

(02.12.2014) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

02.12.2014 - BEŞİKTAŞ DERGİSİBaşkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki

Devamı -»
(02.12.2014) - Potada Rakip Khimki Moscow

(02.12.2014) - Potada Rakip Khimki Moscow

02.12.2014 - Potada Rakip Khimki MoscowBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, Eurocup D Grubu 8. maçında

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex: 80 - İstanbul Büyükşehir Belediye : 66 (Maç Sonucu / TBL)

Beşiktaş İntegral Forex: 80 - İstanbul Büyükşehir Belediye : 66 (Maç Sonucu / TBL)

Beşiktaş İntegral Forex: 80 - İstanbul Büyükşehir Belediye : 66 (Maç Sonucu /

Devamı -»
(26.11.2014) - Beşiktaş İntegral Forex:87 Zenit St. Petersburg:73

(26.11.2014) - Beşiktaş İntegral Forex:87 Zenit St. Petersburg:73

26.11.2014 BASKETBOL Beşiktaş İntegral Forex:87 Zenit St. Petersburg:73 Beşiktaş

Devamı -»
23.11.2014 - Galatasaray LH:100 Beşiktaş İntegral Forex:94

23.11.2014 - Galatasaray LH:100 Beşiktaş İntegral Forex:94

23.11.2014 BASKETBOL Galatasaray LH:100 Beşiktaş İntegral Forex:94 Beşiktaş İntegral

Devamı -»
(26.11.2014) - Kerem Tunçeri’nin Sağlık Durumu

(26.11.2014) - Kerem Tunçeri’nin Sağlık Durumu

26.11.2014 - Kerem Tunçeri’nin Sağlık DurumuBaşarılı basketbolcumuz Kerem Tunçeri, Zenit St. Petersburg

Devamı -»
(19.11.2014) - Ahmet Kandemir: ‘Kazandığımız için mutluyuz’

(19.11.2014) - Ahmet Kandemir: ‘Kazandığımız için mutluyuz’

19.11.2014 - Ahmet Kandemir: ‘Kazandığımız için mutluyuz’Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Union

Devamı -»
(19.11.2014) - Union Olimpija:57 Beşiktaş İntegral Forex:80

(19.11.2014) - Union Olimpija:57 Beşiktaş İntegral Forex:80

19.11.2014 BASKETBOL Union Olimpija:57 Beşiktaş İntegral Forex:80 Beşiktaş İntegral

Devamı -»
(18.11.2014) - Chris Lofton: ‘Daha iyi bir takım olacağız’

(18.11.2014) - Chris Lofton: ‘Daha iyi bir takım olacağız’

18.11.2014 - Chris Lofton: ‘Daha iyi bir takım olacağız’Pınar Karşıyaka maçında kaydettiği son saniye

Devamı -»
(18.11.2014) - Potada Rakibimiz Union Olimpija

(18.11.2014) - Potada Rakibimiz Union Olimpija

18.11.2014 - Potada Rakibimiz Union OlimpijaBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup D Grubu 6. maçında

Devamı -»
(13.11.2014) -John Holland’ın Sağlık Durumu

(13.11.2014) -John Holland’ın Sağlık Durumu

13.11.2014 - John Holland’ın Sağlık DurumuBasketbolcumuz John Holland’ın sağ ayak bileğinde yumuşak

Devamı -»
Szolnoki Olaj: 70 BEŞİKTAŞ İntegral Forex: 73 Eurocup Maç Sonucu

Szolnoki Olaj: 70 BEŞİKTAŞ İntegral Forex: 73 Eurocup Maç Sonucu

Szolnoki Olaj: 70BEŞİKTAŞ İntegral Forex: 73Eurocup Maç

Devamı -»
(10.11.2014) -Macaristan'da İlk Antrenman

(10.11.2014) -Macaristan'da İlk Antrenman

10.11.2014 - Macaristan'da İlk AntrenmanBeşiktaş İntegral Forex Takımımız, akşam yaptığı antrenmanla

Devamı -»
Beşiktaş Integral Forex: 68 - Trabzonspor Medical Park: 58

Beşiktaş Integral Forex: 68 - Trabzonspor Medical Park: 58

Beşiktaş Integral Forex: 68 - Trabzonspor Medical Park: 58

Devamı -»
TBL 4.hafta maçında Trabzonspor Medical Park ile karşılaşacak.

TBL 4.hafta maçında Trabzonspor Medical Park ile karşılaşacak.

TBL 4.hafta maçında Trabzonspor Medical Park ile karşılaşacak.Karşılaşma, 1 Kasım Cumartesi saat

Devamı -»
Beşiktaş : 55 - Abdullah Gül Üniversitesi : 72 (Maç Sonucu / Türkiye Kupası)

Beşiktaş : 55 - Abdullah Gül Üniversitesi : 72 (Maç Sonucu / Türkiye Kupası)

Beşiktaş : 55 - Abdullah Gül Üniversitesi : 72 (Maç Sonucu / Türkiye Kupası) Takımımız bu sonuçla

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex : 76 - Türk Telekom : 59 (Maç Sonucu / TBL)

Beşiktaş İntegral Forex : 76 - Türk Telekom : 59 (Maç Sonucu / TBL)

Beşiktaş İntegral Forex : 76 - Türk Telekom : 59 (Maç Sonucu /

Devamı -»
Beşiktaş maçında bir baba görme engelli oğluna maçı anlatıyor. Beşiktaşı yaşamak için görmesine gerek yok. Hissediyor..

Beşiktaş maçında bir baba görme engelli oğluna maçı anlatıyor. Beşiktaşı yaşamak için görmesine gerek yok. Hissediyor..

Beşiktaş maçında bir baba görme engelli oğluna maçı anlatıyor. Beşiktaşı yaşamak için görmesine

Devamı -»
Maalesef Begum Dalgalar 'in babasini Bebek'te bir valenin trafik terorune kurban verdik. Allah Ragmet eylesin....

Maalesef Begum Dalgalar 'in babasini Bebek'te bir valenin trafik terorune kurban verdik. Allah Ragmet eylesin....

Maalesef Begum Dalgalar 'in babasini Bebek'te bir valenin trafik terorune kurban verdik. Allah Ragmet

Devamı -»
Darüşşafaka 74-71 Beşiktaş

Darüşşafaka 74-71 Beşiktaş

İlk macımız,kötü başladık.Maç sonucuDarüşşafaka 74-71

Devamı -»
(Eki 08, 2014) - 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri ve Basın Toplantısı Finali İle İlgili Açıklama

(Eki 08, 2014) - 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri ve Basın Toplantısı Finali İle İlgili Açıklama

Eki 08, 2014 - 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası Biletleri ve Basın Toplantısı Finali İle İlgili

Devamı -»
(Eki 07, 2014) - Efsaneler Yükseliyor: Türkiye Basketbol Ligi Yeni Marka Görünümü İle Yeni Sezona Hazır

(Eki 07, 2014) - Efsaneler Yükseliyor: Türkiye Basketbol Ligi Yeni Marka Görünümü İle Yeni Sezona Hazır

Eki 07, 2014 - Efsaneler Yükseliyor: Türkiye Basketbol Ligi Yeni Marka Görünümü İle Yeni Sezona HazırTBF,

Devamı -»
(05.10.2014) - Darüşşafaka Doğuş:80 Beşiktaş İntegral Forex:53

(05.10.2014) - Darüşşafaka Doğuş:80 Beşiktaş İntegral Forex:53

05.10.2014 - Darüşşafaka Doğuş:80 Beşiktaş İntegral Forex:53Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, TBF

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Kupasında, B grubundaki son maçında Anadolu Efes'e 82-67 mağlup oldu ve kupaya veda etti

Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Kupasında, B grubundaki son maçında Anadolu Efes'e 82-67 mağlup oldu ve kupaya veda etti

Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Türkiye Kupasında, B grubundaki son maçında Anadolu Efes'e 82-67

Devamı -»
Kurban Bayramımız Kutlu Olsun

Kurban Bayramımız Kutlu Olsun

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı,

Devamı -»
(01.10.2014) - Hilton Armstrong: “Hazırlık sürecini çok verimli kullanıyoruz”

(01.10.2014) - Hilton Armstrong: “Hazırlık sürecini çok verimli kullanıyoruz”

01.10.2014 - Hilton Armstrong: “Hazırlık sürecini çok verimli kullanıyoruz”Basketbolcumuz Hilton

Devamı -»
Takımımızın bulunduğu D grubunda maç programı

Takımımızın bulunduğu D grubunda maç programı

Takımımızın bulunduğu D grubunda maç programı şu şekilde oluştu;1.Hafta – 15 Ekim Çarşamba 201420:00

Devamı -»
Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası B Grubu maçları

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası B Grubu maçları

5-6-7 Ekim arasında Kayseri'de oynayacağımız Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası B Grubu maçları, A Spor

Devamı -»
(23.09.2014) - KULÜP AÇIKLAMALARI - Merhum Onursal Başkanımız Süleyman Seba için Mevlid Okutulacak

(23.09.2014) - KULÜP AÇIKLAMALARI - Merhum Onursal Başkanımız Süleyman Seba için Mevlid Okutulacak

23.09.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARIMerhum Onursal Başkanımız Süleyman Seba için Mevlid OkutulacakOnursal

Devamı -»
(12.09.2014) - KULÜP AÇIKLAMALARI -Tüzük Tadili İle İlgili Genel Kurul Üyelerimizin Öneri ve İsteklerini Bekliyoruz

(12.09.2014) - KULÜP AÇIKLAMALARI -Tüzük Tadili İle İlgili Genel Kurul Üyelerimizin Öneri ve İsteklerini Bekliyoruz

12.09.2014 - Tüzük Tadili İle İlgili Genel Kurul Üyelerimizin Öneri ve İsteklerini BekliyoruzMayıs ayında

Devamı -»
(11.09.2014) Basketbol Kombine Kartlarının Dağıtımına Başlanıyor

(11.09.2014) Basketbol Kombine Kartlarının Dağıtımına Başlanıyor

11.09.2014 - Basketbol Kombine Kartlarının Dağıtımına BaşlanıyorBasketbol Kombine Kartlarımızın

Devamı -»
(26.08.2014) BASKETBOL KOMBİNE KARTLARI 28 AĞUSTOS’TA SATIŞTA!

(26.08.2014) BASKETBOL KOMBİNE KARTLARI 28 AĞUSTOS’TA SATIŞTA!

26.08.2014 - BASKETBOL KOMBİNE KARTLARI 28 AĞUSTOS’TA SATIŞTA! Beşiktaş İntegral Arena 2014-15 sezonu

Devamı -»
(20.08.2014) Patrick Miller ve Tyler Stone'dan BJK TV'ye Açıklamalar

(20.08.2014) Patrick Miller ve Tyler Stone'dan BJK TV'ye Açıklamalar

20.08.2014 - Patrick Miller ve Tyler Stone'dan BJK TV'ye Açıklamalar Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(14.08.2014) Takımımız Kondisyon Çalıştı

(14.08.2014) Takımımız Kondisyon Çalıştı

14.08.2014 - Takımımız Kondisyon Çalıştı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, yeni sezon

Devamı -»
(14.08.2014) Fikret Orman: 'Süleyman Seba, Beşiktaş'ın Makus Talihini Değiştirdi'

(14.08.2014) Fikret Orman: 'Süleyman Seba, Beşiktaş'ın Makus Talihini Değiştirdi'

14.08.2014  - Fikret Orman: 'Süleyman Seba, Beşiktaş'ın Makus Talihini Değiştirdi' Başkanımız Fikret

Devamı -»
(12.08.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Shuttle Run Testinden Geçti

(12.08.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Shuttle Run Testinden Geçti

12.08.2014 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Shuttle Run Testinden Geçti Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(13.08.2014) ACIMIZ BÜYÜK! ONURSAL BAŞKANIMIZ SÜLEYMAN SEBA'YI KAYBETTİK

(13.08.2014) ACIMIZ BÜYÜK! ONURSAL BAŞKANIMIZ SÜLEYMAN SEBA'YI KAYBETTİK

13.08.2014 - ACIMIZ BÜYÜK! ONURSAL BAŞKANIMIZ SÜLEYMAN SEBA'YI KAYBETTİK Beşiktaşımızın tarihine

Devamı -»
(12.08.2014) Divan Kurulu Toplantısı Cumartesi Günü Yapılacak

(12.08.2014) Divan Kurulu Toplantısı Cumartesi Günü Yapılacak

12.08.2014 KULÜP AÇIKLAMALARI Divan Kurulu Toplantısı Cumartesi Günü Yapılacak Divan Kurulu'nun 2014

Devamı -»
(11.08.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Sezonu Açtı

(11.08.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Sezonu Açtı

11.08.2014 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Sezonu Açtı Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, bu

Devamı -»
(11.08.2014) Beşiktaş İntegral Forex Sezonu Açıyor

(11.08.2014) Beşiktaş İntegral Forex Sezonu Açıyor

11.08.2014 - Beşiktaş İntegral Forex Sezonu Açıyor Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, 2014-2015 sezonu

Devamı -»
(06.08.2014) Hilton Armstrong Beşiktaş'ta

(06.08.2014) Hilton Armstrong Beşiktaş'ta

06.08.2014 - Hilton Armstrong Beşiktaş'ta Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Hilton Armstrong'u kadrosuna

Devamı -»
(06.08.2014) Murat Hazinedar, Başkanımız Fikret Orman'ı Ziyaret Etti

(06.08.2014) Murat Hazinedar, Başkanımız Fikret Orman'ı Ziyaret Etti

06.08.2014 - Murat Hazinedar, Başkanımız Fikret Orman'ı Ziyaret Etti Beşiktaş Belediye Başkanı Av.Murat

Devamı -»
(05.08.2014) Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti

(05.08.2014) Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti

05.08.2014 - Basketbolcularımız Sağlık Kontrolünden Geçti Beşiktaş İntegral Forex Takımımız'ın

Devamı -»
(28.07.2014) Başkanımızdan Bayram Mesajı

(28.07.2014) Başkanımızdan Bayram Mesajı

28.07.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Başkanımızdan Bayram Mesajı Başkanımız Fikret Orman, yayınladığı

Devamı -»
İyi Bayramlar

İyi Bayramlar

Ramazan Bayramınızı Kutlar, Sağlık, Mutluluk Ve Esenlikler Dileriz. BEŞİKTAŞ BASKETBOL

Devamı -»
(24.07.2014) Cem Coşkun Beşiktaş İntegral Forex'te

(24.07.2014) Cem Coşkun Beşiktaş İntegral Forex'te

24.07.2014 - Cem Coşkun Beşiktaş İntegral Forex'te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Cem Coşkun'u

Devamı -»
(21.07.2014) Hakan Özköse'den Tebrik Mesajı

(21.07.2014) Hakan Özköse'den Tebrik Mesajı

21.07.2014 - Hakan Özköse'den Tebrik Mesajı Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
(21.07.2014) Avrupa Şampiyonu olan Ümit Milli Basketbol Takımımız'ı tebrik ederiz.

(21.07.2014) Avrupa Şampiyonu olan Ümit Milli Basketbol Takımımız'ı tebrik ederiz.

21.07.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Tebrik Mesajı Avrupa Şampiyonu olan Ümit Milli Basketbol Takımımız'ı

Devamı -»
(19.07.2014) Kerem Tunçeri Beşiktaş İntegral Forex’te

(19.07.2014) Kerem Tunçeri Beşiktaş İntegral Forex’te

19.07.2014 - Kerem Tunçeri Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Kerem

Devamı -»
(17.07.2014) Doğan Şenli Beşiktaş İntegral Forex’te

(17.07.2014) Doğan Şenli Beşiktaş İntegral Forex’te

17.07.2014 - Doğan Şenli Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Doğan Şenli

Devamı -»
(13.07.2014) Hakan Özköse'den Açıklamalar

(13.07.2014) Hakan Özköse'den Açıklamalar

13.07.2014 - Hakan Özköse'den Açıklamalar Basketbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
(09.07.2014) Tyler Stone Beşiktaş İntegral Forex'te

(09.07.2014) Tyler Stone Beşiktaş İntegral Forex'te

09.07.2014 - Tyler Stone Beşiktaş İntegral Forex'te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, ABD'li

Devamı -»
(08.07.2014) Patrick Miller Beşiktaş İntegral Forex’te

(08.07.2014) Patrick Miller Beşiktaş İntegral Forex’te

08.07.2014 - Patrick Miller Beşiktaş İntegral Forex’te Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, ABD’li

Devamı -»
(01.07.2014) Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Yeniden Belirlendi

(01.07.2014) Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Yeniden Belirlendi

01.07.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Yönetim Kurulumuzda Görev Dağılımı Yeniden Belirlendi Fikret Orman

Devamı -»
(01.07.2014) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

(01.07.2014) BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.07.2014 - BEŞİKTAŞ DERGİSİ Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
(26.06.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Eurocup’ta

(26.06.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Eurocup’ta

26.06.2014 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Eurocup’ta Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(23.06.2014) Engin Atsür, Caner Erdeniz ve Jajuan Johnson Beşiktaş’ta

(23.06.2014) Engin Atsür, Caner Erdeniz ve Jajuan Johnson Beşiktaş’ta

23.06.2014 - Engin Atsür, Caner Erdeniz ve Jajuan Johnson Beşiktaş’ta Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(13.06.2014) Beşiktaş'ın Şeref'i, Şeref Bey'i Andık

(13.06.2014) Beşiktaş'ın Şeref'i, Şeref Bey'i Andık

13.06.2014 - GÜNCEL HABERLER Beşiktaş'ın Şeref'i, Şeref Bey'i Andık Başkanımız Fikret Orman'ın da

Devamı -»
(12.06.2014) Kartal Yuvası Bayii Toplantısı Sona Erdi

(12.06.2014) Kartal Yuvası Bayii Toplantısı Sona Erdi

12.06.2014 - GÜNCEL HABERLER Kartal Yuvası Bayii Toplantısı Sona Erdi Kartal Yuvası 2014-2015 sonbahar-kış

Devamı -»
(05.06.2014) Başkanımızdan Selami Altınok'a Ziyaret

(05.06.2014) Başkanımızdan Selami Altınok'a Ziyaret

05.06.2014 - Başkanımızdan Selami Altınok'a Ziyaret Başkanımız Fikret Orman, İstanbul Emniyet Müdürü

Devamı -»
(05.06.2014) Beşiktaş Üniversitesi'nin Kurulması için Komite Oluşturuldu

(05.06.2014) Beşiktaş Üniversitesi'nin Kurulması için Komite Oluşturuldu

05.06.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Beşiktaş Üniversitesi'nin Kurulması için Komite Oluşturuldu Beşiktaş

Devamı -»
(03.06.2014) Hakan Özköse’den Basketbol Şubemizdeki Değişimle İlgili Değerlendirme

(03.06.2014) Hakan Özköse’den Basketbol Şubemizdeki Değişimle İlgili Değerlendirme

03.06.2014 - Hakan Özköse’den Basketbol Şubemizdeki Değişimle İlgili Değerlendirme Basketbol Şubemizden

Devamı -»
(03.06.2014) Basketbol Genel Direktörümüz Yiğiter Uluğ'u Tanıyalım

(03.06.2014) Basketbol Genel Direktörümüz Yiğiter Uluğ'u Tanıyalım

03.06.2014 - Basketbol Genel Direktörümüz Yiğiter Uluğ'u Tanıyalım Basketbol Genel Direktörümüz

Devamı -»
(03.06.2014) Yiğiter Uluğ Basketbol Genel Direktörlüğü Görevine Getirildi

(03.06.2014) Yiğiter Uluğ Basketbol Genel Direktörlüğü Görevine Getirildi

03.06.2014 - Yiğiter Uluğ Basketbol Genel Direktörlüğü Görevine Getirildi Basketbol Genel Direktörlüğü

Devamı -»
(02.06.2014) Başkanımız Fikret Orman, Ntvspor’un Konuğu Oldu

(02.06.2014) Başkanımız Fikret Orman, Ntvspor’un Konuğu Oldu

02.06.2014 - GÜNCEL HABERLER Başkanımız Fikret Orman, Ntvspor’un Konuğu Oldu Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
(01.06.2014) Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

(01.06.2014) Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı

01.06.2014 - GÜNCEL HABERLER Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
(29.05.2014) Ali Çoban Vefat Etti

(29.05.2014) Ali Çoban Vefat Etti

29.05.2014 - Ali Çoban Vefat Etti Bir dönem Beşiktaşımız'da forma giyen, milli takım eski

Devamı -»
(28.05.2014) İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi Öğrencilerin Sorularını Yanıtladı

(28.05.2014) İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi Öğrencilerin Sorularını Yanıtladı

28.05.2014 - İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi Öğrencilerin Sorularını Yanıtladı İkinci Başkan ve

Devamı -»
(27.05.2014) İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi Panele Katılacak

(27.05.2014) İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi Panele Katılacak

27.05.2014 - İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi Panele Katılacak İkinci Başkan ve İcra Kurulu

Devamı -»
(26.05.2014) Kulübümüzden Açıklama

(26.05.2014) Kulübümüzden Açıklama

26.05.2014 - Kulübümüzden Açıklama BJK Kartal Yuvası Beşiktaş mağazasında tarafımızca yapılan

Devamı -»
(25.05.2014) GÜNCEL HABERLER Bosna Hersek'teki Sel Mağdurlarına Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi Yardım Eli Uzattı

(25.05.2014) GÜNCEL HABERLER Bosna Hersek'teki Sel Mağdurlarına Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi Yardım Eli Uzattı

25.05.2014 - GÜNCEL HABERLER Bosna Hersek'teki Sel Mağdurlarına Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi Yardım

Devamı -»
(24.05.2014) GÜNCEL HABERLER Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

(24.05.2014) GÜNCEL HABERLER Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

24.05.2014 - GÜNCEL HABERLER Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı Derneğimizin

Devamı -»
(24.05.2014) GÜNCEL HABERLER Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

(24.05.2014) GÜNCEL HABERLER Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

24.05.2014 - GÜNCEL HABERLER Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı Yapıldı Derneğimizin

Devamı -»
(23.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Başkanımız Fikret Orman'dan Açıklama

(23.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Başkanımız Fikret Orman'dan Açıklama

23.05.2014 KULÜP AÇIKLAMALARI Başkanımız Fikret Orman'dan Açıklama Başkanımız Fikret Orman, Posta ve

Devamı -»
(May 21, 2014) - “Bir Türk Spor Adamı Olarak Önemli Bir Sorumluluğum Var”

(May 21, 2014) - “Bir Türk Spor Adamı Olarak Önemli Bir Sorumluluğum Var”

May 21, 2014 - “Bir Türk Spor Adamı Olarak Önemli Bir Sorumluluğum Var” FIBA Avrupa Genel Kurulu’nda

Devamı -»
(May 20, 2014) - BBL Play-Off Yarı Final Fikstürü

(May 20, 2014) - BBL Play-Off Yarı Final Fikstürü

May 20, 2014 - BBL Play-Off Yarı Final Fikstürü Beko Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final turunun fikstürü

Devamı -»
(20.05.2014) 24 Mayıs’ta Akatlar’da Yapılacak Genel Kurul Toplantıları İçin Servis Hizmeti Verilecek

(20.05.2014) 24 Mayıs’ta Akatlar’da Yapılacak Genel Kurul Toplantıları İçin Servis Hizmeti Verilecek

20.05.2014 - 24 Mayıs’ta Akatlar’da Yapılacak Genel Kurul Toplantıları İçin Servis Hizmeti Verilecek

Devamı -»
(20.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında Duyuru

(20.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında Duyuru

20.05.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında Duyuru Beşiktaş

Devamı -»
(20.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Duyuru

(20.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Duyuru

20.05.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Devamı -»
(19.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Başsağlığı Mesajı

(19.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Başsağlığı Mesajı

19.05.2014 KULÜP AÇIKLAMALARI Başsağlığı Mesajı Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali

Devamı -»
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun..

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(19.05.2014) Başkanımızdan 19 Mayıs Kutlaması

(19.05.2014) Başkanımızdan 19 Mayıs Kutlaması

19.05.2014 - Başkanımızdan 19 Mayıs Kutlaması Başkanımız Fikret Orman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,

Devamı -»
(17.05.2014) Beşiktaş İntegral Forex:64 Galatasaray LH:66

(17.05.2014) Beşiktaş İntegral Forex:64 Galatasaray LH:66

17.05.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:64 Galatasaray LH:66 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL

Devamı -»
(May 14, 2014) - TBF Başkanı Turgay Demirel'den Başsağlığı Mesajı

(May 14, 2014) - TBF Başkanı Turgay Demirel'den Başsağlığı Mesajı

May 14, 2014 - TBF Başkanı Turgay Demirel'den Başsağlığı Mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı

Devamı -»
(May 14, 2014) Ertelenen Maçların Yeni Tarihleri

(May 14, 2014) Ertelenen Maçların Yeni Tarihleri

May 14, 2014 - Ertelenen Maçların Yeni Tarihleri Milli yas nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihleri

Devamı -»
(14.05.2014) Galatasaray LH Maçı 17 Mayıs Cumartesi Günü Oynanacak

(14.05.2014) Galatasaray LH Maçı 17 Mayıs Cumartesi Günü Oynanacak

14.05.2014 - Galatasaray LH Maçı 17 Mayıs Cumartesi Günü Oynanacak Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(14.05.2014) Basketbolcularımız Saygı Duruşunda Bulundu

(14.05.2014) Basketbolcularımız Saygı Duruşunda Bulundu

14.05.2014 - Basketbolcularımız Saygı Duruşunda Bulundu Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Soma’da

Devamı -»
(May 14, 2014) Basketbol Müsabakaları Ertelendi

(May 14, 2014) Basketbol Müsabakaları Ertelendi

May 14, 2014 - Basketbol Müsabakaları Ertelendi Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesindeki basketbol

Devamı -»
(14.05.2014) Galatasaray Liv Hospital Maçı Ertelendi

(14.05.2014) Galatasaray Liv Hospital Maçı Ertelendi

14.05.2014 - Galatasaray Liv Hospital Maçı Ertelendi Beşiktaş İntegral Forex Takımımız’ın Galatasaray

Devamı -»
(14.05.2014) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

(14.05.2014) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

14.05.2014 - Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı Derneğimizin Yıllık Olağan

Devamı -»
(14.05.2014) Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

(14.05.2014) Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

14.05.2014 - Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Devamı -»
13.05.2014 - SOMA

13.05.2014 - SOMA

13.05.2014 - SOMA Manisa/Soma'da meydana gelen maden faciasında vefat eden işçilerimize Allah' tan Rahmet,

Devamı -»
(13.05.2014) Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağolsun

(13.05.2014) Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağolsun

13.05.2014 - Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağolsun Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasında

Devamı -»
(May 13, 2014) - Erceg Başladı, Lofton Bitirdi: 70-72

(May 13, 2014) - Erceg Başladı, Lofton Bitirdi: 70-72

May 13, 2014 - Erceg Başladı, Lofton Bitirdi: 70-72 play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Liv

Devamı -»
(13.05.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(13.05.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

13.05.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir,

Devamı -»
(13.05.2014) Galatasaray Liv Hospital:70 Beşiktaş İntegral Forex:72

(13.05.2014) Galatasaray Liv Hospital:70 Beşiktaş İntegral Forex:72

13.05.2014 - Galatasaray Liv Hospital:70 Beşiktaş İntegral Forex:72 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(May 12, 2014) -

(May 12, 2014) - "Beşiktaş'ın Şampiyonluğu Sürpriz Olmaz"

May 12, 2014 - "Beşiktaş'ın Şampiyonluğu Sürpriz Olmaz" Beşiktaş Kulübü Basketbol Genel Direktörü

Devamı -»
(11.05.2014) Başkanımızdan Anneler Günü Mesajı

(11.05.2014) Başkanımızdan Anneler Günü Mesajı

11.05.2014 - Başkanımızdan Anneler Günü Mesajı Başkanımız Fikret Orman, tüm annelerimizin “Anneler

Devamı -»
(11.05.2014) Beşiktaş Basketbol Derneği.

(11.05.2014) Beşiktaş Basketbol Derneği.

11.05.2014 - Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
(10.05.2014) Basketbolcularımıza Milli Davet

(10.05.2014) Basketbolcularımıza Milli Davet

10.05.2014 - Basketbolcularımıza Milli Davet Basketbolcularımız Kartal Özmızrak ve Doğukan Şanlı Ümit

Devamı -»
(May 09, 2014) - BBL Play-Off Çeyrek Finalde Maç Saatleri Belli Oldu

(May 09, 2014) - BBL Play-Off Çeyrek Finalde Maç Saatleri Belli Oldu

May 09, 2014 - BBL Play-Off Çeyrek Finalde Maç Saatleri Belli Oldu Beko Basketbol Ligi Play-Off çeyrek

Devamı -»
(08.05.2014) Beko Basketbol Ligi Play-Off Basın Toplantısı Yapıldı

(08.05.2014) Beko Basketbol Ligi Play-Off Basın Toplantısı Yapıldı

08.05.2014 - Beko Basketbol Ligi Play-Off Basın Toplantısı Yapıldı Beko Basketbol Ligi Play-Off maçları

Devamı -»
(08.05.2014) Basketbolda Çeyrek Final Programı Belli Oldu

(08.05.2014) Basketbolda Çeyrek Final Programı Belli Oldu

08.05.2014 - Basketbolda Çeyrek Final Programı Belli Oldu Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Play-Off

Devamı -»
(May 07, 2014) Beko Basketbol Ligi’nde Play-Off Zamanı

(May 07, 2014) Beko Basketbol Ligi’nde Play-Off Zamanı

May 07, 2014 - Beko Basketbol Ligi’nde Play-Off Zamanı Beko Basketbol Ligi Play-Off’u çeyrek final

Devamı -»
(May 07, 2014) Banvit de Yenilir! 73-60

(May 07, 2014) Banvit de Yenilir! 73-60

Banvit de Yenilir! 73-60 May 07, 2014 BBL normal sezonun son haftasında Beşiktaş İntergal Forex, lider

Devamı -»
(07.05.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(07.05.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

07.05.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Banvit

Devamı -»
(07.05.2014) Çeyrek Finalde Rakibimiz Galatasaray Liv Hospital

(07.05.2014) Çeyrek Finalde Rakibimiz Galatasaray Liv Hospital

07.05.2014 - Çeyrek Finalde Rakibimiz Galatasaray Liv Hospital Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Play-Off

Devamı -»
(07.05.2014) Beşiktaş İntegral Forex:73 Banvit:60

(07.05.2014) Beşiktaş İntegral Forex:73 Banvit:60

07.05.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:73 Banvit:60 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin son

Devamı -»
(07.05.2014) Beşiktaş Basketbol Tişörtleri Satışa Çıktı

(07.05.2014) Beşiktaş Basketbol Tişörtleri Satışa Çıktı

07.05.2014 - Beşiktaş Basketbol Tişörtleri Satışa Çıktı Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan,

Devamı -»
(06.05.2014) Potada Normal Sezon Sona Eriyor

(06.05.2014) Potada Normal Sezon Sona Eriyor

06.05.2014 - Potada Normal Sezon Sona Eriyor Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’de normal sezonun son

Devamı -»
(05.05.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Barbekü Yaptı

(05.05.2014) Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Barbekü Yaptı

05.05.2014 - Beşiktaş İntegral Forex Takımımız Barbekü Yaptı Basketbolcularımız, bugün antrenman

Devamı -»
(05.05.2014) Normal Sezonu Galibiyetle Tamamlamak İstiyoruz

(05.05.2014) Normal Sezonu Galibiyetle Tamamlamak İstiyoruz

05.05.2014 - Normal Sezonu Galibiyetle Tamamlamak İstiyoruz Baş Antrenörümüz Ahmet Kandemir, Banvit

Devamı -»
(05.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

(05.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

05.05.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

Devamı -»
(05.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

(05.05.2014) KULÜP AÇIKLAMALARI Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı İlanı

05.05.2014 - KULÜP AÇIKLAMALARI Tüzük Tadili İle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

Devamı -»
(01.05.2014) Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

(01.05.2014) Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.05.2014 Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
(01.05.2014) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

(01.05.2014) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

01.05.2014 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun 111 yıllık şerefli mazimizde her daim halkın

Devamı -»
(30.04.2014) Beşiktaşlı’nın “Arama” Sayfası da Siyah Beyaz Olur!

(30.04.2014) Beşiktaşlı’nın “Arama” Sayfası da Siyah Beyaz Olur!

30.04.2014 Beşiktaşlı’nın “Arama” Sayfası da Siyah Beyaz Olur! Kulübümüzün resmi arama ortağı

Devamı -»
(29.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(29.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

29.04.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Türk

Devamı -»
(29.04.2014) Türk Telekom:67 Beşiktaş İntegral Forex:84

(29.04.2014) Türk Telekom:67 Beşiktaş İntegral Forex:84

29.04.2014 - Türk Telekom:67 Beşiktaş İntegral Forex:84 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin

Devamı -»
(28.04.2014) Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı Ziyaret Etti

(28.04.2014) Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı Ziyaret Etti

28.04.2014 - Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı Ziyaret Etti Beşiktaş

Devamı -»
(27.04.2014) Vefat ve Başsağlığı

(27.04.2014) Vefat ve Başsağlığı

27.04.2014 - Vefat ve Başsağlığı Divan Kurulu Üyemiz Nurten Gözoğlu’nun annesi İnci Kılıç’ın

Devamı -»
(25.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:79 Tofaş:85

(25.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:79 Tofaş:85

25.04.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:79 Tofaş:85 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin 28.

Devamı -»
(24.04.2014) Başkanımız Fikret Orman’dan Açıklamalar

(24.04.2014) Başkanımız Fikret Orman’dan Açıklamalar

24.04.2014 - Başkanımız Fikret Orman’dan Açıklamalar Başkanımız Fikret Orman, Vodafone Arena inşaat

Devamı -»
(23.04.2014)) Tekerlekli Sandalyede Avrupa Kupası Heyecanı

(23.04.2014)) Tekerlekli Sandalyede Avrupa Kupası Heyecanı

23.04.2014 - Tekerlekli Sandalyede Avrupa Kupası Heyecanı Beşiktaş RMK Marine Takımımız, Andre Vergauwen

Devamı -»
(23.04.2014) Başkanımızdan 23 Nisan Mesajı

(23.04.2014) Başkanımızdan 23 Nisan Mesajı

23.04.2014 - Başkanımızdan 23 Nisan Mesajı Başkanımız Fikret Orman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Devamı -»
(21.04.2014) Sporcularımız Öğrencilerle Bir Araya Geldi

(21.04.2014) Sporcularımız Öğrencilerle Bir Araya Geldi

21.04.2014 - Sporcularımız Öğrencilerle Bir Araya Geldi Sporcularımız, Marmara Üniversitesi’nde

Devamı -»
(18.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(18.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

18.04.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Aliağa

Devamı -»
(18.04.2014) Aliağa Petkim:50 Beşiktaş İntegral Forex:91

(18.04.2014) Aliağa Petkim:50 Beşiktaş İntegral Forex:91

18.04.2014 - Aliağa Petkim:50 Beşiktaş İntegral Forex:91 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin

Devamı -»
(18.04.2014) Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski'den Ahmet Nur Çebi'ye Ziyaret

(18.04.2014) Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski'den Ahmet Nur Çebi'ye Ziyaret

18.04.2014 - Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski'den Ahmet Nur Çebi'ye Ziyaret Makedonya Büyükelçisi

Devamı -»
(16.04.2014) Hakkı Yeten’i Andık

(16.04.2014) Hakkı Yeten’i Andık

16.04.2014 - Hakkı Yeten’i Andık “Baba” Hakkı Yeten'i ölümünün 25. yıldönümünde kabri başında

Devamı -»
(15.04.2014) Üyelikleri Askıya Asılanlar Listesi

(15.04.2014) Üyelikleri Askıya Asılanlar Listesi

15.04.2014 KULÜP AÇIKLAMALARI Üyelikleri Askıya Asılanlar Listesi Kulübümüze üye olmak için başvuru

Devamı -»
(14.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex’ten Muhteşem Performans

(14.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex’ten Muhteşem Performans

14.04.2014 - Beşiktaş İntegral Forex’ten Muhteşem Performans Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(14.04.2014) Hakkı Yeten'i Anıyoruz

(14.04.2014) Hakkı Yeten'i Anıyoruz

14.04.2014 - Hakkı Yeten'i Anıyoruz “Baba” Hakkı Yeten'i ölümünün 25. yıldönümünde 16 Nisan

Devamı -»
(12.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(12.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

12.04.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Royal

Devamı -»
(11.04.2014) Vefat ve Başsağlığı

(11.04.2014) Vefat ve Başsağlığı

11.04.2014 - Vefat ve Başsağlığı Eski futbolcumuz Rahmi Kaleci’nin vefat ettiğini üzüntüyle

Devamı -»
(12.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:94 Royal Halı Gaziantep:91

(12.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:94 Royal Halı Gaziantep:91

12.04.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:94 Royal Halı Gaziantep:91 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(09.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:58 Aydem Pamukkale Üniv.:51

(09.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:58 Aydem Pamukkale Üniv.:51

09.04.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:58 Aydem Pamukkale Üniv.:51 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(07.04.2014) Hakan Özköse’den Açıklamalar

(07.04.2014) Hakan Özköse’den Açıklamalar

07.04.2014 - Hakan Özköse’den Açıklamalar Basketbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
(07.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(07.04.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

07.04.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Anadolu

Devamı -»
(07.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:71 Anadolu Efes:57

(07.04.2014) Beşiktaş İntegral Forex:71 Anadolu Efes:57

07.04.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:71 Anadolu Efes:57 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin 25.

Devamı -»
(05.04.2014) Başkanımız Otizmli Çocuklarla Buluştu

(05.04.2014) Başkanımız Otizmli Çocuklarla Buluştu

05.04.2014 - Başkanımız Otizmli Çocuklarla Buluştu Başkanımız Fikret Orman, Kayserispor maçı öncesi

Devamı -»
(05.04.2014) Süleyman Seba 88 Yaşında

(05.04.2014) Süleyman Seba 88 Yaşında

05.04.2014 - Süleyman Seba 88 Yaşında Beşiktaşımıza büyük hizmetlerde bulunan, kulübümüzün tarihinde

Devamı -»
(02.04.2014) Basın Duyurusu

(02.04.2014) Basın Duyurusu

02.04.2014 - Basın Duyurusu Beşiktaş Sportif AŞ. Yönetim Kurulu tarafından Beşiktaş İletişim Komitesi

Devamı -»
(02.04.2014) Darüşşafaka Doğuş:70 Beşiktaş İntegral Forex:78

(02.04.2014) Darüşşafaka Doğuş:70 Beşiktaş İntegral Forex:78

02.04.2014 - Darüşşafaka Doğuş:70 Beşiktaş İntegral Forex:78 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(01.04.2014) Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

(01.04.2014) Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı

01.04.2014 - Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
(29.03.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(29.03.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

29.03.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Mersin

Devamı -»
(29.03.2014) Mersin Bş. Bld.:77 Beşiktaş İntegral Forex:87

(29.03.2014) Mersin Bş. Bld.:77 Beşiktaş İntegral Forex:87

29.03.2014 - Mersin Bş. Bld.:77 Beşiktaş İntegral Forex:87 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin

Devamı -»
(27.03.2014) BJK Basketbol Okulları Geliştirme Toplantısı Yapıldı

(27.03.2014) BJK Basketbol Okulları Geliştirme Toplantısı Yapıldı

27.03.2014 - BJK Basketbol Okulları Geliştirme Toplantısı Yapıldı BJK Basketbol Okulları Geliştirme

Devamı -»
(26.03.2014) Beşiktaş İntegral Forex:72 Darüşşafaka Doğuş:72

(26.03.2014) Beşiktaş İntegral Forex:72 Darüşşafaka Doğuş:72

26.03.2014 - Beşiktaş İntegral Forex:72 Darüşşafaka Doğuş:72 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(25.03.2014) Kulübümüz ile Beşiktaş Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

(25.03.2014) Kulübümüz ile Beşiktaş Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

25.03.2014  - Kulübümüz ile Beşiktaş Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı Başkanımız Fikret Orman

Devamı -»
(25.03.2014) İmza Töreni Duyurusu

(25.03.2014) İmza Töreni Duyurusu

25.03.2014 - İmza Töreni Duyurusu Başkanımız Fikret Orman ile Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal,

Devamı -»
(24.03.2014) Muratcan Güler’in Sağlık Durumu

(24.03.2014) Muratcan Güler’in Sağlık Durumu

24.03.2014 - Muratcan Güler’in Sağlık Durumu Beşiktaş İntegral Forex Takımımız’ın Kaptanı Muratcan

Devamı -»
(24.03.2014) Genç Basketbolcularımızdan Açıklamalar

(24.03.2014) Genç Basketbolcularımızdan Açıklamalar

24.03.2014 - Genç Basketbolcularımızdan Açıklamalar Basketbolcularımız Doğukan Şanlı ve Kartal

Devamı -»
(24.03.2014) Başkanımız Fikret Orman, Üst Düzey Yöneticilere Beşiktaş'ı Anlattı:

(24.03.2014) Başkanımız Fikret Orman, Üst Düzey Yöneticilere Beşiktaş'ı Anlattı: "Tutkunun tanımı Beşiktaş'tır"

24.03.2014 Başkanımız Fikret Orman, Üst Düzey Yöneticilere Beşiktaş'ı Anlattı: "Tutkunun tanımı

Devamı -»
(24.03.2014) Başkanımız Fikret Orman, Global Şirketlerin CEO'larının Katılacağı Konferansta Konuşma Yapacak

(24.03.2014) Başkanımız Fikret Orman, Global Şirketlerin CEO'larının Katılacağı Konferansta Konuşma Yapacak

24.03.2014 Başkanımız Fikret Orman, Global Şirketlerin CEO'larının Katılacağı Konferansta Konuşma

Devamı -»
(22.03.2014) Kenan Işık'a Acil Şifalar Dileriz

(22.03.2014) Kenan Işık'a Acil Şifalar Dileriz

22.03.2014  -  Kenan Işık'a Acil Şifalar Dileriz Beşiktaşlı ünlü sanatçı Kenan Işık'ın

Devamı -»
(22.03.2014) Yardımcı Antrenörümüz Faruk Beşok’tan Açıklamalar

(22.03.2014) Yardımcı Antrenörümüz Faruk Beşok’tan Açıklamalar

22.03.2014  -  Yardımcı Antrenörümüz Faruk Beşok’tan Açıklamalar Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(22.03.2014) Beşiktaş İntegral Forex:87 Olin Edirne:68

(22.03.2014) Beşiktaş İntegral Forex:87 Olin Edirne:68

22.03.2014  -  Beşiktaş İntegral Forex:87 Olin Edirne:68 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin

Devamı -»
(19.03.2014) Başkanımız Fikret Orman’dan Önemli Açıklamalar

(19.03.2014) Başkanımız Fikret Orman’dan Önemli Açıklamalar

19.03.2014 Başkanımız Fikret Orman’dan Önemli Açıklamalar Başkanımız Fikret Orman, Lig TV’ye özel

Devamı -»
(19.03.2014) Kulübümüzün 111. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

(19.03.2014) Kulübümüzün 111. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

19.03.2014  -  Kulübümüzün 111. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı Kulübümüzün 111. Kuruluş

Devamı -»
(19.03.2014) Başkanımız Fikret Orman, Şansal Büyüka ve Ömer Güvenç ile Vodafone Arena İnşaatında Buluşuyor

(19.03.2014) Başkanımız Fikret Orman, Şansal Büyüka ve Ömer Güvenç ile Vodafone Arena İnşaatında Buluşuyor

19.03.2014  -  Başkanımız Fikret Orman, Şansal Büyüka ve Ömer Güvenç ile Vodafone Arena İnşaatında

Devamı -»
(19.03.2014) Beşiktaşımız 111 Yaşında

(19.03.2014) Beşiktaşımız 111 Yaşında

19.03.2014  -  Beşiktaşımız 111 Yaşında 1903 yılının Mart ayında Serencebey’de bir semt kulübü

Devamı -»
(18.03.2014) 111. Kuruluş Yılımızı Vodafone Arena İnşaat Sahasında Kutlayacağız

(18.03.2014) 111. Kuruluş Yılımızı Vodafone Arena İnşaat Sahasında Kutlayacağız

18.03.2014  -  111. Kuruluş Yılımızı Vodafone Arena İnşaat Sahasında Kutlayacağız Beşiktaşımızın

Devamı -»
(18.03.2014) Şehitlerimizi, Gazilerimizi Anıyoruz

(18.03.2014) Şehitlerimizi, Gazilerimizi Anıyoruz

18.03.2014 - Şehitlerimizi, Gazilerimizi Anıyoruz Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'uncu yıldönümünde

Devamı -»
(15.03.2014) Aykon TED Ankara Kolejliler:68 Beşiktaş İntegral Forex:75

(15.03.2014) Aykon TED Ankara Kolejliler:68 Beşiktaş İntegral Forex:75

15.03.2014  - Aykon TED Ankara Kolejliler:68 Beşiktaş İntegral Forex:75 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
(12.03.2014) Nizhny Novgorod:95 Beşiktaş İntegral Forex:71

(12.03.2014) Nizhny Novgorod:95 Beşiktaş İntegral Forex:71

12.03.2014 - Nizhny Novgorod:95 Beşiktaş İntegral Forex:71 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup

Devamı -»
(10.03.2014) Vefat ve Başsağlığı

(10.03.2014) Vefat ve Başsağlığı

10.03.2014  -  Vefat ve Başsağlığı Erkek Voleybol Takımı eski sporcumuz Mustafa Ramazanoğlu'nun minik

Devamı -»
(08.03.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

(08.03.2014) Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar

08.03.2014 - Başantrenörümüz Ahmet Kandemir’den Açıklamalar Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Uşak

Devamı -»
(08.03.2014) Beşiktaş İntegral Forex:85 Uşak Sportif:80

(08.03.2014) Beşiktaş İntegral Forex:85 Uşak Sportif:80

08.03.2014  -  Beşiktaş İntegral Forex:85 Uşak Sportif:80 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
(08.03.2014) Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

(08.03.2014) Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

08.03.2014  -  Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun Başkanımız Fikret Orman, “8 Mart Dünya Kadınlar

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (04.03.2014 )

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (04.03.2014 )

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar -  04.03.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Nizhny Novgorod

Devamı -»
Başkanımız Fikret Orman Yeni İnternet Portalımızla İlgili Açıklamalar Yaptı (04.03.2014 )

Başkanımız Fikret Orman Yeni İnternet Portalımızla İlgili Açıklamalar Yaptı (04.03.2014 )

Başkanımız Fikret Orman Yeni İnternet Portalımızla İlgili Açıklamalar Yaptı - 04.03.2014

Devamı -»
Kulübümüz Dijital Dünyada da İlk Sıraya Yerleşiyor (04.03.2014 )

Kulübümüz Dijital Dünyada da İlk Sıraya Yerleşiyor (04.03.2014 )

Kulübümüz Dijital Dünyada da İlk Sıraya Yerleşiyor - 04.03.2014 Dijital dünyada kulübümüzü

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:88 Nizhny Novgorod:71 (04.03.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:88 Nizhny Novgorod:71 (04.03.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:88 Nizhny Novgorod:71  - 04.03.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup

Devamı -»
Hakan Özköse’den Açıklamalar (03.03.2014)

Hakan Özköse’den Açıklamalar (03.03.2014)

Hakan Özköse’den Açıklamalar 03.03.2014 Basketbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
Başkanımızın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı (03.03.2014)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı (03.03.2014)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi’ndeki Yazısı  -  03.03.2014 Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (01.03.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (01.03.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  01.03.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Trabzonspor M.P.

Devamı -»
Trabzonspor M.P.:79 Beşiktaş İntegral Forex:87 (01.03.2014)

Trabzonspor M.P.:79 Beşiktaş İntegral Forex:87 (01.03.2014)

Trabzonspor M.P.:79 Beşiktaş İntegral Forex:87 01.03.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin

Devamı -»
Başkanımız'dan Taraftarlarımıza Önemli Mesaj (25.02.2014)

Başkanımız'dan Taraftarlarımıza Önemli Mesaj (25.02.2014)

Başkanımız'dan Taraftarlarımıza Önemli Mesaj  -  25.02.2014 Başkanımız Fikret Orman, Futbol

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (22.02.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (22.02.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar 22.02.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Pınar Karşıyaka maçından

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:69 Pınar Karşıyaka:68 (22.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:69 Pınar Karşıyaka:68 (22.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:69 Pınar Karşıyaka:68  -  22.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi - 19.Hafta (22.02.2014 - 24.02.2014)

Beko Basketbol Ligi - 19.Hafta (22.02.2014 - 24.02.2014)

Beko Basketbol Ligi - 19.Hafta (22.02.2014 - 24.02.2014) Beko Basketbol Ligi’nde 19.hafta, 22 Şubat Cumartesi

Devamı -»
Beşiktaş’a Nizhny, Aykon TED’e Khimik (Şub 20, 2014)

Beşiktaş’a Nizhny, Aykon TED’e Khimik (Şub 20, 2014)

Beşiktaş’a Nizhny, Aykon TED’e Khimik Şub 20, 2014 EuroCup’ta Sekizli Finale çıkan temsilcilerimizin

Devamı -»
Eurocup’ta İki Temsilcimiz Son 16’ya Kaldı (Şub 20, 2014)

Eurocup’ta İki Temsilcimiz Son 16’ya Kaldı (Şub 20, 2014)

Eurocup’ta İki Temsilcimiz Son 16’ya Kaldı Şub 20, 2014 Aykon TED Ankara Kolejliler ile Beşiktaş

Devamı -»
EuroCup'da Rakibimiz Nizhny Novgorod (20.02.2014)

EuroCup'da Rakibimiz Nizhny Novgorod (20.02.2014)

EuroCup'da Rakibimiz Nizhny Novgorod  -  20.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup Son 16

Devamı -»
Basketbolcularımızdan Açıklamalar (20.02.2014)

Basketbolcularımızdan Açıklamalar (20.02.2014)

Basketbolcularımızdan Açıklamalar  - 20.02.2014 Basketbolcularımız Ryan Broekhoff ve Caner Topaloğlu, CAI

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (19.02.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (19.02.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  19.02.2014 Başantenörümüz Ahmet Kandemir CAI Zaragoza maçından

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex Son 16'da (19.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex Son 16'da (19.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex Son 16'da  - 19.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup 2. Tur 6.

Devamı -»
Onursal Başkanımız Seba’ya Ziyaret - (19.02.2014)

Onursal Başkanımız Seba’ya Ziyaret - (19.02.2014)

Onursal Başkanımız Seba’ya Ziyaret  -  19.02.2014 Başkanımız Fikret Orman, Onursal Başkanımız

Devamı -»
Eurocup – 6.Hafta (19.02.2014)

Eurocup – 6.Hafta (19.02.2014)

Eurocup – 6.Hafta (19.02.2014) Eurocup’ta temsilcilerimiz Banvit, Aykon TED Ankara Kolejliler, Pınar

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi'nde 19.Hafta Programı (Şub 17, 2014)

Beko Basketbol Ligi'nde 19.Hafta Programı (Şub 17, 2014)

Beko Basketbol Ligi'nde 19.Hafta Programı Şub 17, 2014 BBL'de 19.hafta, 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak

Devamı -»
Fenerbahçe Ülker:90 Beşiktaş İntegral Forex:76 (16.02.2014)

Fenerbahçe Ülker:90 Beşiktaş İntegral Forex:76 (16.02.2014)

Fenerbahçe Ülker:90 Beşiktaş İntegral Forex:76  -  16.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Besiktaş Basketbol Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. (15.02.2014)

Besiktaş Basketbol Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. (15.02.2014)

15.02.2014 Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündeme göre, 15.Şubat.2014

Devamı -»
SEVGİ ve SEVGİLİ'ler gününüz kutlu olsun. (14.02.2014)

SEVGİ ve SEVGİLİ'ler gününüz kutlu olsun. (14.02.2014)

SEVGİ ve SEVGİLİ'ler gününüz kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Hakan Özköse'den Açıklamalar (14.02.2014)

Hakan Özköse'den Açıklamalar (14.02.2014)

Hakan Özköse'den Açıklamalar  -  14.02.2014 Basketbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
Umutlar Son Haftaya Kaldı: 63-84 (Şub 12, 2014)

Umutlar Son Haftaya Kaldı: 63-84 (Şub 12, 2014)

Umutlar Son Haftaya Kaldı: 63-84   -   Şub 12, 2014 Avrupa Kupası 2. turunda Beşiktaş İntegral Forex,

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:63 Lietuvos Rytas:84 (12.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:63 Lietuvos Rytas:84 (12.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:63 Lietuvos Rytas:84  -  12.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup

Devamı -»
Koç Topluluğu'ndan Anlamlı Proje (11.02.2014)

Koç Topluluğu'ndan Anlamlı Proje (11.02.2014)

Koç Topluluğu'ndan Anlamlı Proje  -  11.02.2014 Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın oyuncuları, Koç

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:59 Anadolu Efes:76 (06.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:59 Anadolu Efes:76 (06.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:59 Anadolu Efes:76  -  06.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Spor Toto

Devamı -»
Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda Yarı Final Eşleşmeleri (Şub 06, 2014)

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda Yarı Final Eşleşmeleri (Şub 06, 2014)

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda Yarı Final Eşleşmeleri  -  Şub 06, 2014 Ankara’da bugün

Devamı -»
Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda İlk Gün Tamamlandı (Şub 05, 2014)

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda İlk Gün Tamamlandı (Şub 05, 2014)

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda İlk Gün Tamamlandı  -  Şub 05, 2014 Spor Toto Erkekler Türkiye

Devamı -»
TBF Geliştirme Ligi Turnuvası’nda 1. Günün Ardından (Şub 05, 2014)

TBF Geliştirme Ligi Turnuvası’nda 1. Günün Ardından (Şub 05, 2014)

TBF Geliştirme Ligi Turnuvası’nda 1. Günün Ardından  -  Şub 05, 2014 Ankara’da bugün başlayan TBF

Devamı -»
Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda Heyecan Başlıyor Şub (05, 2014)

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda Heyecan Başlıyor Şub (05, 2014)

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda Heyecan Başlıyor  -  Şub 05, 2014 Spor Toto Erkekler Türkiye

Devamı -»
Tebrikler Beşiktaş İntegral Forex Tebrikler Büyük Beşiktaş Taraftarı (03.02.2014)

Tebrikler Beşiktaş İntegral Forex Tebrikler Büyük Beşiktaş Taraftarı (03.02.2014)

Tebrikler Beşiktaş İntegral Forex Tebrikler Büyük Beşiktaş Taraftarı -  03.02.2014 Basketbol Şubemizden

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (03.02.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (03.02.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  03.02.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Galatasaray Liv Hospital

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:82 Galatasaray Liv Hospital:78 (03.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:82 Galatasaray Liv Hospital:78 (03.02.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:82 Galatasaray Liv Hospital:78  -  03.02.2014 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
Hidayet Türkoğlu: “Başkanımıza teşekkür ederim” (Şub 02, 2014)

Hidayet Türkoğlu: “Başkanımıza teşekkür ederim” (Şub 02, 2014)

Hidayet Türkoğlu: “Başkanımıza teşekkür ederim”  -  Şub 02, 2014 Hidayet Türkoğlu, 2014 FIBA

Devamı -»
Turgay Demirel: “Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz” (Şub 01, 2014)

Turgay Demirel: “Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz” (Şub 01, 2014)

Turgay Demirel: “Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz” - Şub 01, 2014 Demirel, İspanya’da

Devamı -»
Türkiye 2014 FIBA Dünya Kupası Yolcusu! (Şub 01, 2014)

Türkiye 2014 FIBA Dünya Kupası Yolcusu! (Şub 01, 2014)

Türkiye 2014 FIBA Dünya Kupası Yolcusu!  -  Şub 01, 2014 FIBA Yönetim Kurulu’nun Barselona’da yapılan

Devamı -»
Kenan Bajramovic Beşiktaş’ta (31.01.2014)

Kenan Bajramovic Beşiktaş’ta (31.01.2014)

Kenan Bajramovic Beşiktaş’ta  -  31.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Kenan Bajramovic’i

Devamı -»
Geçmiş Olsun Mesajı (30.01.2014)

Geçmiş Olsun Mesajı (30.01.2014)

Geçmiş Olsun Mesajı  -  30.01.2014 Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın başarılı bir operasyon

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:55 Cedevita Zagreb:58 (29.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:55 Cedevita Zagreb:58 (29.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:55 Cedevita Zagreb:58  -  29.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (26.01.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (26.01.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  26.01.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Torku Konya Selçuk

Devamı -»
Torku Konya Selçuk Üniv.:58 Beşiktaş İntegral Forex:61 (26.01.2014)

Torku Konya Selçuk Üniv.:58 Beşiktaş İntegral Forex:61 (26.01.2014)

Torku Konya Selçuk Üniv.:58 Beşiktaş İntegral Forex:61  -  26.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (22.01.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (22.01.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  22.01.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, Cedevita Zagreb

Devamı -»
Cedevita Zagreb:69 Beşiktaş İntegral Forex:71 (22.01.2014)

Cedevita Zagreb:69 Beşiktaş İntegral Forex:71 (22.01.2014)

Cedevita Zagreb:69 Beşiktaş İntegral Forex:71  -  22.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Süleyman Seba'nın Sağlık Durumu (21.01.2014)

Süleyman Seba'nın Sağlık Durumu (21.01.2014)

Süleyman Seba'nın Sağlık Durumu  -  21.01.2014 GATA'da tedavi görmekte olan Onursal Başkanımız

Devamı -»
Sundiata Gaines İle Yollar Ayrıldı (20.01.2014)

Sundiata Gaines İle Yollar Ayrıldı (20.01.2014)

Sundiata Gaines İle Yollar Ayrıldı  -  20.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, Sundiata Gaines

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:67 Aydem Pamukkale Üniv:49 (19.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:67 Aydem Pamukkale Üniv:49 (19.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:67 Aydem Pamukkale Üniv:49  -  19.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Başkanımızdan Onursal Başkanımıza Ziyaret (17.01.2014)

Başkanımızdan Onursal Başkanımıza Ziyaret (17.01.2014)

Başkanımızdan Onursal Başkanımıza Ziyaret  -  17.01.2014 Başkanımız Fikret Orman, Onursal

Devamı -»
Tebrikler Beşiktaş İntegral Forex (15.01.2014)

Tebrikler Beşiktaş İntegral Forex (15.01.2014)

Tebrikler Beşiktaş İntegral Forex  -  15.01.2014 Basketbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar 15.01.2014

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar 15.01.2014

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  15.01.2014 Başantrenörümüz Ahmet Kandemir, CAI Zaragoza maçından

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:70 CAI Zaragoza:63 (15.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:70 CAI Zaragoza:63 (15.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:70 CAI Zaragoza:63  -  15.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, EuroCup

Devamı -»
Beko All Star Kadroları Açıklandı (14.01.2014)

Beko All Star Kadroları Açıklandı (14.01.2014)

Beko All Star Kadroları Açıklandı -  14.01.2014 Basketbolcularımız Muratcan Güler ve Chris Lofton Beko

Devamı -»
Banvit:80 Beşiktaş İntegral Forex:72 (12.01.2014)

Banvit:80 Beşiktaş İntegral Forex:72 (12.01.2014)

Banvit:80 Beşiktaş İntegral Forex:72  -  12.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız, BBL’nin 15.

Devamı -»
Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (08.01.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar (08.01.2014)

Ahmet Kandemir’den Açıklamalar  -  08.01.2014 Baş antrenörümüz Ahmet Kandemir, Lietuvos Rytas maçından

Devamı -»
Lietuvos Rytas:101 Beşiktaş İntegral Forex:103 (08.01.2014)

Lietuvos Rytas:101 Beşiktaş İntegral Forex:103 (08.01.2014)

Lietuvos Rytas:101 Beşiktaş İntegral Forex:103  -  08.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Beşiktaş İntegral Forex:67 Türk Telekom:71 (04.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:67 Türk Telekom:71 (04.01.2014)

Beşiktaş İntegral Forex:67 Türk Telekom:71  -  04.01.2014 Beşiktaş İntegral Forex Takımımız,

Devamı -»
Antalya Bş. Bld.:83 Beşiktaş:90 (31.03.2013)

Antalya Bş. Bld.:83 Beşiktaş:90 (31.03.2013)

Antalya Bş. Bld.:83 Beşiktaş:90  -  31.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin 24.

Devamı -»
Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (31.03.2013)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (31.03.2013)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı  -  31.03.2013 Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş

Devamı -»
Vefat ve Başsağlığı (31.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı (31.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı  -  31.03.2013 Divan Kurulu Üyelerimizden Şeref Çağlarer’in vefat ettiğini

Devamı -»
Maccabi Electra Tel Aviv:101 Beşiktaş:58 (28.03.2013)

Maccabi Electra Tel Aviv:101 Beşiktaş:58 (28.03.2013)

Maccabi Electra Tel Aviv:101 Beşiktaş:58 - 28.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague TOP 16 F

Devamı -»
İstanbul Valisi Mutlu, BJK TV'ye Konuk Oldu (27.03.2013)

İstanbul Valisi Mutlu, BJK TV'ye Konuk Oldu (27.03.2013)

İstanbul Valisi Mutlu, BJK TV'ye Konuk Oldu - 27.03.2013 İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, BJK TV’de

Devamı -»
Beşiktaş:72 Galatasaray M.P.:76 (25.03.2013)

Beşiktaş:72 Galatasaray M.P.:76 (25.03.2013)

Beşiktaş:72 Galatasaray M.P.:76  -  25.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin 23.

Devamı -»
'110 Yıldır Şerefiyle, Hakkıyla Beşiktaş' Kokteyli Yapıldı 24.03.2013

'110 Yıldır Şerefiyle, Hakkıyla Beşiktaş' Kokteyli Yapıldı 24.03.2013

'110 Yıldır Şerefiyle, Hakkıyla Beşiktaş' Kokteyli Yapıldı  - 24.03.2013 Başkanımız Fikret Orman,

Devamı -»
Erman Kunter’den Açıklamalar (22.03.2013)

Erman Kunter’den Açıklamalar (22.03.2013)

Erman Kunter’den Açıklamalar  -  22.03.2013 Başantrenörümüz Erman Kunter, Montepaschi Siena maçının

Devamı -»
Beşiktaş:72 Montepaschi Siena:70 (22.03.2013)

Beşiktaş:72 Montepaschi Siena:70 (22.03.2013)

Beşiktaş:72 Montepaschi Siena:70  -  22.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague TOP 16 F grubu

Devamı -»
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Ziyaret (22.03.2013)

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Ziyaret (22.03.2013)

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Ziyaret  -  22.03.2013 Başkanımız Fikret Orman, Maliye Bakanı Mehmet

Devamı -»
Başkanımız'dan Teşekkür Mesajı (20.03.2013)

Başkanımız'dan Teşekkür Mesajı (20.03.2013)

Başkanımız'dan Teşekkür Mesajı  - 20.03.2013 Başkanımız Fikret Orman, 110. kuruluş yılı sevincimizi

Devamı -»
110. Yıl Kutlamaları (19.03.2013)

110. Yıl Kutlamaları (19.03.2013)

110. Yıl Kutlamaları  -  19.03.2013 Kulübümüzün 110. Kuruluş Yıldönümü, BJK İnönü Stadı’nda

Devamı -»
Başkanımız 110. Yıl Yürüyüşüne Katıldı (19.03.2013)

Başkanımız 110. Yıl Yürüyüşüne Katıldı (19.03.2013)

Başkanımız 110. Yıl Yürüyüşüne Katıldı  -  19.03.2013 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu

Devamı -»
Başkanımız Şeref Bey’in Kabrini Ziyaret Etti (19.03.2013)

Başkanımız Şeref Bey’in Kabrini Ziyaret Etti (19.03.2013)

Başkanımız Şeref Bey’in Kabrini Ziyaret Etti  -  19.03.2013 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu

Devamı -»
Ali İhsan Karayiğit için Tören Düzenlendi (19.03.2013)

Ali İhsan Karayiğit için Tören Düzenlendi (19.03.2013)

Ali İhsan Karayiğit için Tören Düzenlendi  -  19.03.2013 Dün aramızdan ayrılan unutulmaz

Devamı -»
110. Kuruluş Yılımızı Hep Birlikte Kutluyoruz (19.03.2013)

110. Kuruluş Yılımızı Hep Birlikte Kutluyoruz (19.03.2013)

110. Kuruluş Yılımızı Hep Birlikte Kutluyoruz  -  19.03.2013 Beşiktaşımız, bugün 110. kuruluş

Devamı -»
110. Kuruluş Yılı Kutlamaları BJK TV'de (19.03.20139

110. Kuruluş Yılı Kutlamaları BJK TV'de (19.03.20139

110. Kuruluş Yılı Kutlamaları BJK TV'de - 19.03.2013 Beşiktaşımız'ın 110. kuruluş yılı kutlamaları

Devamı -»
Başkanımız, Taraftarlarımızla Birlikte Yürüyecek (19.03.2013)

Başkanımız, Taraftarlarımızla Birlikte Yürüyecek (19.03.2013)

Başkanımız, Taraftarlarımızla Birlikte Yürüyecek  -  19.03.2013 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim

Devamı -»
Erman Kunter’den Açıklamalar (18.03.2013)

Erman Kunter’den Açıklamalar (18.03.2013)

Erman Kunter’den Açıklamalar  -  18.03.2013 Başantrenörümüz Erman Kunter, Hacettepe Üniversitesi

Devamı -»
Hacettepe Üniv.:57 Beşiktaş:84 (18.03.2013)

Hacettepe Üniv.:57 Beşiktaş:84 (18.03.2013)

Hacettepe Üniv.:57 Beşiktaş:84  -  18.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin 22.

Devamı -»
Beşiktaş - Yandex İşbirliği İmza Töreni Yapıldı (18.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği İmza Töreni Yapıldı (18.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği İmza Töreni Yapıldı  -  18.03.2013 Beşiktaş – Yandex stratejik

Devamı -»
Ali İhsan Karayiğit Vefat Etti (18.03.2013)

Ali İhsan Karayiğit Vefat Etti (18.03.2013)

Ali İhsan Karayiğit Vefat Etti - 18.03.2013 Beşiktaşımızın unutulmaz futbolcularından Ali İhsan

Devamı -»
Çanakkale şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. (18.03.2013)

Çanakkale şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. (18.03.2013)

Çanakkale şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Beşiktaş Basketbol Derneği & GS - FİMBA Yardım Amaçlı Basketbol Karşılaşması.

Beşiktaş Basketbol Derneği & GS - FİMBA Yardım Amaçlı Basketbol Karşılaşması.

17 Mart Pazar günü, Saat: 15:00 - 18:00 BASKETBOLUN EFSANELERİ ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR. İhtiyaç

Devamı -»
110.Yıl Özel Koleksiyonu Kartal Yuvası’nda Satışa Çıktı (17.03.2013)

110.Yıl Özel Koleksiyonu Kartal Yuvası’nda Satışa Çıktı (17.03.2013)

110.Yıl Özel Koleksiyonu Kartal Yuvası’nda Satışa Çıktı  -  17.03.2013 Kulübümüzün 110. kuruluş

Devamı -»
Beşiktaş - Yandex İşbirliği Tanıtım Toplantısı (17.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği Tanıtım Toplantısı (17.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği Tanıtım Toplantısı  -  17.03.2013 Beşiktaşımız ile dünyanın önde

Devamı -»
110.Yıl Özel Koleksiyonu Kartal Yuvası’nda Satışa Çıkıyor (16.03.2013)

110.Yıl Özel Koleksiyonu Kartal Yuvası’nda Satışa Çıkıyor (16.03.2013)

110.Yıl Özel Koleksiyonu Kartal Yuvası’nda Satışa Çıkıyor  -  16.03.2013 Kulübümüzün 110.

Devamı -»
Beşiktaş - Yandex İşbirliği Tanıtım Toplantısı (16.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği Tanıtım Toplantısı (16.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği Tanıtım Toplantısı  -  16.03.2013 Beşiktaşımız ile dünyanın önde

Devamı -»
Vefat ve Başsağlığı (16.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı (16.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı  -  16.03.2013 Kongre Üyelerimizden ve eski bakanlardan Refaiddin Şahin’in vefat

Devamı -»
Barcelona Regal:86 Beşiktaş:61 (15.03.2013)

Barcelona Regal:86 Beşiktaş:61 (15.03.2013)

Barcelona Regal:86 Beşiktaş:61  -  15.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague TOP 16 F grubu 11.

Devamı -»
Beşiktaş:56 Banvit:67 (11.03.2013)

Beşiktaş:56 Banvit:67 (11.03.2013)

Beşiktaş:56 Banvit:67  - 11.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin 21. haftasında

Devamı -»
Vefat ve Başsağlığı (11.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı (11.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı  -  11.03.2013 Kulübümüzün Divan Kurulu ve Genel Kurul üyesi Prof. Dr. Rüknettin

Devamı -»
Vefat ve Başsağlığı (11.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı (11.03.2013)

Vefat ve Başsağlığı - 11.03.2013 Futbol Takımımız’ın malzeme sorumlusu Ünal Akkoyun’un, amcası

Devamı -»
Beşiktaş - Yandex İşbirliği (09.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği (09.03.2013)

Beşiktaş - Yandex İşbirliği - 09.03.2013 Taraftarımızın internete açılan yeni kapısı BJKYandex.com ve

Devamı -»
Beşiktaş:73 Caja Laboral:83 (08.03.2013)

Beşiktaş:73 Caja Laboral:83 (08.03.2013)

Beşiktaş:73 Caja Laboral:83 - 08.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague TOP 16 F grubu 10.

Devamı -»
Dünya kadınlar günü kutlu olsun. (08.03.2013

Dünya kadınlar günü kutlu olsun. (08.03.2013

Dünya kadınlar günü kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun (07.03.2013)

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun (07.03.2013)

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun  -  07.03.2013 Kulübümüz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla

Devamı -»
Kale Outlet Center Kartal Yuvası’nın Açılış Töreni Yapıldı (06.03.2013)

Kale Outlet Center Kartal Yuvası’nın Açılış Töreni Yapıldı (06.03.2013)

Kale Outlet Center Kartal Yuvası’nın Açılış Töreni Yapıldı  -  06.03.2013 Kale Outlet Center Kartal

Devamı -»
TED Ankara Kolejliler:64 Beşiktaş:69 - 07.01.2013

TED Ankara Kolejliler:64 Beşiktaş:69 - 07.01.2013

TED Ankara Kolejliler:64 Beşiktaş:69  -  07.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, TED Ankara Kolejliler'i

Devamı -»
Caja Laboral:77 Beşiktaş:51 - 10.01.2013

Caja Laboral:77 Beşiktaş:51 - 10.01.2013

Caja Laboral:77 Beşiktaş:51  -  10.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Caja Laboral'e deplasmanda 77-51

Devamı -»
Beşiktaş:83 Mersin Bş. Bld.:75 - 13.01.2013

Beşiktaş:83 Mersin Bş. Bld.:75 - 13.01.2013

Beşiktaş:83 Mersin Bş. Bld.:75  -  13.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin 15.

Devamı -»
Kalde İle Sponsorluk Anlaşması İmzalandı - 16.01.2013

Kalde İle Sponsorluk Anlaşması İmzalandı - 16.01.2013

Kalde İle Sponsorluk Anlaşması İmzalandı  -  16.01.2013 Erkek Basketbol Takımımıza sponsor olan Kalde

Devamı -»
Beşiktaş:59 Barcelona Regal:73 (17.01.2013)

Beşiktaş:59 Barcelona Regal:73 (17.01.2013)

Beşiktaş:59 Barcelona Regal:73  -  17.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Euroleague TOP 16 F grubu 4.

Devamı -»
Erkek Basketbol Takımımıza Ödül (22.01.2013)

Erkek Basketbol Takımımıza Ödül (22.01.2013)

Erkek Basketbol Takımımıza Ödül  -  22.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Kabataşlılar Derneği

Devamı -»
4 Kupa Taraftarlarımızı Bekliyor (25.01.2013)

4 Kupa Taraftarlarımızı Bekliyor (25.01.2013)

4 Kupa Taraftarlarımızı Bekliyor  -  25.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız’ın geçtiğimiz sezon

Devamı -»
Montepaschi Siena:63 Beşiktaş:57 (25.01.2013)

Montepaschi Siena:63 Beşiktaş:57 (25.01.2013)

Montepaschi Siena:63 Beşiktaş:57  - 25.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Euroleague TOP 16 F grubu 5.

Devamı -»
Türk Telekom:59 Beşiktaş:85 (28.01.2013)

Türk Telekom:59 Beşiktaş:85 (28.01.2013)

Türk Telekom:59 Beşiktaş:85  -  28.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi 16. hafta

Devamı -»
Basketbol Takımımız’dan Galibiyet Serisi (30.01.2013)

Basketbol Takımımız’dan Galibiyet Serisi (30.01.2013)

Basketbol Takımımız’dan Galibiyet Serisi  -  30.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, BBL’de oynadığı

Devamı -»
Güvenli Alışverişin Adresi bjkshop.com (30.01.2013)

Güvenli Alışverişin Adresi bjkshop.com (30.01.2013)

Güvenli Alışverişin Adresi bjkshop.com   -  30.01.2013 Yurt dışında yaşayan taraftarlarımız için

Devamı -»
Beşiktaş:55 Maccabi Electra Tel-Aviv:77 (31.01.2013)

Beşiktaş:55 Maccabi Electra Tel-Aviv:77 (31.01.2013)

Beşiktaş:55 Maccabi Electra Tel-Aviv:77  -  31.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague TOP 16 F

Devamı -»
Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (02.02.20139

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (02.02.20139

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı  -  02.02.2013 Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş

Devamı -»
Üyelerimizin Dikkatine (02.02.2013)

Üyelerimizin Dikkatine (02.02.2013)

Üyelerimizin Dikkatine  -  02.02.2013 Derneğimizin Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul

Devamı -»
Ödül Töreni Düzenlendi (02.02.2013)

Ödül Töreni Düzenlendi (02.02.2013)

Ödül Töreni Düzenlendi  -  02.02.2013 Başkanımız Fikret Orman tarafından, 25 ve 50 yılını tamamlayan

Devamı -»
Beşiktaş:59 Pınar Karşıyaka:70 (03.02.2013)

Beşiktaş:59 Pınar Karşıyaka:70 (03.02.2013)

Beşiktaş:59 Pınar Karşıyaka:70  -  03.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Pınar Karşıyaka'ya 70-59

Devamı -»
Beşiktaş:86 TED Ankara Kolejliler:77 (06.02.2013)

Beşiktaş:86 TED Ankara Kolejliler:77 (06.02.2013)

Beşiktaş:86 TED Ankara Kolejliler:77  -  06.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası

Devamı -»
Fleetcorp İle Sponsorluk Anlaşması İmzalandı (07.02.2013)

Fleetcorp İle Sponsorluk Anlaşması İmzalandı (07.02.2013)

Fleetcorp İle Sponsorluk Anlaşması İmzalandı  -  07.02.2013 Başkanımız Fikret Orman’ın katıldığı

Devamı -»
Beşiktaş:66 Fenerbahçe Ülker:75 (08.02.2013)

Beşiktaş:66 Fenerbahçe Ülker:75 (08.02.2013)

Beşiktaş:66 Fenerbahçe Ülker:75  -  08.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası

Devamı -»
SEVGİ ve SEVGİLİ'ler gününüz kutlu olsun. (14.02.2013)

SEVGİ ve SEVGİLİ'ler gününüz kutlu olsun. (14.02.2013)

SEVGİ ve SEVGİLİ'ler gününüz kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Fenerbahçe Ülker:78 Beşiktaş:72 (15.02.2013)

Fenerbahçe Ülker:78 Beşiktaş:72 (15.02.2013)

Fenerbahçe Ülker:78 Beşiktaş:72  - 15.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague’de Fenerbahçe

Devamı -»
Basketbol Takımımız'da Yüzler Gülüyor (17.02.2013)

Basketbol Takımımız'da Yüzler Gülüyor (17.02.2013)

Basketbol Takımımız'da Yüzler Gülüyor  -  17.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, 2 sezon sonra

Devamı -»
Başkanımızdan Genel Kurula Davet Mesajı (21.02.2013)

Başkanımızdan Genel Kurula Davet Mesajı (21.02.2013)

Başkanımızdan Genel Kurula Davet Mesajı  -  21.02.2013 Başkanımız Fikret Orman, önemli açıklamalar

Devamı -»
Ricky Donell Minard Beşiktaş’ta (22.02.2013)

Ricky Donell Minard Beşiktaş’ta (22.02.2013)

Ricky Donell Minard Beşiktaş’ta  -  22.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı forvet oyuncusu

Devamı -»
BC Khimki:87 Beşiktaş:56 (22.02.2013)

BC Khimki:87 Beşiktaş:56 (22.02.2013)

BC Khimki:87 Beşiktaş:56  -  22.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague 8. maçında

Devamı -»
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e Ziyaret (22.02.2013)

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e Ziyaret (22.02.2013)

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e Ziyaret  -  22.02.2013 Başkanımız Fikret Orman, Kültür ve

Devamı -»
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı (24.02.2013)

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı (24.02.2013)

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı  -  24.02.2013 Derneğimizin Yıllık Olağan İdari ve Mali

Devamı -»
Beşiktaş:70 Fenerbahçe Ülker:78 (25.02.2013)

Beşiktaş:70 Fenerbahçe Ülker:78 (25.02.2013)

Beşiktaş:70 Fenerbahçe Ülker:78  -  25.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi 19. hafta

Devamı -»
Beşiktaş:60 Olympiakos:79 (28.02.2013)

Beşiktaş:60 Olympiakos:79 (28.02.2013)

Beşiktaş:60 Olympiakos:79  -  28.02.2013 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague TOP 16 F grubu 9.

Devamı -»
Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (01.03.2013)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (01.03.2013)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı  -  01.03.2013 Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş

Devamı -»
Royal Halı Gaziantep BŞB.:76 Beşiktaş:66 (03.03.2013)

Royal Halı Gaziantep BŞB.:76 Beşiktaş:66 (03.03.2013)

Royal Halı Gaziantep BŞB.:76 Beşiktaş:66  -  03.03.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Royal Halı Gaziantep

Devamı -»
Başkanımız Kartal Heykelinin Açılışına Katıldı (03.03.2013)

Başkanımız Kartal Heykelinin Açılışına Katıldı (03.03.2013)

Başkanımız Kartal Heykelinin Açılışına Katıldı  -  03.03.2013 Başkanımız Fikret Orman, Kartal

Devamı -»
Olympiacos:77 Beşiktaş:64 - 04.01.2013

Olympiacos:77 Beşiktaş:64 - 04.01.2013

Olympiacos:77 Beşiktaş:64  -  04.01.2013 Erkek Basketbol Takımımız, Olympiacos'a deplasmanda 77-64 mağlup

Devamı -»
Fenerbahçe Ülker:83 Beşiktaş:74 (05.11.2012)

Fenerbahçe Ülker:83 Beşiktaş:74 (05.11.2012)

Fenerbahçe Ülker:83 Beşiktaş:74  -  05.11.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ülker'e 83-74

Devamı -»
Kartal Yuvası'nın En Büyük Mağazası Açıldı (31.10.2012)

Kartal Yuvası'nın En Büyük Mağazası Açıldı (31.10.2012)

Kartal Yuvası'nın En Büyük Mağazası Açıldı  -  31.10.2012 Başkanımız Fikret Orman'ın

Devamı -»
Aidat Ödemelerinde Yarın Son Gün (30.10.2012)

Aidat Ödemelerinde Yarın Son Gün (30.10.2012)

Aidat Ödemelerinde Yarın Son Gün  -  30.10.2012 Değerli Üyelerimiz, 2012 yılı aidat ödemeleri 31 Ekim

Devamı -»
Kartal Yuvası'nın En Büyük Mağazası Açılıyor (30.10.2012)

Kartal Yuvası'nın En Büyük Mağazası Açılıyor (30.10.2012)

Kartal Yuvası'nın En Büyük Mağazası Açılıyor  -  30.10.2012 Beşiktaş merkezde Kartal Yuvası'nın en

Devamı -»
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Beşiktaş:72 Tofaş:55 (28.10.2012)

Beşiktaş:72 Tofaş:55 (28.10.2012)

Beşiktaş:72 Tofaş:55  -  28.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Tofaş'ı 72-55 mağlup etti. Abdi

Devamı -»
Barcelona Regal:72 Beşiktaş:60 (25.10.2012)

Barcelona Regal:72 Beşiktaş:60 (25.10.2012)

Barcelona Regal:72 Beşiktaş:60  -  25.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague 3. maçında

Devamı -»
Cumhuriyet Kutlu Olsun (28.10.2012)

Cumhuriyet Kutlu Olsun (28.10.2012)

Cumhuriyet Kutlu Olsun  -  28.10.2012 Başkanımız Fikret Orman, Cumhuriyet'in 89. kuruluş yılı nedeniyle

Devamı -»
Kurban bayramınız kutlu olsun.

Kurban bayramınız kutlu olsun.

Kurban bayramınız kutlu olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Pınar Karşıyaka:86 Beşiktaş:79 (21.10.2012)

Pınar Karşıyaka:86 Beşiktaş:79 (21.10.2012)

Pınar Karşıyaka:86 Beşiktaş:79  -  21.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Pınar Karşıyaka'ya 86-79

Devamı -»
Brose Baskets Bamberg:71 Beşiktaş:86 (18.10.2012)

Brose Baskets Bamberg:71 Beşiktaş:86 (18.10.2012)

Brose Baskets Bamberg:71 Beşiktaş:86  -  18.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague 2. maçında

Devamı -»
Erkek Basketbol Takımımız 6'da 6 Yaptı (16.10.2012)

Erkek Basketbol Takımımız 6'da 6 Yaptı (16.10.2012)

Erkek Basketbol Takımımız 6'da 6 Yaptı  -  16.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, 2012-2013 sezonunda

Devamı -»
Beşiktaş:61 Türk Telekom:60 (14.10.2012)

Beşiktaş:61 Türk Telekom:60 (14.10.2012)

Beşiktaş:61 Türk Telekom:60  -  14.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin ilk

Devamı -»
Beşiktaş:81 Partizan:65 (12.10.2012)

Beşiktaş:81 Partizan:65 (12.10.2012)

Beşiktaş:81 Partizan:65  -  12.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, THY Euroleague D grubu ilk maçında

Devamı -»
Beşiktaş:77 Aliağa Petkim:71 (07.10.2012)

Beşiktaş:77 Aliağa Petkim:71 (07.10.2012)

Beşiktaş:77 Aliağa Petkim:71  -  07.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası B grubu

Devamı -»
Maurita Reid ve Jessica Breland Beşiktaş’ta (06.10.2012)

Maurita Reid ve Jessica Breland Beşiktaş’ta (06.10.2012)

Maurita Reid ve Jessica Breland Beşiktaş’ta  -  06.10.2012 Kadın Basketbol Takımımız, Maurita Reid ve

Devamı -»
Hacettepe Üniverstesi:62 Beşiktaş:67 (06.10.2012)

Hacettepe Üniverstesi:62 Beşiktaş:67 (06.10.2012)

Hacettepe Üniverstesi:62 Beşiktaş:67   -  06.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Kupası B Grubu

Devamı -»
Beşiktaş:61 Antalya BŞB.:52 (05.10.2012)

Beşiktaş:61 Antalya BŞB.:52 (05.10.2012)

Beşiktaş:61 Antalya BŞB.:52    -  05.10.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası B

Devamı -»
Kupalarımız ....

Kupalarımız ....

Kupalarımız .... 2012 yılında tam 4 kupanın sahibi de Beşiktaş oldu... EuroChallenge Kupası, Beko

Devamı -»
Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'ın! (30.09.2012)

Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'ın! (30.09.2012)

Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'ın!  -  30.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Anadolu Efes'i 77-75

Devamı -»
Randal Falker Beşiktaş’ta (27.09.2012)

Randal Falker Beşiktaş’ta (27.09.2012)

Randal Falker Beşiktaş’ta  -  27.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı oyuncu Randal Falker’i

Devamı -»
Beşiktaş:86 Triumph Lyubertsy: 84 (26.09.2012)

Beşiktaş:86 Triumph Lyubertsy: 84 (26.09.2012)

Beşiktaş:86 Triumph Lyubertsy: 84  - 26.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Triumph Lyubertsy ile

Devamı -»
Basketbol Kombineleri Hakkında Bilgilendirme (26.09.2012)

Basketbol Kombineleri Hakkında Bilgilendirme (26.09.2012)

Basketbol Kombineleri Hakkında Bilgilendirme - 26.09.2012 Basketbol Kombine Kart teslimatları 7 Ekim Pazar

Devamı -»
Beşiktaş:60 CSKA Moskova:85 (23.09.2012)

Beşiktaş:60 CSKA Moskova:85 (23.09.2012)

Beşiktaş:60 CSKA Moskova:85 - 23.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Cup final maçında CSKA

Devamı -»
Divan Kurulu Toplantısı (25.09.2012)

Divan Kurulu Toplantısı (25.09.2012)

Divan Kurulu Toplantısı - 25.09.2012 Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Devamı -»
Yılın En İyi Takımı Beşiktaş (21.09.2012)

Yılın En İyi Takımı Beşiktaş (21.09.2012)

Yılın En İyi Takımı Beşiktaş - 21.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, yılın en iyi basketbol takımı

Devamı -»
Beşiktaş:75 Zalgiris Kaunas:57 (22.09.2012)

Beşiktaş:75 Zalgiris Kaunas:57 (22.09.2012)

Beşiktaş:75 Zalgiris Kaunas:57 - 22.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Beko Cup ilk maçında Zalgiris

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (19.09.2012)

Başsağlığı Mesajı (19.09.2012)

Başsağlığı Mesajı  -  19.09.2012 BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Gökhan Sarı’nın babası

Devamı -»
Turgay Demirel: “Basketbolu geliştirmeye devam edeceğiz” (18.09.2012)

Turgay Demirel: “Basketbolu geliştirmeye devam edeceğiz” (18.09.2012)

Turgay Demirel Ankara'da gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimde 105 oy alarak bir kez

Devamı -»
BASKETBOL KOMBİNE KART SATIŞLARI

BASKETBOL KOMBİNE KART SATIŞLARI

BASKETBOL KOMBİNE KART SATIŞLARI Kombine Kart satışlarımız, 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren,

Devamı -»
Beşiktaş:77 Galatasaray MP:86 (16.09.2012)

Beşiktaş:77 Galatasaray MP:86 (16.09.2012)

Beşiktaş:77 Galatasaray MP:86  -  16.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Rixos Cup üçüncülük maçında

Devamı -»
Beşiktaş:80 Banvit:81 (15.09.2012)

Beşiktaş:80 Banvit:81 (15.09.2012)

Beşiktaş:80 Banvit:81  -  15.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Rixos Cup yarı final maçında Banvit’e

Devamı -»
Beşiktaş:80 Anadolu Efes:77 (14.09.2012)

Beşiktaş:80 Anadolu Efes:77 (14.09.2012)

Beşiktaş:80 Anadolu Efes:77  -  14.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Rixos Cup'taki ikinci maçında

Devamı -»
Beşiktaş:73 Cibona Zagreb:67 (12.09.2012)

Beşiktaş:73 Cibona Zagreb:67 (12.09.2012)

Beşiktaş:73 Cibona Zagreb:67  -  12.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Rixos Cup ilk maçında Cibona

Devamı -»
TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN..

TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN..

Şehit düşen tüm askerimize ALLAH'TAN rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (05.09.2012)

Başsağlığı Mesajı (05.09.2012)

Başsağlığı Mesajı  -  05.09.2012 Eskişehirspor forması giyen genç oyuncu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ani

Devamı -»
Vladimir Dasic Beşiktaş’ta (04.09.2012)

Vladimir Dasic Beşiktaş’ta (04.09.2012)

Vladimir Dasic Beşiktaş’ta 04.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Karadağlı yıldız oyuncu Vladimir

Devamı -»
Beşiktaş:79 Erdemirspor:67 (03.09.2012)

Beşiktaş:79 Erdemirspor:67 (03.09.2012)

Beşiktaş:79 Erdemirspor:67  -  03.09.2012 Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Erdemirspor’u

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (03.09.2012)

Başsağlığı Mesajı (03.09.2012)

Başsağlığı Mesajı  -  03.09.2012 Kardemir Karabükspor maçında Beşiktaşımız'ı desteklemek için

Devamı -»
Kartal potada devam dedi. (01.09.2012)

Kartal potada devam dedi. (01.09.2012)

Kartal potada devam dedi  -  01.09.2012 01 Eylül 2012 11:25 (Son güncelleme 01 Eylül 2012 11:27) Beşiktaş

Devamı -»
Beşiktaş kadın basketbolunda yok. (31.08.2012)

Beşiktaş kadın basketbolunda yok. (31.08.2012)

Beşiktaş kadın basketbolunda yok  - 31.08.2012 31 Ağustos 2012 18:21 (Son güncelleme 31 Ağustos 2012

Devamı -»
Beşiktaş:88 Hacettepe Üniversitesi:75 (31.08.2012)

Beşiktaş:88 Hacettepe Üniversitesi:75 (31.08.2012)

  Beşiktaş:88 Hacettepe Üniversitesi:75  -  31.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Bolu kampındaki ilk

Devamı -»
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. (30.08.2012)

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. (30.08.2012)

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Başkanımız’dan 30 Ağustos Mesajı (29.08.2012)

Başkanımız’dan 30 Ağustos Mesajı (29.08.2012)

Başkanımız’dan 30 Ağustos Mesajı - 29.08.2012 Başkanımız Fikret Orman, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın

Devamı -»
Curtis Jerrels Beşiktaş'ta (29.08.2012)

Curtis Jerrels Beşiktaş'ta (29.08.2012)

Curtis Jerrels Beşiktaş'ta  - 29.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız, ABD'li basketbolcu Curtis Jerrels'ı

Devamı -»
‘Büyük Bir Kulübe Geldim’ (23.08.2012)

‘Büyük Bir Kulübe Geldim’ (23.08.2012)

‘Büyük Bir Kulübe Geldim’  - 23.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız’ın yeni transferi Patrick

Devamı -»
Damir Markota Beşiktaş'ta (22.08.2012)

Damir Markota Beşiktaş'ta (22.08.2012)

Damir Markota Beşiktaş'ta - 22.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Hırvat basketbolcu Damir Markota'yı

Devamı -»
Ramazan Bayramınızı Kutlarız ... (18.08.2012)

Ramazan Bayramınızı Kutlarız ... (18.08.2012)

Ramazan Bayramınızı Kutlar, Sağlık, Mutluluk Ve Esenlikler Dileriz. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Başkanımızdan Bayram Mesajı (18.08.2012)

Başkanımızdan Bayram Mesajı (18.08.2012)

Başkanımızdan Bayram Mesajı  -  18.08.2012 Başkanımız Fikret Orman, yayınladığı mesajla Camiamızın

Devamı -»
Basketbol Kombine Kart Satışları Başladı (18.08.2012)

Basketbol Kombine Kart Satışları Başladı (18.08.2012)

Basketbol Kombine Kart Satışları Başladı  -  18.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız'ın iç saha

Devamı -»
Gasper Vidmar Beşiktaş’ta (17.08.2012)

Gasper Vidmar Beşiktaş’ta (17.08.2012)

Gasper Vidmar Beşiktaş’ta  -  17.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Slovenyalı milli basketbolcu Gasper

Devamı -»
Kadir Gecesinin Hayırlara Vesile Olması dileğimizle. (14.08.2012)

Kadir Gecesinin Hayırlara Vesile Olması dileğimizle. (14.08.2012)

Kadir Gecesinin Hayırlara Vesile Olması dileğimizle. Beşiktaş Basketbol

Devamı -»
Erkek Basketbol Takımımız Hazırlıklarına Başladı (13.08.2012)

Erkek Basketbol Takımımız Hazırlıklarına Başladı (13.08.2012)

Erkek Basketbol Takımımız Hazırlıklarına Başladı  -  13.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız, 2012-2013

Devamı -»
3 Kupalı Şampiyon'un Yeni Sezon Kombineleri Satışa Çıkıyor (13.08.2012)

3 Kupalı Şampiyon'un Yeni Sezon Kombineleri Satışa Çıkıyor (13.08.2012)

3 Kupalı Şampiyon'un Yeni Sezon Kombineleri Satışa Çıkıyor - 13.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız'ın

Devamı -»
Madalya Alan Sporcularımızı Kutlarız (11.08.2012)

Madalya Alan Sporcularımızı Kutlarız (11.08.2012)

Madalya Alan Sporcularımızı Kutlarız  -  11.08.2012 Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda sporcularımız,

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (09.08.2012)

Başsağlığı Mesajı (09.08.2012)

Başsağlığı Mesajı  -  09.08.2012 Eski hentbolcularımızdan ve milli hentbolcu Yakup Durmuş'un

Devamı -»
Barış Hersek ve Serhat Çetin’in Sözleşmeleri Uzatıldı (07.08.2012)

Barış Hersek ve Serhat Çetin’in Sözleşmeleri Uzatıldı (07.08.2012)

Barış Hersek ve Serhat Çetin’in Sözleşmeleri Uzatıldı  -  07.08.2012 Erkek Basketbol

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (02.08.2012)

Başsağlığı Mesajı (02.08.2012)

Başsağlığı Mesajı  - 02.08.2012 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, En Büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün

Devamı -»
Cevher Özer ve Muratcan Güler Yeniden Beşiktaş'ta (01.08.2012)

Cevher Özer ve Muratcan Güler Yeniden Beşiktaş'ta (01.08.2012)

Cevher Özer ve Muratcan Güler Yeniden Beşiktaş'ta  -  01.08.2012 Erkek Basketbol Takımımız, eski

Devamı -»
Basketbolda Transfer (31.07.2012)

Basketbolda Transfer (31.07.2012)

Basketbolda Transfer  - 31.07.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı oyuncu Patrick Christopher ile

Devamı -»
'En İyi Takımı Kuracağız' (31.07.2012)

'En İyi Takımı Kuracağız' (31.07.2012)

'En İyi Takımı Kuracağız'  - 31.07.2012 Erkek Basketbol Takımımız’ın Başantrenörü Erman Kunter, en

Devamı -»
Cenk Koray’ı Andık (23.07.2012)

Cenk Koray’ı Andık (23.07.2012)

Cenk Koray’ı Andık 23.07.2012 Eski yöneticilerimizden merhum Cenk Koray, vefatının 12. yıldönümünde

Devamı -»
Gültekin Alkor'u andık ... (20.07.2012)

Gültekin Alkor'u andık ... (20.07.2012)

20.07.2012 Beşiktaş Basketbol Şubesi eski yöneticilerinden ve Beşiktaş Basketbol Derneği kurucumuz ve ilk

Devamı -»
Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğimizle. (20.07.2012)

Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğimizle. (20.07.2012)

Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğimizle. BEŞİKTAŞ BASKETBOL

Devamı -»
Gültekin Alkor'u vefatının 7. yılında anıyoruz. (19.07.2012)

Gültekin Alkor'u vefatının 7. yılında anıyoruz. (19.07.2012)

Beşiktaş Basketbol Şubesi eski yöneticilerinden ve Beşiktaş Basketbol Derneği kurucumuz ve ilk

Devamı -»
Basketbolda Euroleague Heyecanı (05.07.2012)

Basketbolda Euroleague Heyecanı (05.07.2012)

Basketbolda Euroleague Heyecanı  - 05.07.2012 THY Euroleague'de 2012-2013 sezonu kuraları bugün çekilecek.

Devamı -»
Basketbolcularımıza Milli Davet (04.07.2012)

Basketbolcularımıza Milli Davet (04.07.2012)

Basketbolcularımıza Milli Davet  - 04.07.2012 Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız Serhat Çetin ve

Devamı -»
Euroleague'de Torbalar Belli Oldu (29.06.2012)

Euroleague'de Torbalar Belli Oldu (29.06.2012)

Euroleague'de Torbalar Belli Oldu  -  29.06.2012 Erkek Basketbol Takımımız, Euroleague kura çekimine

Devamı -»
‘İyi Bir Takım Kuracağız’ (27.06.2012)

‘İyi Bir Takım Kuracağız’ (27.06.2012)

‘İyi Bir Takım Kuracağız’  -  27.06.2012 Basketbol Erkek Takımı Başantrenörümüz Erman Kunter,

Devamı -»
Erman Kunter İmzaladı (26.06.2012)

Erman Kunter İmzaladı (26.06.2012)

Erman Kunter İmzaladı - 26.06.2012 Erkek Basketbol Takımımız’ın yeni antrenörü Erman Kunter,

Devamı -»
Erkek Basketbol Takımımıza Ödül (24.06.2012)

Erkek Basketbol Takımımıza Ödül (24.06.2012)

Erkek Basketbol Takımımıza Ödül - 24.06.2012 Erkek Basketbol Takımımız, üniversite öğrencileri

Devamı -»
'Yuvama Geri Döndüm' (23.06.2012)

'Yuvama Geri Döndüm' (23.06.2012)

'Yuvama Geri Döndüm'  -  23.06.2012 BJK TV'ye, telefonla bağlanan Erkek Basketbol Takımımız'ın

Devamı -»
Mesut Urgancılar'dan Erman Kunter Açıklaması (22.06.2012)

Mesut Urgancılar'dan Erman Kunter Açıklaması (22.06.2012)

Mesut Urgancılar'dan Erman Kunter Açıklaması   -  22.06.2012 Genel Sekreterimiz Mesut Urgancılar'ın,

Devamı -»
Erman Kunter Beşiktaş'ta (22.06.2012)

Erman Kunter Beşiktaş'ta (22.06.2012)

Erman Kunter Beşiktaş'ta  -  22.06.2012 Beşiktaşımız'ın efsanevi basketbolcularından Erman Kunter,

Devamı -»
Genel Sekreterimiz Mesut Urgancılar’dan Açıklamalar (21.06.2012)

Genel Sekreterimiz Mesut Urgancılar’dan Açıklamalar (21.06.2012)

Genel Sekreterimiz Mesut Urgancılar’dan Açıklamalar  - 21.06.2012 Genel Sekreterimiz Mesut Urgancılar, BJK

Devamı -»
Ömürler FEDA Sana Besiktaş (20.06.2012)

Ömürler FEDA Sana Besiktaş (20.06.2012)

Ömürler FEDA Sana Besiktaş - 20.06.2012 Şeref Bey anısına hazırlanan “FEDA” isimli Feridun Düzağaç

Devamı -»
Kulübümüze Üyelik Şartları (20.06.2012)

Kulübümüze Üyelik Şartları (20.06.2012)

Kulübümüze Üyelik Şartları  -  20.06.2012 Değerli taraftarlarımız Beşiktaş JK üyesi olabilmeniz

Devamı -»
Terörü Lanetliyoruz (19.06.2012)

Terörü Lanetliyoruz (19.06.2012)

Terörü Lanetliyoruz  - 19.06.2012 Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 8 askerimizin şehit olduğu, 16

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (16.06.2012)

Başsağlığı Mesajı (16.06.2012)

Başsağlığı Mesajı  -  16.06.2012 Türk futbolunun önemli isimlerinden 'Bego' lakaplı Ahmet Erol'un

Devamı -»
3 Kupa Zaferimizin Hatıra Tişörtleri Satışta (16.06.2012)

3 Kupa Zaferimizin Hatıra Tişörtleri Satışta (16.06.2012)

3 Kupa Zaferimizin Hatıra Tişörtleri Satışta  -  16.06.2012 Beşiktaş Milangaz’ın 3 kupayla damga

Devamı -»
Şampiyon Abdullah Gül’ü Ziyaret Etti (15.06.2012)

Şampiyon Abdullah Gül’ü Ziyaret Etti (15.06.2012)

Şampiyon Abdullah Gül’ü Ziyaret Etti  -  15.06.2012 3 kupalı şampiyon takımımız Beşiktaş Milangaz,

Devamı -»
İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Açıklamalar (14.06.2012)

İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Açıklamalar (14.06.2012)

İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi'den Açıklamalar  -  14.06.2012 İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi,

Devamı -»
Yönetim Kurulu Kararları (13.06.2012)

Yönetim Kurulu Kararları (13.06.2012)

Yönetim Kurulu Kararları  -  13.06.2012 Yönetim Kurulumuz'un bugün yaptığı toplantıda aldığı

Devamı -»
FEDA Zamanı Albümü Tanıtıldı (13.06.2012)

FEDA Zamanı Albümü Tanıtıldı (13.06.2012)

FEDA Zamanı Albümü Tanıtıldı  -  13.06.2012 Beşiktaşlı sanatçıların FEDA Zamanı Albümü’nün

Devamı -»
Beşiktaş’ın Şeref’ini Kabri Başında Andık (13.06.2012)

Beşiktaş’ın Şeref’ini Kabri Başında Andık (13.06.2012)

Beşiktaş’ın Şeref’ini Kabri Başında Andık  -  13.06.2012 Yaşamını Beşiktaş için FEDA eden

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (12.06.2012)

Başsağlığı Mesajı (12.06.2012)

Başsağlığı Mesajı  - 12.06.2012 Ana Sponsorumuz Ülker Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Sabri

Devamı -»
BJK Kulübümüze Üyelik Şartları (12.06.2012)

BJK Kulübümüze Üyelik Şartları (12.06.2012)

BJK Kulübümüze Üyelik Şartları  -  12.06.2012 Değerli taraftarlarımız Beşiktaş JK üyesi olabilmeniz

Devamı -»
'Büyük İş Yaptık, Tarihe Geçtik' (11.06.2012)

'Büyük İş Yaptık, Tarihe Geçtik' (11.06.2012)

'Büyük İş Yaptık, Tarihe Geçtik'   -  11.06.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız'ın Başantrenörü

Devamı -»
Şampiyonluk Kupası Beşiktaş Milangaz'ın (11.06.2012)

Şampiyonluk Kupası Beşiktaş Milangaz'ın (11.06.2012)

Şampiyonluk Kupası Beşiktaş Milangaz'ın  -  11.06.2012 Beko Basketbol Ligi 2011-2012 sezonu şampiyonu

Devamı -»
Şampiyon Beşiktaş Milangaz (11.06.2012)

Şampiyon Beşiktaş Milangaz (11.06.2012)

Şampiyon Beşiktaş Milangaz  -  11.06.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Anadolu Efes'i 80-76 mağlup

Devamı -»
Anadolu Efes:84 Beşiktaş Milangaz:82 (08.06.2012)

Anadolu Efes:84 Beşiktaş Milangaz:82 (08.06.2012)

Anadolu Efes:84 Beşiktaş Milangaz:82  -  08.06.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Anadolu Efes’e 84-82

Devamı -»
Kongre Üyelerimizin Dikkatine (07.06.2012)

Kongre Üyelerimizin Dikkatine (07.06.2012)

Kongre Üyelerimizin Dikkatine  -  07.06.2012 Seçme Sicil Kurulumuz, Olağanüstü Genel Kurula katılacak

Devamı -»
Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (07.06.2012)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı (07.06.2012)

Başkanımızın Beşiktaş Dergisi'ndeki Yazısı  -  07.06.2012 Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş

Devamı -»
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (05.06.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (05.06.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  -  05.06.2012 Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10

Devamı -»
3 Poster 3 Şampiyonluk Öyküsü (07.06.2012)

3 Poster 3 Şampiyonluk Öyküsü (07.06.2012)

3 Poster 3 Şampiyonluk Öyküsü  -  07.06.2012 Üç şampiyonumuzun posterini veren Beşiktaş Dergisi’nde,

Devamı -»
Final Serisinde 5. Randevu (07.06.2012)

Final Serisinde 5. Randevu (07.06.2012)

Final Serisinde 5. Randevu  - 07.06.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, play-off final serisinin 5. maçında

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:81 Anadolu Efes:55 (05.06.2012)

Beşiktaş Milangaz:81 Anadolu Efes:55 (05.06.2012)

Beşiktaş Milangaz:81 Anadolu Efes:55   -  05.06.2012 Beşiktaş Milangaz, final serisinin 4. maçında

Devamı -»
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (05.06.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (05.06.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  -  05.06.2012 Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10

Devamı -»
Final Serisinde 4. Randevu (04.06.2012)

Final Serisinde 4. Randevu (04.06.2012)

Final Serisinde 4. Randevu  -  04.06.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, play-off final serisinin 4.

Devamı -»
Vefat ve Başsağlığı (03.06.2012)

Vefat ve Başsağlığı (03.06.2012)

Vefat ve Başsağlığı  -  03.06.2012 Divan Kurulu üyelerimizden H.Sabahattin Çayır'ın vefatını

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:67 Anadolu Efes:69 (03.06.2012)

Beşiktaş Milangaz:67 Anadolu Efes:69 (03.06.2012)

Beşiktaş Milangaz:67 Anadolu Efes:69  -   03.06.2012 Beşiktaş Milangaz, final serisinin 3. maçında

Devamı -»
Mehmet Üstünkaya’yı Andık (03.06.2012)

Mehmet Üstünkaya’yı Andık (03.06.2012)

Mehmet Üstünkaya’yı Andık   -  03.06.2012 Eski başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya, vefatının 12.

Devamı -»
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (03.06.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (03.06.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  -  03.06.2012 Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10

Devamı -»
Anadolu Efes:71 Beşiktaş Milangaz:76 (31.05.2012)

Anadolu Efes:71 Beşiktaş Milangaz:76 (31.05.2012)

Anadolu Efes:71 Beşiktaş Milangaz:76  -  31.05.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Anadolu Efes'i 76-71

Devamı -»
Euroleague'den Müjdeli Haber 31.05.2012

Euroleague'den Müjdeli Haber 31.05.2012

Euroleague'den Müjdeli Haber  -  31.05.2012 Beşiktaş Milangaz, önümüzdeki sezon THY Euroleague'e direkt

Devamı -»
Mehmet Üstünkaya’yı Anıyoruz (31.05.2012)

Mehmet Üstünkaya’yı Anıyoruz (31.05.2012)

Mehmet Üstünkaya’yı Anıyoruz  -  31.05.2012 Eski Başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya’yı vefatının

Devamı -»
Anadolu Efes:75 Beşiktaş Milangaz:82 (29.05.2012)

Anadolu Efes:75 Beşiktaş Milangaz:82 (29.05.2012)

Anadolu Efes:75 Beşiktaş Milangaz:82  -  29.05.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Anadolu Efes'i 82-75

Devamı -»
BJK KULÜP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (29.05.2012)

BJK KULÜP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (29.05.2012)

BJK KULÜP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  - 29.05.2012 Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul

Devamı -»
Finale Hazırız (28.05.2012)

Finale Hazırız (28.05.2012)

Finale Hazırız  -  28.05.2012 Beşiktaş Milangaz ve Anadolu Efes’in antrenörleri ve birer oyuncusu final

Devamı -»
Kulübümüzden Açıklama (28.05.2012)

Kulübümüzden Açıklama (28.05.2012)

Kulübümüzden Açıklama  -  28.05.2012 Akşam gazetesinde yer alan iki şubemizin kapatılacağı

Devamı -»
Orhan Boran Son Yolculuğuna Uğurlandı (27.05.2012)

Orhan Boran Son Yolculuğuna Uğurlandı (27.05.2012)

Orhan Boran Son Yolculuğuna Uğurlandı  -  27.05.2012 Aramızdan ayrılan usta televizyoncu Orhan Boran,

Devamı -»
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (24.05.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (24.05.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  -  24.05.2012 Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Finalde (22.05.2012)

Beşiktaş Milangaz Finalde (22.05.2012)

Beşiktaş Milangaz Finalde  -  22.05.2012 Beşiktaş Milangaz, play-off yarı final serisinin 4. maçında

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:74 Galatasaray MP:65 (20.05.2012)

Beşiktaş Milangaz:74 Galatasaray MP:65 (20.05.2012)

Beşiktaş Milangaz:74 Galatasaray MP:65  -  20.05.2012 Beşiktaş Milangaz, play-off yarı final serisi 3.

Devamı -»
19.Mayıs.2012

19.Mayıs.2012

19.05.2012   -  19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, Ulu Önder Atatürk ve silah

Devamı -»
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (18.05.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (18.05.2012)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  -  18.05.2012 BJK JK Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul

Devamı -»
Galatasaray MP:72 Beşiktaş Milangaz:81 (17.05.2012)

Galatasaray MP:72 Beşiktaş Milangaz:81 (17.05.2012)

Galatasaray MP:72 Beşiktaş Milangaz:81  -  17.05.2012 Beşiktaş Milangaz, Galatasaray Medical Park'ı 81-72

Devamı -»
Galatasaray MP:75 Beşiktaş Milangaz:74 (15.05.2012)

Galatasaray MP:75 Beşiktaş Milangaz:74 (15.05.2012)

Galatasaray MP:75 Beşiktaş Milangaz:74  -  15.05.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, play-off yarı final

Devamı -»
Bülent Arınç’a Ziyaret (15.05.2012)

Bülent Arınç’a Ziyaret (15.05.2012)

Bülent Arınç’a Ziyaret  - 15.05.2012 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Devlet

Devamı -»
Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’na Ziyaret (15.05.2012)

Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’na Ziyaret (15.05.2012)

Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’na Ziyaret - 15.05.2012 Başkanımız Fikret Orman ve Yöneticilerimiz, Kara

Devamı -»
Yönetim Kurulumuz Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti (15.05.2012)

Yönetim Kurulumuz Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti (15.05.2012)

Yönetim Kurulumuz Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti - 15.05.2012 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim

Devamı -»
Yönetim Kurulumuz'dan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret (15.05.2012)

Yönetim Kurulumuz'dan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret (15.05.2012)

Yönetim Kurulumuz'dan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret - 15.05.2012 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu

Devamı -»
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Ziyaret (15.05.2012)

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Ziyaret (15.05.2012)

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Ziyaret - 15.05.2012 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

Devamı -»
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a Ziyaret (15.05.2012)

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a Ziyaret (15.05.2012)

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a Ziyaret - 15.05.2012 Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu

Devamı -»
Yönetim Kurulumuz Anıtkabir'de (15.05.2012)

Yönetim Kurulumuz Anıtkabir'de (15.05.2012)

Yönetim Kurulumuz Anıtkabir'de - 15.05.2012 Ankara'da bulunan Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu

Devamı -»
Deron Williams Beşiktaş Milangaz Arena'da (11.05.2012)

Deron Williams Beşiktaş Milangaz Arena'da (11.05.2012)

Deron Williams Beşiktaş Milangaz Arena'da - 11.05.2012 Deron Williams, Beşiktaş Milangaz Arena'yı ziyaret

Devamı -»
Yarı Finalde Rakibimiz Galatasaray MP (10.05.2012)

Yarı Finalde Rakibimiz Galatasaray MP (10.05.2012)

Yarı Finalde Rakibimiz Galatasaray MP - 10.05.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, play-off yarı finalinde

Devamı -»
'Tarihi Sezon Devam Ediyor' (09.05.2012)

'Tarihi Sezon Devam Ediyor' (09.05.2012)

'Tarihi Sezon Devam Ediyor' - 09.05.2012 Beşiktaş Milangaz Başantrenörümüz Ergin Ataman, Fenerbahçe Ülker

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Yarı Finalde (09.05.2012)

Beşiktaş Milangaz Yarı Finalde (09.05.2012)

Beşiktaş Milangaz Yarı Finalde - 09.05.2012 Beşiktaş Milangaz, Fenerbahçe Ülker'i 77-74 yenerek

Devamı -»
‘Mucizevi Bir Galibiyet Aldık’ (06.05.2012)

‘Mucizevi Bir Galibiyet Aldık’ (06.05.2012)

‘Mucizevi Bir Galibiyet Aldık’ - 06.05.2012 Başantrenörümüz Ergin Ataman, Fenerbahçe Ülker galibiyeti

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:96 Fenerbahçe Ülker:94 (06.05.2012)

Beşiktaş Milangaz:96 Fenerbahçe Ülker:94 (06.05.2012)

Beşiktaş Milangaz:96 Fenerbahçe Ülker:94 - 06.05.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, play-off çeyrek

Devamı -»
Geçmiş Olsun Mesajı (06.05.2012)

Geçmiş Olsun Mesajı (06.05.2012)

Geçmiş Olsun Mesajı - 06.05.2012 Bayan Basketbol Takımı oyuncumuz Yasemin Koç’un ailesiyle birlikte

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (05.05.2012)

Başsağlığı Mesajı (05.05.2012)

Başsağlığı Mesajı - 05.05.2012 Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Spor Kulübü eski

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (04.05.2012)

Başsağlığı Mesajı (04.05.2012)

Başsağlığı Mesajı - 04.05.2012 FIFA kokartlı eski hakemlerden ve Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Nihat

Devamı -»
Anma Töreni (03.05.2012)

Anma Töreni (03.05.2012)

Anma Töreni - 03.05.2012 Divan Kurulu eski başkanlarımızdan Burhan Tanış'ın ölümünün 1. yılında anma

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi Play-Off Programı (03.05.2012)

Beko Basketbol Ligi Play-Off Programı (03.05.2012)

Beko Basketbol Ligi Play-Off Programı - 03.05.2012 Beko Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final programı belli

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:99 Antalya Bş. Bld. :100 (02.05.2012)

Beşiktaş Milangaz:99 Antalya Bş. Bld. :100 (02.05.2012)

Beşiktaş Milangaz:99 Antalya Bş. Bld. :100 - 02.05.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Antalya

Devamı -»
Potada Rakip Antalya Bş. Bld. (02.05.2012)

Potada Rakip Antalya Bş. Bld. (02.05.2012)

Potada Rakip Antalya Bş. Bld. - 02.05.2012 - Taraftarlarımızı Beşiktaş Milangaz Takımımız'ın bugün

Devamı -»
UEFA Açıklaması (01.05.2012)

UEFA Açıklaması (01.05.2012)

UEFA Açıklaması - 01.05.2012 - Kulübümüzün açıklaması şöyledir: UEFA tarafından kulübümüze, 3

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (01.05.2012)

Başsağlığı Mesajı (01.05.2012)

Başsağlığı Mesajı - 01.05.2012 - Sportif A.Ş Direktörümüz Bülent Karabıçak'ın kardeşinin vefatını

Devamı -»
Antalya Bş. Bld. Maçı Biletleri Satışta (01.05.2012)

Antalya Bş. Bld. Maçı Biletleri Satışta (01.05.2012)

Antalya Bş. Bld. Maçı Biletleri Satışta - 01.05.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız’ın, bugün Antalya

Devamı -»
1 Mayıs (01.05.2012)

1 Mayıs (01.05.2012)

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ OLSUN. BEŞİKTAŞ BASKETBOL

Devamı -»
Şampiyonluk Bizim, Kupa Bizim (30.04.2012)

Şampiyonluk Bizim, Kupa Bizim (30.04.2012)

Şampiyonluk Bizim, Kupa Bizim - 30.04.2012 - Avrupa Şampiyonu Beşiktaş Milangaz, kupasıyla birlikte İstanbul

Devamı -»
Şampiyon Beşiktaş Milangaz İstanbul'da Coşkuyla Karşılandı (30.04.2012)

Şampiyon Beşiktaş Milangaz İstanbul'da Coşkuyla Karşılandı (30.04.2012)

Şampiyon Beşiktaş Milangaz İstanbul'da Coşkuyla Karşılandı - 30.04.2012  - EuroChallenge Kupası

Devamı -»
Avrupa Şampiyonu Kupasıyla Beşiktaş'a Geliyor (30.04.2012)

Avrupa Şampiyonu Kupasıyla Beşiktaş'a Geliyor (30.04.2012)

Avrupa Şampiyonu Kupasıyla Beşiktaş'a Geliyor - 30.04.2012 - EuroChallenge Kupası Şampiyonu Beşiktaş

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz'ın Şampiyonluk Yolculuğu (30.04.2012)

Beşiktaş Milangaz'ın Şampiyonluk Yolculuğu (30.04.2012)

Beşiktaş Milangaz'ın Şampiyonluk Yolculuğu - 30.04.2012 - Beşiktaş Milangaz, EuroChallenge Şampiyonluğuna

Devamı -»
EuroChallenge Kupası Beşiktaş Milangaz'ın (30.04.2012)

EuroChallenge Kupası Beşiktaş Milangaz'ın (30.04.2012)

EuroChallenge Kupası Beşiktaş Milangaz'ın - 30.04.2012 - FİBA EuroChallenge Kupası'nı alarak tarih yazan

Devamı -»
Pops Mensah Bonsu En İyi Oyuncu (29.04.2012)

Pops Mensah Bonsu En İyi Oyuncu (29.04.2012)

Pops Mensah Bonsu En İyi Oyuncu - 29.04.2012 - Beşiktaş Milangaz'ı Avrupa Şampiyonluğu'na taşıyan

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Avrupa Şampiyonu (29.04.2012)

Beşiktaş Milangaz Avrupa Şampiyonu (29.04.2012)

Beşiktaş Milangaz Avrupa Şampiyonu - 29.04.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, EuroChallenge Kupası'nı

Devamı -»
Ergin Ataman'dan Açıklamalar (27.04.2012)

Ergin Ataman'dan Açıklamalar (27.04.2012)

Ergin Ataman'dan Açıklamalar  - 27.04.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız'ın Başantrenörü Ergin Ataman,

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Finale Yükseldi (27.04.2012)

Beşiktaş Milangaz Finale Yükseldi (27.04.2012)

Beşiktaş Milangaz Finale Yükseldi - 27.04.2012 . Beşiktaş Milangaz Takımımız, Szolnoki Olaj'ı 64-60

Devamı -»
Final Four'da İlk Maçımız Bugün (27.04.2012)

Final Four'da İlk Maçımız Bugün (27.04.2012)

Final Four'da İlk Maçımız Bugün 27.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, EuroChallenge Final Four

Devamı -»
Kupa Hazırlıklar Devam Ediyor (26.04.2012)

Kupa Hazırlıklar Devam Ediyor (26.04.2012)

Kupa Hazırlıklar Devam Ediyor 26.04.2012 EuroChallenge Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş

Devamı -»
Trabzonspor:77 Beşiktaş Milangaz:81 (22.04.2012)

Trabzonspor:77 Beşiktaş Milangaz:81 (22.04.2012)

Trabzonspor:77 Beşiktaş Milangaz:81 22.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Trabzonspor’u Hayri Gür

Devamı -»
Potada Rakibimiz Trabzonspor 22.04.2012

Potada Rakibimiz Trabzonspor 22.04.2012

Potada Rakibimiz Trabzonspor 22.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Beko Basketbol Ligi 29. haftasında

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz: 81 Tofaş:78 (15.04.2012)

Beşiktaş Milangaz: 81 Tofaş:78 (15.04.2012)

Beşiktaş Milangaz: 81 Tofaş:78 15.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Tofaş’ı 81-78 mağlup etti.

Devamı -»
Anadolu Efes:77 Beşiktaş Milangaz:86 (12.04.2012)

Anadolu Efes:77 Beşiktaş Milangaz:86 (12.04.2012)

Anadolu Efes:77 Beşiktaş Milangaz:86 12.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, deplasmanda oynanan

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:90 Hacettepe Üni.:62 (07.04.2012)

Beşiktaş Milangaz:90 Hacettepe Üni.:62 (07.04.2012)

Beşiktaş Milangaz:90 Hacettepe Üni.:62 07.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Hacettepe Üniversitesi'ni

Devamı -»
Galatasaray MP.:92 Beşiktaş Milangaz:81 (02.04.2012)

Galatasaray MP.:92 Beşiktaş Milangaz:81 (02.04.2012)

Galatasaray MP.:92 Beşiktaş Milangaz:81 02.04.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Galatasaray Medical Park'a

Devamı -»
Üniversitelilerden Beşiktaşımız'a Ödüller (28.03.2012)

Üniversitelilerden Beşiktaşımız'a Ödüller (28.03.2012)

Üniversitelilerden Beşiktaşımız'a Ödüller 28.03.2012 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkçe

Devamı -»
Yeni Yönetim Kurulumuz (25.03.2012)

Yeni Yönetim Kurulumuz (25.03.2012)

Yeni Yönetim Kurulumuz - 25.03.2012 Fikret Orman Başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında

Devamı -»
Beşiktaşımız'ın Yeni Başkanı Fikret Orman (25.03.2012)

Beşiktaşımız'ın Yeni Başkanı Fikret Orman (25.03.2012)

Beşiktaşımız'ın Yeni Başkanı Fikret Orman - 25.03.2012 Bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

Devamı -»
Genel Kurul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi (25.03.2012)

Genel Kurul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi (25.03.2012)

Genel Kurul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi - 25.03.2012 Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul

Devamı -»
ÖNEMLİ ... Toplanıyoruz... BJK kongre üyelerinin dikkatine;

ÖNEMLİ ... Toplanıyoruz... BJK kongre üyelerinin dikkatine;

Oyları kullanmak üzere 25.03.2011 pazar günü (yarın) sabah Saat: 11:00'de Toplantı salonunun giriş

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:61 Banvit:64 (24.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:61 Banvit:64 (24.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:61 Banvit:64 - 24.03.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, Banvit’e 64-61 mağlup oldu.

Devamı -»
BEŞİKTAŞ BASKETBOL DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI.

BEŞİKTAŞ BASKETBOL DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI.

22.03.2012 BEŞİKTAŞ BASKETBOL DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI 25.Mart.Pazar günü Saat:10.00’da yapılacak

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Programı (21.03.2012)

Beko Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Programı (21.03.2012)

Beko Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Programı 21.03.2012 Beko Basketbol Ligi'nin 24. hafta programı açıklandı.

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Takımımız Desteğinizi Bekliyor (21.03.2012)

Beşiktaş Milangaz Takımımız Desteğinizi Bekliyor (21.03.2012)

Beşiktaş Milangaz Takımımız Desteğinizi Bekliyor 21.03.2012 Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız'ın,

Devamı -»
Yarı Finalde Rakibimiz Szolnoki Olaj (20.03.2012)

Yarı Finalde Rakibimiz Szolnoki Olaj (20.03.2012)

Yarı Finalde Rakibimiz Szolnoki Olaj 20.03.2012 Beşiktaş Milangaz’ın EuroChallenge Kupası 4’lü

Devamı -»
‘Başarımızı Kupa İle Süslemek İstiyoruz’ (20.03.2012)

‘Başarımızı Kupa İle Süslemek İstiyoruz’ (20.03.2012)

‘Başarımızı Kupa İle Süslemek İstiyoruz’ 20.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız’ın

Devamı -»
Serhat Çetin’in Sağlık Durumu (20.03.2012)

Serhat Çetin’in Sağlık Durumu (20.03.2012)

Serhat Çetin’in Sağlık Durumu 20.03.2012 Olin Edirne maçında sakatlanan başarılı basketbolcumuz Serhat

Devamı -»
Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart Pazar günü yapılacak ....

Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart Pazar günü yapılacak ....

BJK kongre üyelerinin dikkatine ; - 20.03.2012 - Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı,

Devamı -»
Banvit Biletleri Satışta (19.03.2012)

Banvit Biletleri Satışta (19.03.2012)

Banvit Biletleri Satışta -  (19.03.2012) - Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız'ın, Banvit ile

Devamı -»
Olin Edirne:64 Beşiktaş Milangaz:76 (18.03.2012)

Olin Edirne:64 Beşiktaş Milangaz:76 (18.03.2012)

Olin Edirne:64 Beşiktaş Milangaz:76 (18.03.2012) -  Beşiktaş Milangaz Takımımız, Olin Edirne'yi

Devamı -»
Çanakkale Geçilmez. (18.03.2012)

Çanakkale Geçilmez. (18.03.2012)

18.03.2012 - Çanakkale Zaferi ile birlikte, Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (16.03.2012)

Başsağlığı Mesajı (16.03.2012)

Başsağlığı Mesajı 16.03.2012 Afganistan'da 12 askerimizin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle

Devamı -»
Başsağlığı Mesajı (16.03.2012)

Başsağlığı Mesajı (16.03.2012)

Başsağlığı Mesajı 16.03.2012 Kulübümüz’ün Divan Kurulu Üyelerinden Cezmi Çapa'nın vefatını,

Devamı -»
Ergin Ataman: Kupayı İstiyoruz (17.03.2012)

Ergin Ataman: Kupayı İstiyoruz (17.03.2012)

Ergin Ataman: Kupayı İstiyoruz 17.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız'ın Başantrenörü Ergin Ataman,

Devamı -»
Potada Olin Edirne Deplasmanı (18.03.2012)

Potada Olin Edirne Deplasmanı (18.03.2012)

Potada Olin Edirne Deplasmanı 18.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, ligin 23. haftasında Olin Edirne ile

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:77 Artland Dragons:63 (17.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:77 Artland Dragons:63 (17.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:77 Artland Dragons:63 17.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Artland Dragons'u 77-63

Devamı -»
Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine (15.03.2012)

Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine (15.03.2012)

Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine 15.03.2012 Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na

Devamı -»
Beşiktaşımız bugün iki önemli sınav verecek... (15.03.2012)

Beşiktaşımız bugün iki önemli sınav verecek... (15.03.2012)

Beşiktaşımız bugün iki önemli sınav verecek... Taraftarlarımızı bu önemli maçlarda takımlarımıza

Devamı -»
Basketbolda Hedef Dörtlü Final (15.03.2012)

Basketbolda Hedef Dörtlü Final (15.03.2012)

Basketbolda Hedef Dörtlü Final 15.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, yarın saat 19.00'da Artland

Devamı -»
Perşembe Günü Milangaz Arena'da Buluşuyoruz (14.03.2012)

Perşembe Günü Milangaz Arena'da Buluşuyoruz (14.03.2012)

Perşembe Günü Milangaz Arena'da Buluşuyoruz 14.03.2012 Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımızın, Artland

Devamı -»
Artland Dragons:73 Beşiktaş Milangaz:74 (13.03.2012)

Artland Dragons:73 Beşiktaş Milangaz:74 (13.03.2012)

Artland Dragons:73 Beşiktaş Milangaz:74 13.03.2012 Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız, EuroChallenge

Devamı -»
Artland Dragons Biletleri Satışa Çıktı (12.03.2012)

Artland Dragons Biletleri Satışa Çıktı (12.03.2012)

Artland Dragons Biletleri Satışa Çıktı 12.03.2012 Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımızın, Artland

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Almanya’ya Gitti (12.03.2012)

Beşiktaş Milangaz Almanya’ya Gitti (12.03.2012)

Beşiktaş Milangaz Almanya’ya Gitti 12.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, EuroChallenge Kupası Çeyrek

Devamı -»
Potada Rakip Artland Dragons (12.03.2012)

Potada Rakip Artland Dragons (12.03.2012)

Potada Rakip Artland Dragons 12.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, EuroChallenge Kupası Çeyrek Final ilk

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:101 Aliağa Petkim:78 (10.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:101 Aliağa Petkim:78 (10.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:101 Aliağa Petkim:78 10.03.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Aliağa Petkim'i 101-78

Devamı -»
Akatlar’a Servis (09.03.2012)

Akatlar’a Servis (09.03.2012)

Akatlar’a Servis 09.03.2012 - Taraftarlarımız, Cumartesi günü oynanacak Aliağa Petkim maçına servislerle

Devamı -»
Aliağa Petkim Biletleri Satışta (08.03.2012)

Aliağa Petkim Biletleri Satışta (08.03.2012)

Aliağa Petkim Biletleri Satışta 08.03.2012 -  Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız'ın, Aliağa Petkim

Devamı -»
Erdemir:64 Beşiktaş Milangaz:81 (06.03.2012)

Erdemir:64 Beşiktaş Milangaz:81 (06.03.2012)

Erdemir:64 Beşiktaş Milangaz:81 06.03.2012  Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız, Erdemir'i 81-64 mağlup

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:105 Mersin Bş.Bld.:84 (04.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:105 Mersin Bş.Bld.:84 (04.03.2012)

Beşiktaş Milangaz:105 Mersin Bş.Bld.:84 04.03.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, Mersin Büyükşehir

Devamı -»
Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine (02.03.2012)

Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine (02.03.2012)

Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine 02.03.2012 - Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi’nde 20. Hafta Programı (29.02.2012)

Beko Basketbol Ligi’nde 20. Hafta Programı (29.02.2012)

Beko Basketbol Ligi’nde 20. Hafta Programı 29.02.2012 Beko Basketbol Ligi’nin 20. haftası, 3 Mart Cumartesi

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:77 Fuenlabrada:78 (28.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:77 Fuenlabrada:78 (28.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:77 Fuenlabrada:78 28.02.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, FIBA EuroChallenge

Devamı -»
TFF'nin 41. Başkanı Yıldırım Demirören (27.02.2012)

TFF'nin 41. Başkanı Yıldırım Demirören (27.02.2012)

TFF'nin 41. Başkanı Yıldırım Demirören 27.02.2012 - TFF Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda

Devamı -»
Fenerbahçe Ülker:86 Beşiktaş Milangaz:82 (26.02.2012)

Fenerbahçe Ülker:86 Beşiktaş Milangaz:82 (26.02.2012)

Fenerbahçe Ülker:86 Beşiktaş Milangaz:82  26.02.2012 - Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımımız,

Devamı -»
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı (26.02.2012)

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı (26.02.2012)

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı 26.02.2012 Derneğimizin Yıllık Olağan İdari ve

Devamı -»
Seçme ve Sicil Kurulumuz'dan Uyarılar (24.02.2012)

Seçme ve Sicil Kurulumuz'dan Uyarılar (24.02.2012)

Seçme ve Sicil Kurulumuz'dan Uyarılar 24.02.2012 - Seçme ve Sicil Kurulu Başkanımız Firuz Drahşan, Olağan

Devamı -»
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Bilgilendirme (24.02.2012)

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Bilgilendirme (24.02.2012)

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Bilgilendirme 24.02.2012 -  Pazar günü yapılacak Yıllık Olağan İdari ve

Devamı -»
Servis Bilgilendirmesi (24.02.2012)

Servis Bilgilendirmesi (24.02.2012)

Servis Bilgilendirmesi 24.02.2012 -  Pazar günü yapılacak olan Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul

Devamı -»
Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine (24.02.2012)

Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine (24.02.2012)

Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine 24.02.2012 Derneğimizin Yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul

Devamı -»
Potada Dev Derbi (26.02.2012)

Potada Dev Derbi (26.02.2012)

Potada Dev Derbi 26.02.2012 -Beşiktaş Milangaz, bugün Fenerbahçe Ülker’in konuğu olacak. Şampiyonluğun

Devamı -»
(21.02.2012) Beşiktaş Milangaz Başantrenörümüz Ergin Ataman ......

(21.02.2012) Beşiktaş Milangaz Başantrenörümüz Ergin Ataman ......

(21.02.2012) - Beşiktaş Milangaz Başantrenörümüz Ergin Ataman, Novgorod karşılaşması sonrası şunları

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:82 Novgorod:80 (21.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:82 Novgorod:80 (21.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:82 Novgorod:80 21.02.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, Novgorod'u 82-80 mağlup etti.

Devamı -»
Şampiyon Fiyapı İnönü Stadı'nda (19.02.2012)

Şampiyon Fiyapı İnönü Stadı'nda (19.02.2012)

Şampiyon Fiyapı İnönü Stadı'nda 19.02.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, Fiyapı İnönü Stadı'nda

Devamı -»
Konya'da Kupa Coşkusu (18.02.2012)

Konya'da Kupa Coşkusu (18.02.2012)

Konya'da Kupa Coşkusu  18.02.2012 - Beşiktaş Milangaz Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası'nı Gençlik ve

Devamı -»
Kupanın Yıldızı Serhat Çetin (18.02.2012)

Kupanın Yıldızı Serhat Çetin (18.02.2012)

Kupanın Yıldızı Serhat Çetin (18.02.2012) Tarihimizde ilk kez kazandığımız Spor Toto Türkiye Kupası

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Tarih Yazdı (18.02.2012)

Beşiktaş Milangaz Tarih Yazdı (18.02.2012)

Beşiktaş Milangaz Tarih Yazdı (18.02.2012) Siyah-beyazlılarımız, Banvit'i 78-74 yenerek basketbolda ilk kez

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:87 Aliağa Petkim:82 (15.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:87 Aliağa Petkim:82 (15.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:87 Aliağa Petkim:82 (15.02.2012)   Beşiktaş Milangaz Takımımız, Spor Toto Türkiye

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:79 Türk Telekom:74 (12.02.2012).

Beşiktaş Milangaz:79 Türk Telekom:74 (12.02.2012).

Beşiktaş Milangaz:79 Türk Telekom:74  - Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız, Türk Telekom'u 79-74

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız, ligin 18. haftasında Samsun Basket’in konuğu olacak. (10.02.2012)

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 18. haftasında Samsun Basket’in konuğu olacak. (10.02.2012)

Kadınlar Samsun Deplasmanında 10.02.2012 Kadın Basketbol Takımımız, ligin 18. haftasında Samsun

Devamı -»
Basketbolda Türkiye Kupası Heyecanı (09.02.2012)

Basketbolda Türkiye Kupası Heyecanı (09.02.2012)

Basketbolda Türkiye Kupası Heyecanı 09.02.2012 Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası, 14-18 Şubat tarihleri

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Programı (08.02.2012)

Beko Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Programı (08.02.2012)

Beko Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Programı 08.02.2012 Beko Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız'ın, Botaş ile oynayacağı karşılaşma ertelendi. (07.02.2012)

Kadın Basketbol Takımımız'ın, Botaş ile oynayacağı karşılaşma ertelendi. (07.02.2012)

Botaş Maçımız Ertelendi 07.02.2012 Kadın Basketbol Takımımız'ın, Botaş ile oynayacağı karşılaşma

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Zirve Takibinde (06.02.2012)

Beşiktaş Milangaz Zirve Takibinde (06.02.2012)

Beşiktaş Milangaz Zirve Takibinde 06.02.2012 Beşiktaş Milangaz, P.Karşıyaka galibiyetiyle puanını 30'a

Devamı -»
Beşiktaş:75 Kayseri KASKİ:49 (05.02.2012)

Beşiktaş:75 Kayseri KASKİ:49 (05.02.2012)

Beşiktaş:75 Kayseri KASKİ:49 05.02.2012 Kadın Basketbol Takımımız, Kayseri KASKİ’yi 75 – 49 mağlup

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:88 Pınar Karşıyaka: 80 (04.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:88 Pınar Karşıyaka: 80 (04.02.2012)

Beşiktaş Milangaz:88 Pınar Karşıyaka:80 04.02.2012 Beşiktaş Milangaz Takımımız, Pınar

Devamı -»
08.12.2011 / Beşiktaş:67 Dynamo GUVD:58

08.12.2011 / Beşiktaş:67 Dynamo GUVD:58

Beşiktaş:67 Dynamo GUVD:58 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, FIBA EuroCup’ın 6. maçında Dynamo

Devamı -»
07.12.2011 / Beko Basketbol Ligi'nde 9. Hafta Programı

07.12.2011 / Beko Basketbol Ligi'nde 9. Hafta Programı

Beko Basketbol Ligi'nde 9. Hafta Programı Beko Basketbol Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı

Devamı -»
06.12.2011 / Armia:75 Beşiktaş Milangaz:77

06.12.2011 / Armia:75 Beşiktaş Milangaz:77

Armia:75 Beşiktaş Milangaz:77 Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız, Eurochallenge Cup B grubu 5.

Devamı -»
05.12.2011 / Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları yapıldı.

05.12.2011 / Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Beko Basketbol Ligi'nde Görünüm Beko Basketbol Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları

Devamı -»
04.12.2011 / Beşiktaş Kadın Basketbol takımımız:56 Samsun Basket:70

04.12.2011 / Beşiktaş Kadın Basketbol takımımız:56 Samsun Basket:70

Beşiktaş:56 Samsun Basket:70 Kadın Basketbol Takımımız, ligin 7. haftasında Samsun Basket'e 70-56

Devamı -»
03.12.2011 / Beşiktaş Milangaz:76 Olin Edirne:69

03.12.2011 / Beşiktaş Milangaz:76 Olin Edirne:69

Beşiktaş Milangaz:76 Olin Edirne:69 Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımımız, Olin Edirne'yi 76-69

Devamı -»
01.12.2011 / Telge Basket:57 Beşiktaş:71

01.12.2011 / Telge Basket:57 Beşiktaş:71

Telge Basket:57 Beşiktaş:71 Kadın Basketbol Takımımız, Telge Basket’i 71-57 mağlup etti. FIBA

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:83 Fenerbahçe Ülker:78

Beşiktaş Milangaz:83 Fenerbahçe Ülker:78

Ligin 4. haftasında Fenerbahçe Ülker’i konuk eden Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız,

Devamı -»
Ata'mızı saygıyla anıyoruz. ...

Ata'mızı saygıyla anıyoruz. ...

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü aramızdan ayrılışının 73. \'nüncü yılında şükran, gurur ve

Devamı -»
ZZ Leiden:58 - Beşiktaş Milangaz:86

ZZ Leiden:58 - Beşiktaş Milangaz:86

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, Eurochallenge Kupası B Grubu 1. maçında Hollanda\'nın ZZ

Devamı -»
Kadın Basketbol takımımız kaybetti...Galatasaray MP:82 Beşiktaş:63

Kadın Basketbol takımımız kaybetti...Galatasaray MP:82 Beşiktaş:63

Galatasaray Medical Park'a konuk olan Kadın Basketbol Takımımız, mücadeleyi 82-63

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:83 Fenerbahçe Ülker:78

Beşiktaş Milangaz:83 Fenerbahçe Ülker:78

Ligin 4. haftasında Fenerbahçe Ülker’i konuk eden Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız,

Devamı -»
Derbi biletleri satışa çıktı....

Derbi biletleri satışa çıktı....

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ülker ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda

Devamı -»
Turnuva Sona Erdi... Banvit, BC Astana’yı 92-70 yendi.

Turnuva Sona Erdi... Banvit, BC Astana’yı 92-70 yendi.

02.11.2011 Gelirleri, Van’da yaptıracağımız eğitim kurumu için kullanılacak olan turnuvanın son

Devamı -»
Lotto Young Cats:58 Beşiktaş:69

Lotto Young Cats:58 Beşiktaş:69

Kadın Basketbol Takımımız, FIBA Euro Cup B Grubu ilk maçında Lotto Young Cats’i deplasmanda 69-58

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz 95 - Banvit 87 ...

Beşiktaş Milangaz 95 - Banvit 87 ...

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, Banvit'i 95-87 mağlup etti. Gelirleri, Van’da yaptırılacak

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:86 BC Astana:59 ...

Beşiktaş Milangaz:86 BC Astana:59 ...

Basketbol turnuvasının ilk maçında Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, BC Astana'yı 86-59

Devamı -»
Sayı Makinesi Kemp ...

Sayı Makinesi Kemp ...

Beko Basketbol Ligi’nin ilk üç haftasının sayı kralı yıldız oyuncumuz Marcelus Kemp oldu. Beko

Devamı -»
Basketbolda 3. Haftanın Ardından ...

Basketbolda 3. Haftanın Ardından ...

Beko Basketbol Ligi 3. haftasında Türk Telekom'u yenen siyah-beyazlıarımız, averajla 3. sırada yer

Devamı -»
Kadınlar Basketbolda Görünüm ...

Kadınlar Basketbolda Görünüm ...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2. hafta mücadeleleri hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı. TKBL'nin

Devamı -»
Cumhuriyetimiz 88 Yaşında...

Cumhuriyetimiz 88 Yaşında...

CUMHURİYETİMİZİN 88. YIL KUTLAMALARINA BU YIL HÜZÜNLÜ GİRDİK, KAYBETTİĞİMİZ ŞEHİTLERİMİZE VE

Devamı -»
Beşiktaş:81 Mersin Bşb:76

Beşiktaş:81 Mersin Bşb:76

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, ligin ikinci haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 81 - 76

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz: 97 Türk Telekom: 88

Beşiktaş Milangaz: 97 Türk Telekom: 88

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, ligin 3. haftasında Türk Telekom'u 97-88 mağlup

Devamı -»
Sandro Orlando 'Türk Halkını Tebrik Ediyorum'...

Sandro Orlando 'Türk Halkını Tebrik Ediyorum'...

Kadın Basketbol Takımımız’ın Antrenörü Sandro Orlando, gündemdeki terör ve deprem konularıyla ilgili

Devamı -»
Semih Erden 'Birlik ve Beraberlik Zamanı' ...

Semih Erden 'Birlik ve Beraberlik Zamanı' ...

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız’ın oyuncusu Semih Erden, açıklamalarda bulundu. Son

Devamı -»
Beşiktaş Kadın A takımı yeni antrenörü İtalya'dan...

Beşiktaş Kadın A takımı yeni antrenörü İtalya'dan...

Kadın Basketbol Takımımız'ın Baş Antrenörlük görevine Sandro Orlando getirildi. Baş antrenörlük

Devamı -»
Deron Williams Beşiktaş'ta....

Deron Williams Beşiktaş'ta....

NBA'nın yıldız oyuncuların'dan Deron Williams FİBA 'dan onay çıkması durumunda NBA'da Lokavt sona erene

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:78 - Mons:70

Beşiktaş Milangaz:78 - Mons:70

Beşiktaş Milangaz, Eurocup ön eleme 1. maçında Dexia Mons'u yenerek rövanş öncesi avantaj

Devamı -»
Hacettepe İle Karşılaşıyoruz ...

Hacettepe İle Karşılaşıyoruz ...

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası'ndaki üçüncü maçında Hacettepe

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Eurocup ön eleme maçında Dexia Mons Karşısında

Beşiktaş Milangaz Eurocup ön eleme maçında Dexia Mons Karşısında

Basketbol Takımımız, Eurocup ön eleme maçında Dexia Mons Hainaut takımıyla, 27 Eylül Salı günü saat

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz:98 - Hacettepe Üni.:78

Beşiktaş Milangaz:98 - Hacettepe Üni.:78

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, Spor Toto Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Hacettepe

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz 107 - Bandırma Kırmızı 69 ...

Beşiktaş Milangaz 107 - Bandırma Kırmızı 69 ...

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, sezonun ilk maçına karşılaştığı Bandırma Kırmızı

Devamı -»
16 Ekim Pazar günü saat 13.30’da ... Potada Rakip Bandırma Kırmızı

16 Ekim Pazar günü saat 13.30’da ... Potada Rakip Bandırma Kırmızı

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, Beko Basketbol Ligi’nin ilk haftasında karşılaşacağı

Devamı -»
Beko Basketbol Ligi'nde Görünüm..

Beko Basketbol Ligi'nde Görünüm..

Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları yapıldı. Siyah-beyazlılarımız, deplasmanda Pınar

Devamı -»
Basketbol Turnuvasının Gelirleri Van'a...

Basketbol Turnuvasının Gelirleri Van'a...

Beşiktaş Milangaz, Banvit ve Astana takımlarının katılacağı basketbol turnuvasının gelirleri Van'da

Devamı -»
Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, ligin 2. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 100-93 yendi.

Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımımız, ligin 2. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 100-93 yendi.

Karşılaşma öncesinde takımımız "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartı açarken, oyuncularımız da

Devamı -»
FIBA Euro Cup’ta Rakiplerimiz Belli Oldu

FIBA Euro Cup’ta Rakiplerimiz Belli Oldu

Kadın Basketbol A Takımımız'ın 2011-2012 sezonu FIBA Euro Cup'ta grup kuraları

Devamı -»
Sayı Kralı Mercelus Kemp ...

Sayı Kralı Mercelus Kemp ...

Beko Basketbol Ligi’nin ilk iki haftasının sayı kralı, başarılı basketbolcumuz Marcelus Kemp oldu. Beko

Devamı -»
Cihat Kumuşoğlu' ndan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği

Cihat Kumuşoğlu' ndan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği

Cihat Kumuşoğlu (Basketbol. Akatlar Spor Salonu' ndan Sorumlu. İcra Kurulu Üyesi) Kadın Basketbol

Devamı -»
Cihat Kumuşoğlu’dan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği

Cihat Kumuşoğlu’dan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği

Cihat Kumuşoğlu’dan Kadın Basketbol Takımımıza Moral Yemeği Cihat Kumuşoğlu (Basketbol, Akatlar Spor

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Balıkesir'de

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız Balıkesir'de

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Best Balıkesir maçı için sabah saatlerinde hareket ettiği Balıkesir'e

Devamı -»
İren İmre' yi ölümünün 3. yılında anıyoruz

İren İmre' yi ölümünün 3. yılında anıyoruz

İren İmre;ağabeyimizin aramızdan ayrılışının 3. senesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü' ne basketbolcu ve

Devamı -»
Türkiye Kupası Kuraları Çekildi

Türkiye Kupası Kuraları Çekildi

Türkiye Kupası Kuraları  Çekildi           Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, İntegral Forex

Devamı -»
Şampiyonlar Ligi'nde Kuralar Çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde Kuralar Çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde Kuralar

Devamı -»
Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kuralar

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız, ligin 17 haftasında Fenerbahçe'yi 62-60 mağlup etti.

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 17 haftasında Fenerbahçe'yi 62-60 mağlup etti.

Kadın Basketbol Takımımız, ligin 17 haftasında Fenerbahçe'yi 62-60 mağlup etti. Takımımız mücadeleye

Devamı -»
Beşiktaş Sompo Japan:86 İstanbul Bş. Bld.:73 yendi.

Beşiktaş Sompo Japan:86 İstanbul Bş. Bld.:73 yendi.

Beşiktaş Sompo Japan:86 İstanbul Bş. Bld.:73 yendi. Potanın Kartalları, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin

Devamı -»
Kadın Basketbol Takımımız Bellona AGÜ Maçında Hükmen Galip Sayıldı

Kadın Basketbol Takımımız Bellona AGÜ Maçında Hükmen Galip Sayıldı

Kadın Basketbol Takımımız Bellona AGÜ Maçında Hükmen Galip

Devamı -»
Darüşşafaka Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

Darüşşafaka Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

DARÜŞŞAFAKA MAÇI HAZIRLIKLARI SONA ERDİ.Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, bugün yaptığı antrenmanla

Devamı -»

Yazarlar

Erkekler Grubu

Kızlar Grubu


Maç Sonuçları

7. Hafta. 29-11-2016 - 22:00 = MHP Arena'da - MHP Riesen Ludwigsburg - Beşiktaş Sompo Japan (FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu)

8. Hafta. 26-11-2016 - 14:00 = BJK Akatlar Arena'da - Beşiktaş Sompo Japan - Demir İnşaat Büyükçekmece (Spor Toto Basketbol Ligi)

6. Hafta. 23-11-2016 - 18:00 = BJK Akatlar Arena'da - Beşiktaş Sompo Japan 89 - 74 Szolnoki Olaj (FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu)

7. Hafta. 21-11-2016 - 20:00 = Abdi İpekçi Arena'da - Galatasaray 84 - 78 Beşiktaş Sompo Japan (Spor Toto Basketbol Ligi)

5. Hafta. 15-11-2016 - 22:30 = Palaserradimigni Spor salonu'nda - Dinamo Sassari 74 - 75 Beşiktaş Sompo Japan (FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu)


Linkler